Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ tư, 29/10/2014 05:49 (GMT+7)

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Hậu Giang

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Hậu Giang

Khóa III, nhiệm kỳ 2018-2022

Địa chỉ: Số 02, đường Võ Văn Kiệt, khu vực 4, phường 5,      thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Điện thoại: 0293-3500135; Fax: 0293-3583050

Email:lhhhaugiang@gmail.com

Website: www.lhh.haugiang.gov.vn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại,Email

1

Nguyễn Văn Ngẫu

CT

0913.871.150

0293.3500.135

ngaunguyenvan24@gmail.com

2

Phạm Hồng Thái

PCT-TTK

0913.753.197

0293.3500.135

thai140b@gmail.com

3

Huỳnh Trường Vĩnh

PCT

0918.215.515

0293.3877.300

htvinhhg@gmail.com

4

Nguyễn Minh Luân

TBKT

0909.155.210

0293.3500.135

lhhhaugiang@gmail.com

Tin mới