Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ sáu, 08/07/2022 17:24 (GMT+7)

Mời tham dự giao ban Liên hiệp các Hội KH&KT các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2022 và hội thảo chuyên đề

Theo giấy mời số 461/GM-LHHVN, ngày 07/7/2022 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

- Nội dung Giấy mời

- Thông tin hậu cần

Xem Thêm

Tin mới