Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ tư, 09/11/2022 08:04 (GMT+7)

Liên hiệp Hội Lâm Đồng: Phát triển và tỏa sáng

Phấn đấu đến năm 2025 xây dựng Liên Hiệp Hội tỉnh Lâm Đồng trở thành tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh ở địa phương, giữ vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học - công nghệ góp phần đưa khoa học và công nghệ trở thành động lực phát triển kinh tế-xã hội, ông Phan Văn Phấn – Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh Lâm Đồng cho biết.

tm-img-alt

Chia sẻ với vusta.vn, ông Phấn cho biết thêm, trong nhiều năm qua, Liên hiệp Hội Lâm Đồng đã không ngừng phấn đấu để phát triển, hiện Liên hiệp Hội Lâm Đồng có 39 tổ chức thành viên với gần 11 ngàn người, trở thành nơi hội tụ trí thức của nhiều cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học như Trường Đại học Đà Lạt, Viện Nghiên cứu Hạt nhân, Công ty TNHH MTV Vắc-xin Pasteur Đà Lạt, Viện Nghiên cứu Khoa học Tây nguyên, Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung bộ và Tây Nguyên, Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây, Rau và Hoa và các tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội nghề nghiệp như Hội Luật gia, Hội Đông Y, Hội Dược học, Hội Y học, Hội Khoa học phát triển nhân lực nhân tài, Hội Khoa học kỹ thuật các huyện Đức Trọng, Đơn Dương, thành phố Bảo Lộc…;

Theo ông Phấn cho hay, Liên hiệp Hội đã tạo điều kiện để cán bộ, nhân viên Liên hiệp Hội Lâm Đồng tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng quản lý nhà nước, lý luận chính trị; các tổ chức thành viên của Liên hiệp Hội đã luôn bám sát kế hoạch hoạt động đã đề ra, nghiêm túc thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong hoạt động chuyên môn các tổ chức thành viên đã đạt được những kết quả nhất định đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh trên các lĩnh vực khoa học công nghệ, y tế, giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, tư vấn pháp luật, phát triển nhân lực…

Còn đối với hoạt động chính trị - xã hội và hoạt động tập hợp, tôn vinh trí thức, Liên hiệp Hội đã thể hiện chức năng là đầu mối điều hòa phối hợp trong mối quan hệ giữa các tổ chức thành viên với các cơ quan Đảng, Nhà nước và UBMTTQVN tỉnh. Thường trực, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Liên hiệp Hội Lâm Đồng luôn kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động của các tổ chức thành viên, tâm tư nguyện vọng của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ, tiếp nhận sự chỉ đạo về việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh để quán triệt thực hiện trong tổ chức Liên hiệp Hội Lâm Đồng.

tm-img-alt

Trong 5 năm, Liên hiệp Hội Lâm Đồng đã tham mưu Lãnh đạo tỉnh tổ chức 03 lần gặp mặt đội ngũ trí thức của tỉnh với hơn 300 trí thức tham dự. Các cuộc gặp mặt là dịp để lãnh đạo tỉnh thông tin tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng thời cũng là dịp để đội ngũ trí thức bày tỏ tâm tư, nguyện vọng và tham mưu, đề xuất hiến kế những giải pháp phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đất nước.

Đối với công tác phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Liên hiệp Hội luôn tuyên truyền, quán triệt, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến các tổ chức thành viên như: Kế hoạch số 1733/KH-UBND ngày 26/3/2020 về việc thực hiện Kết luận số 52-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH"; Kết luận số 93-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW về tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”; Kế hoạch số 29-KH/TU ngày 14/02/2022 về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XIII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022…

tm-img-alt

Trong nhiều năm qua, công tác truyền thông và phổ biến kiến thức được Liên hiệp Hội thường xuyên cộng tác viết tin bài với Báo Lâm Đồng, Đài Phát thanh – Truyền hình, Bản tin Thông tin Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng, Liên hiệp Hội Việt Nam nhằm tuyên truyền, phổ biến các kết quả hoạt động của Liên hiệp Hội Lâm Đồng về hoạt động sáng tạo kỹ thuật, nghiên cứu khoa học, tư vấn, phản biện và giám định xã hội, giải thưởng khoa học và công nghệ; các tổ chức thành viên của Liên hiệp Hội Lâm Đồng như Viện Nghiên cứu hạt nhân, Trường Đại học Đà Lạt, Trường Cao đẳng Nghề, Trường Cao đẳng Y tế, Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật cũng thường xuyên đăng tải kết quả các hoạt động lên Bản tin khoa học công nghệ, trang thông tin điện tử của đơn vị và các ấn phẩm chuyên ngành trong và ngoài nước; thông qua các hội thảo, semina khoa học đơn vị đã phổ biến các kiến thức mới về khoa học và công nghệ; tổ chức các lớp tập huấn các kiến thức về khoa học – công nghệ, nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông minh, ứng dụng phần mềm, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ cho nhiều đối tượng trong xã hội; Trường Cao đẳng Y tế, Chi nhánh dưỡng sinh tỉnh, Hội Đông y, Hội Y học Lâm Đồng đã tổ chức các buổi sinh hoạt khoa học kỹ thuật giới thiệu về các nghiên cứu, phát hiện mới trong lĩnh vực y khoa; trên lĩnh vực giáo dục – đào tạo, các tổ chức thành viên đã có nhiều hoạt động tích cực và đa dạng như: Trường Chính trị Lâm Đồng đã biên soạn nhiều tài liệu về bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tỉnh Lâm Đồng; Hội Khoa học Tâm lý và giáo dục, Trung tâm Tư vấn tâm lý – xã hội tỉnh thực hiện các chuyên đề về bạo lực học đường, giới và bạo lực giới, phòng chống xâm hại tình dục, văn hóa facebook; tư vấn cho học sinh, phụ huynh học sinh về lĩnh vực giáo dục gia đình, các mối quan hệ trong gia đình, vấn đề tự kỷ, trầm cảm. Đặc biệt, trong 5 năm qua các tổ chức thành viên của Liên hiệp Hội Lâm Đồng đã có hơn 1000 công trình, bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong và ngoài nước về các nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ.

Hoạt động sáng tạo kỹ thuật luôn được đẩy mạnh qua các hội thi, cuộc thi trở thành phong trào thi đua lao động sáng tạo mạnh mẽ trong mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi. 5 năm, cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng đã nhận được 618 giải pháp của 1.074 tác giả gửi dự thi; đã trao giải thưởng cấp tỉnh cho 251 giải pháp, có 11 giải pháp đoạt giải toàn quốc. Hội thi sáng tạo kỹ thuật có 88 giải pháp của 121 tác giả tham dự thi; đã trao giải thưởng cấp tỉnh cho 41 giải pháp, có 4 giải pháp đạt giải toàn quốc; Liên hiệp Hội đã tổ chức thành công Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng lần thứ II đã xét tặng giải thưởng cho 9 công trình nghiên cứu khoa học, nghiên cứu phát triển công nghệ, ứng dụng công nghệ có giá trị ứng dụng thực tiễn; trong đó gồm 3 giải A, 3 giải B, 3 giải C.

tm-img-alt

Ông Phấn chia sẻ thêm, để phát triển mạnh hơn nữa, trong những năm tiếp theo Liên hiệp Hội tiếp tục củng cố, kiện toàn và phát triển tổ chức, không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đó là:

Tiếp tục tham mưu đề xuất và chủ động tham gia xây dựng các văn bản pháp quy, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh và các tổ chức thành viên.

Đổi mới hoạt động của Liên hiệp Hội Lâm Đồng; phát triển các Hội KHKT đến các huyện, thành phố và củng cố các hội thành viên gặp khó khăn, phát triển mới những hội nghề nghiệp về KHCN ở những nơi, những ngành có điều kiện.

Kịp thời tham mưu đề xuất giải quyết những vấn đề liên quan đến quyền lợi và trách nhiệm của các hội thành viên. Xây dựng quy chế phối hợp hoạt động giữa Liên hiệp Hội Lâm Đồng và các tổ chức thành viên là những đơn vị nghiên cứu khoa học và giáo dục - đào tạo của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

Hỗ trợ và cung ứng các dịch vụ công cho các hội thành viên; Tổ chức diễn đàn tri thức, hội thảo khoa học, các hoạt động tôn vinh trí thức, giải thưởng khoa học - công nghệ, hoạt động đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, xây dựng các cơ sở dữ liệu, cung cấp thông tin, tổ chức các loại hình dịch vụ phù hợp.

Đẩy mạnh các hoạt động phối hợp theo hướng chuyên môn, chuyên sâu thuộc chức năng nhiệm vụ của Liên hiệp Hội Lâm Đồng với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh.

Định kỳ tổ chức gặp gỡ tiếp xúc giữa lãnh đạo tỉnh với trí thức KHCN để xác định nhiệm vụ phối hợp hành động, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh.

Xem Thêm

Thái Bình: Thường trực Liên hiệp Hội thăm và chúc tết các doanh nghiệp tích cực ứng dụng KHCN trên địa bàn tỉnh
Nhân dịp tết đến, xuân về, từ ngày 12/1 đến ngày 16/1/2023, Thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã đến thăm và chúc tết tại các doanh nghiệp có nhiều giải pháp trong sản xuất, tích cực ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.
Nghệ An: Tổng kết hoạt động năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023
Chiều ngày 10/01, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Nghệ An (Liên hiệp Hội tỉnh) đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh - Nguyễn Thị Thu Hường chủ trì hội nghị.
Đắk Lắk: Tổng kết năm 2022 và sinh hoạt Câu lạc bộ Trí thức KHKT tỉnh
Ngày 11/01/2023, Liên hiệp hội tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2022 kết hợp sinh hoạt định kỳ Câu lạc bộ Trí thức KHKT tỉnh với chủ đề “Kết quả đóng góp và định hướng, giải pháp để đội ngũ trí thức phát huy trí tuệ, sức sáng tạo, đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh Đắk Lắk”.
Tiền Giang: Tổng kết hoạt động 2022 và triển khai nhiệm vụ 2023
Sáng ngày 4/1/2023, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tiền Giang (Liên hiệp hội) đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng tổng kết hoạt động năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tham dự hội nghị có diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, lãnh đạo các Hội thành viên và thành viên liên kết.
Thanh Hóa: Phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ
Ngày 30/12, tại Thanh Hóa, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa (Liên hiệp hội) tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 và tuyên dương danh hiệu Trí thức KH&CN xuất sắc. Đồng chí Nguyễn Văn Phát - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp hội và đồng chí Nguyễn Quốc Uy - Phó Chủ tịch Liên hiệp hội, đồng chủ trì Hội nghị.

Tin mới

Đổi mới phương thức và hiệu quả hoạt động nâng cao vị thế của LHH Việt Nam
VNHNLiên hiệp Hội là nơi tập hợp hơn 3,7 triệu hội viên, trong đó có hơn 2,2 triệu trí thức của cả nước, với 63 Liên hiệp Hội địa phương, 93 Hội ngành toàn quốc và gần 600 tổ chức khoa học công nghệ hoạt động trên mọi lĩnh vực rộng khắp trong cả nước đã góp phần rất quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng của đất nước.
Chủ tịch Phan Xuân Dũng chúc mừng năm mới cán bộ, công nhân viên Liên hiệp Hội Việt Nam
Sáng 27/01 tại Hà Nội, nhân dịp ngày đầu Xuân mới Qúy Mão 2023, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng cùng lãnh đạo Thường trực Liên hiệp Hội Việt Nam đã chúc mừng năm mới cán bộ, công nhân viên thuộc Cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam, Nhà Xuất bản Tri thức và Qũy Hỗ trợ Sáng tạo Việt Nam Vifotec.
Thái Bình: Thường trực Liên hiệp Hội thăm và chúc tết các doanh nghiệp tích cực ứng dụng KHCN trên địa bàn tỉnh
Nhân dịp tết đến, xuân về, từ ngày 12/1 đến ngày 16/1/2023, Thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã đến thăm và chúc tết tại các doanh nghiệp có nhiều giải pháp trong sản xuất, tích cực ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.
Hồn quê: Tác phẩm tranh xuất sắc làm từ bẹ chuối
Tranh làm từ bẹ chuối là ý tưởng sáng tạo độc đáo của em Phan Tuấn Khang, Trường THPT Nguyễn Văn Côn (huyện Gò Công Đông). Sản phẩm vừa đoạt giải Ba Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên và nhi đồng tỉnh Tiền Giang lần thứ XIV (2021 – 2022), vừa giải Ba Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên và nhi đồng toàn quốc.
Xuân gắn kết, Tết yêu thương
Ngày 12/1, tại Trường tiểu học Chu Văn An Hà Nội, Đoàn Thanh niên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ Thuật Việt Nam đã tham gia chuỗi sự kiện chương trình “Xuân gắn kết, Tết yêu thương”. Đây là năm thứ 8 chuỗi chương trình “Xuân gắn kết, Tết yêu thương” được tổ chức với sự tham gia chia sẻ tới nhiều hoàn cảnh các em nhỏ khó khăn trong mỗi dịp Tết đến Xuân về.
Đắk Lắk: Tổng kết năm 2022 và sinh hoạt Câu lạc bộ Trí thức KHKT tỉnh
Ngày 11/01/2023, Liên hiệp hội tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2022 kết hợp sinh hoạt định kỳ Câu lạc bộ Trí thức KHKT tỉnh với chủ đề “Kết quả đóng góp và định hướng, giải pháp để đội ngũ trí thức phát huy trí tuệ, sức sáng tạo, đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh Đắk Lắk”.
Chủ tịch Phan Xuân Dũng thăm, chúc Tết tại Ninh Thuận
Ngày 11/1, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam, Đại biểu QH khóa XV (Đơn vị tỉnh Ninh Thuận) Phan Xuân Dũng, đã đến thăm, chúc Tết các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh. Cùng đi có Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận Đàng Thị Mỹ Hương.
Thái Bình: Phản biện Đề án Phát triển hệ thống Y tế dự phòng
Ngày 09/01/2023, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thái Bình đã tổ chức Hội thảo tư vấn, phản biện Đề án Phát triển hệ thống Y tế dự phòng tỉnh Thái Bình. Tham dự Hội thảo có hơn 20 chuyên gia, đại biểu đại diện cho các sở, ngành của tỉnh. TS. Nguyễn Ngọc Dư, Chủ tịch Liên hiệp Hội chủ trì hội thảo.
Phát triển Liên hiệp Hội Việt Nam vững mạnh
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam hiện có 93 Hội ngành toàn quốc, 63 Liên hiệp Hội tỉnh, thành phố; 607 tổ chức KH&CN trực thuộc; 03 đơn vị thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam, ông Phạm Quang Thao – Phó chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam cho biết tại Hội nghị Hội đồng Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ 5 (khóa VIII).