Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ hai, 25/03/2024 14:00 (GMT+7)

Hội nghị Đoàn Chủ tịch Trung ương lần thứ 11, khóa VIII

Ngày 25/3, tại Hà Nội, Vusta tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch Vusta lần thứ 11 (khóa VIII) dưới sự chủ trì của đồng chí Phan Xuân Dũng – Chủ tịch Vusta.

Cuộc họp có sự tham dự của các đồng chí: Phan Xuân Dũng – Chủ tịch Vusta; Phạm Quang Thao – Phó chủ tịch Vusta; Phạm Ngọc Linh – Phó chủ tịch Vusta; Nguyễn Quyết Chiến – Tổng thư ký Vusta và các Ủy viên Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam.

tm-img-alt

Quang cảnh hội nghị

Phát biểu khai mạc tại hội nghị, đồng chí Phan Xuân Dũng – Chủ tịch Vusta cho biết, Vusta và đội ngũ trí thức KHCN cả nước luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, động viên kịp thời của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Nhiều đồng chí lãnh đạo chủ chốt và lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước đã dành thời gian tới tham dự, phát biểu, chỉ đạo tại các sự kiện lớn do Vusta tổ chức. Các cơ quan của Đảng, các bộ, ngành đã quan tâm, phối hợp chặt chẽ với Đảng đoàn, Đoàn Chủ tịch Vusta trong công tác quản lý, đánh giá, định hướng, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Vusta.

tm-img-alt

Đồng chí Phan Xuân Dũng – Chủ tịch Vusta phát biểu tại hội nghị

Để tiến tới Đại hội Vusta lần thứ IX, nhiệm kỳ 2025-2030, Thường trực Đoàn chủ tịch mong muốn các quý vị thảo luận cho ý kiến định hướng về những nội dung lớn như Giải pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2024 của Đảng đoàn Vusta; Phương hướng đổi mới tổ chức và hoạt động của Vusta trong tình hình mới; Những nội dung cần nghiên cứu để sửa đổi Điều lệ hoạt động của Vusta, Chủ tịch Vusta Phan Xuân Dũng cho biết.

Theo Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2024 của Vusta, đồng chí Phạm Quang Thao – Phó chủ tịch Vusta, Ban Chấp hành Trung ương vừa ban hành Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 69-KL/TW ngày 11/01/2024 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của BCH TW khóa XI về KH&CN sẽ là cơ sở chính trị quan trọng để LHHVN, các hội thành viên và các tổ chức KH&CN trực thuộc xây dựng định hướng phát triển trong những năm tới.

Việc thống nhất định kỳ tổ chức Hội nghị Hội đồng Trung ương hàng năm vào tháng 12 nhằm đánh giá tổng kết hoạt động của toàn hệ thống trong năm đó và triển khai nhiệm vụ năm sau, cũng như tổ chức Hội nghị giao ban các LHH tỉnh, thành phố, Hội nghị giao ban các Hội ngành toàn quốc vào tháng 7 hàng năm để đánh giá sơ kết kết quả công tác 6 tháng đầu năm và bàn giải pháp thực hiện  nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm đã tạo điều kiện thuận lợi giúp Cơ quan Trung ương Vusta, các hội thành viên, các đơn vị trực thuộc có kế hoạch cụ thể, rõ ràng ngay từ đầu năm để triển khai nhiệm vụ cũng như phối hợp công tác.

tm-img-alt

Đồng chíPhạm Quang Thao – Phó chủ tịch Vusta

Việc hình thành các Cụm/Khối thi đua của các hội thành viên từ năm 2022 đến nay đã tạo thêm cơ hội và điều kiện thuận lợi để các Hội ngành toàn quốc có lĩnh vực hoạt động tương đồng và các LHH địa phương có vị trí địa lý gần nhau tăng cường phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm, cùng nhau triển khai các dự án/nhiệm vụ, góp phần tạo thêm sức mạnh cho các hội thành viên trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Các chương trình, thỏa thuận phối hợp công tác giữa Vusta với một số Bộ, ngành, cơ quan Trung ương được nhiều Hội ngành toàn quốc và LHH địa phương triển khai đã góp phần tăng thêm nguồn lực, đa dạng thêm nội dung và hình thức hoạt động của các hội thành viên.

Tuy nhiên, theo Phó chủ tịch Vusta Phạm Quang Thao cho biết vẫn còn một số khó khăn như kinh phí NSNN năm 2024 của Vusta chưa được Bộ Tài chính phê duyệt đầy đủ vì cần văn bản minh chứng nhiệm vụ nào do Đảng, Nhà nước giao cho Vusta, do vậy một số hoạt động chính trong kế hoạch năm 2024 chưa thể triển khai.

Kinh phí NSNN cấp chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đối với nhân sự làm việc tại Cơ quan Trung ương Vusta chưa được cấp từ năm 2023 đến nay; kinh phí NSNN cấp chi tặng thưởng Huy hiệu đảng đối với các đảng viên lão thành theo đề nghị của các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Vusta chưa được cấp để trao thưởng từ năm 2022 đến nay, đã gây nhiều khó khăn trong việc triển khai thực hiện chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với cán bộ, công chức, đảng viên.

tm-img-alt

Đồng chí Phạm Ngọc Linh – Phó Chủ tịch Vusta

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Ngọc Linh – Phó chủ tịch Vusta đã trình bày về Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 của BCH Trung ương khóa XIII về Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Cùng tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến về các nội dung như Hoàn thiện, ban hành và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 của BCH Trung ương khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới; Tập trung giải trình với Bộ Tài chính về kế hoạch kinh phí NSNN năm 2024 của Vusta để được phân bổ đầy đủ càng sớm càng tốt, chuẩn bị các văn bản pháp lý chứng minh nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao cho Vusta và tranh thủ tối đa sự chỉ đạo, hỗ trợ của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Tiếp tục phối hợp với Bộ Tài chính sớm sửa đổi Thông tư số 11/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về cơ chế tài chính cho hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

Triển khai thực hiện Kế hoạch chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc Vusta lần thứ IX và Đại hội LHH các tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2025-2030. Triển khai các đề án đánh giá, tổng kết về tổ chức và hoạt động của hệ thống Vusta và xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội IX của Vusta.

tm-img-alt

Các đồng chí Đoàn chủ tịch Trung ương Vusta khóa VIII

Xem Thêm

Thanh niên LHHVN: Tự hào sức trẻ, xung kích vì cộng đồng
Không chỉ là trách nhiệm với cồng đồng, xã hội, những chuyến đi thiện nguyện vì cộng đồng sẽ trở thành những hồi ức đẹp, dấu son đánh dấu tuổi trẻ, sức trẻ và khát khao cống hiến của các thế hệ thanh niên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam).
Vinh dự song hành trách nhiệm
Từ ngày lập Đảng đến nay, 94 năm qua, trong chỉ đạo công cuộc dựng nước và giữ nước, Đảng và Nhà nước ta luôn thấu suốt một chân lý của cha ông ta đã tổng kết: “Hiền tài là nguyên khí quốc gia”; trên cơ sở đó đề ra những chủ trương, chính sách sử dụng nguồn sức mạnh nội sinh to lớn của đội ngũ các nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sĩ, nhất là những người có tài năng và tâm huyết với đất nước.
Lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam chúc Tết Sư đoàn 308
Nhân dịp đầu Xuân năm mới Giáp Thìn, ngày 02/3/2024, đoàn công tác do TSKH. Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam đã tới thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn Bộ binh 308, đơn vị trực thuộc Quân đoàn 1, đơn vị chủ lực, cơ động của Bộ Quốc phòng.
Phát biểu của Chủ tịch Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam tại cuộc GẶP MẶT ĐẦU XUÂN 2024 của lãnh đạo Đảng và Nhà nước
Chiều 29/2, tại trụ sở Trung ương Đảng đã diễn ra Hội nghị gặp mặt các đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sỹ Xuân Giáp thìn 2024, do Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chủ trì. Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng đã tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị, Ban biên tập VUSTA.vn xin trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch Phan Xuân Dũng.

Tin mới