Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ năm, 14/12/2023 21:44 (GMT+7)

Kon Tum: Nâng cao chất lượng hoạt động, góp phần phát triển KT-XH

Phát huy vai trò tập hợp đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ (KH&CN), Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp hội) đã có những đóng góp tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Đến nay, Liên hiệp hội tỉnh có 13 Hội thành viên (tăng 01 Hội so với năm 2022) với hơn 4.257 hội viên (chưa tính Hội khuyến học) hoạt động trên nhiều lĩnh vực. Năm 2023, Liên hiệp hội tỉnh đã bám sát chương trình, kế hoạch công tác của Tỉnh ủy, UBND tỉnh để tập trung lãnh đạo cán bộ, viên chức, hội viên và người lao động thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Liên hiệp hội đã tập hợp đội ngũ trí thức KH&CN giàu kinh nghiệm, tâm huyết để quảng bá, phổ biến kiến thức đến với các tổ chức và người dân. Thực hiện xuất bản 1.400 bản tin khoa học kỹ thuật và đời sống. Từng bước nâng cao chất lượng hoạt động Trang thông tin điện tử tổng hợp của Liên hiệp hội để phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật phục vụ sản xuất và đời sống Nhân dân, góp phần tạo dựng, khuyến khích sản xuất theo hướng ứng dụng công nghệ mới, thúc đẩy kinh tế phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới.

tm-img-alt

Liên hiệp hội phối hợp tổ chức Hội thảo giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX nông nghiệp

Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội (TVPB&GĐXH) cũng được Liên hiệp hội triển khai thực hiện có hiệu quả. Từ đầu năm đến nay, Liên hiệp hội đã tham gia đóng góp ý kiến gần 20 dự thảo văn bản do các ban Đảng và gần 100 văn bản do các Sở ngành, đơn vị trong tỉnh đề nghị; thực hiện phản biện đánh giá tác động môi trường 20 dự án. Thực hiện TVPB&GĐXH đối với Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Kon Tum, huyện Đăk Tô, thị trấn Đăk Tô và huyện Tu Mơ Rông.

Ông Đặng Thanh Long - Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh chia sẻ: “Hoạt động của Liên hiệp hội luôn bám sát chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, của Tỉnh ủy, sự lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh; thể hiện trong việc vận động tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức tham gia góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Những ý kiến đóng góp của đội ngũ trí thức ngày càng có ý nghĩa, có giá trị về mặt khoa học thể hiện tinh thần, trách nhiệm, dân chủ, thẳng thắn, sát thực, có giá trị thực tiễn, phù hợp với tình hình của địa phương trên cơ sở những chủ trương, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh”.

Với trách nhiệm là cơ quan thường trực, Liên hiệp hội đã phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật (Hội thi), Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng (Cuộc thi) của tỉnh. Hội thi lần thứ 10 năm 2023, có 07 giải pháp đạt giải, gồm: 01 giải Nhì; 01 giải Ba; 05 giải Khuyến khích; Cuộc thi lần thứ 15 có 34 sản phẩm đạt giải, gồm: 02 giải Nhất; 04 giải Nhì, 07 giải Ba, 21 giải Khuyến khích với tổng kinh phí trao thưởng 278 triệu đồng.

Các Hội thành viên cũng có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa; nhiều đề tài nghiên cứu khoa học được công nhận. Điển hình nhưng Phân hiệu Đại học Đà nẵng tại Kon Tum có 2 đề tài cấp Đại học Đà Nẵng và 1 đề tài cấp tỉnh; 2 đề tài cấp Phân hiệu. Trường Cao đẳng Kon Tum có có 14 sáng kiến cấp cơ sở được công nhận; có 2 giải pháp đạt giải Khuyến khích Hội thi Sáng tạo kỹ thuật lần thứ 10 của tỉnh.

Công tác nhân đạo, từ thiện cũng được các Hội thành viên tích cực tham gia. Nổi bật có Hiệp hội Doanh nghiệp có các đơn vị thành viên như: Chi nhánh Xăng dầu Kon Tum tài trợ 100 triệu đồng để làm nhà cho người nghèo; Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Vina trao quỹ khuyến học 50 triệu đồng, tài trợ thẻ BHYT cho người nghèo 50 triệu đồng; Vietcombank Kon Tum, Doanh nghiệp tư nhân Thảo Phong, Công ty TNHH MTV Trường Nhật Kon Tum tặng quà cho 30 hộ gia đình chính sách, người có công với số tiền 15 triệu đồng.

Ông Đặng Thanh Long cho biết: “Thời gian tới, Liên hiệp hội tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 93-KL/TW ngày 20-11-2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW; Kết luận số 1778-KL/TU, ngày 20-7-2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Liên hiệp hội tỉnh”; Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24-11-2023 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về Tiếp tục xây dựng đội ngũ tri thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới. Tập trung thực hiện có hiệu quả hoạt động TVPB&GĐXH; truyền bá kiến thức KH&CN; gắn kết việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn với xây dựng nông thôn mới và nội dung Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Xem Thêm

Góp ý dự thảo các đề cương báo cáo của Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIV
Chiều ngày 28/3 tại Hà Nội, Đảng đoàn phối hợp với Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo Đề cương Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng (2011 - 2025), Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII.
Thanh Hoá: Phản biện quy định chi phí tham gia chương trình đào tạo
Sáng ngày 19/3, Liên hiệp hội tỉnh tổ chức hội thảo “Quy định mức chi phí đào tạo, mức hỗ trợ đào tạo đối với từng nhóm đối tượng tham gia chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa” (Quy định) do Sở Lao động, Thương binh và Xã hội soạn thảo.
Thanh Hoá: Phản biện đề án về chuyển đổi cơ cấu cây trồng
Sáng ngày 15/3, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa tỉnh (Liên hiệp hội) đã tổ chức hội thảo “Đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng gắn với tích tụ, tập trung đất đai, sản xuất công nghệ cao, chuyển đổi số trong nông nghiệp tại huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa” (Đề án) do UBND huyện Thạch Thành phụ trách.
Thanh Hoá: Phản biện quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông
Ngày 05/3/2024, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa (Liên hiệp hội) tổ chức Hội thảo phản biện “Quy định Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, thực hiện từ năm 2024 - 2025” do Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa phụ trách soạn thảo.

Tin mới