Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ hai, 29/08/2022 11:02 (GMT+7)

Hà Giang: Phát huy vai trò của trí thức KH&CN trong giai đoạn mới

Ngày 26/8/2022, Liên hiệp các Hội Khoa và Kỹ thuật tỉnh Hà Giang đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh tổ chức Hội thảo tư vấn, phản biện (TVPB) “Phát huy vai trò của trí thức khoa học và công nghệ (KH&CN) với sự nghiệp phát triển tỉnh Hà Giang trong giai đoạn mới 2021-2030”.

tm-img-alt

Tại Hội thảo có 20 báo cáo tham luận của các Sở, ban ngành, huyện, thị, các chuyên gia TVPB, các nhà khoa học, quản lý, các Hội thành viên Liên hiệp Hội đã trình bày làm rõ thực trạng, vai trò của đội ngũ trí thức nói chung và trí thức KH&CN của tỉnh Hà Giang nói riêng đóng góp cho sự phát triển tỉnh Hà Giangtrong những năm qua,đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục phát huy vai trò của đội ngũ trí thức KH&CN với sự nghiệp phát tỉnh Hà Giang trong giai đoạn mới 2021-2030 theo nội dung tinh thần Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Tại hội thảo, các đại biểu đã đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục tập hợp, phát huy vai trò, sức mạnhtrí tuệ của đội ngũ trí thức KH&CN đối với sự nghiệp phát triển tỉnh Hà Giang trong giai đoạn mới, cụ thể: Cần nâng cao hơn nữa nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp về vai trò, vị trí của đội ngũ trí thức KH&CN đối với sự nghiệp phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới 2021-2030; Các cấp uỷ Đảng từ Trung ương đến cơ sở cần tiếp tục lãnh, chỉ đạo và kiểm tra việc thể chế hoá các nhiệm vụ và giải pháp trong các Nghị quyết của Trung ương về “xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” thành các chính sách, chế độ, chế tài, quy chế cụ thể để thực hiện thắng lợi Nghị quyết, đổi mới phương thức tập hợp, nâng cao vị trí, vai trò của tổ chức Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh; Nâng cao nhận thức đối với đội ngũ trí thức của tỉnh ý thức sâu sắc được vai trò, vị trí của mình trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nhất là trong thời đại của cuộc CMCN4.0; Chủ động nghiên cứu, tiếp thu các thành tựu khoa học kỹ thuật mới, phát huy ý thức tự lực tìm tòi, sáng tạo để có nhiều sáng kiến mới có giá trị áp dụng vào sản xuất, kinh doanh và thực tiễn đời sống; thường xuyên đổi mới tư duy, đổi mới hoạt động nghiên cứu, ứng dụng KH&CN gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương và yêu cầu sản xuất, đời sống của nhân dân; Tiếp tục củng cố, kiện toàn, thống nhất cơ cấu tổ chức, bộ máy của Liên hiệp Hội ở Trung ương và các tỉnh, thành phố trong cả nước, trên cơ sở đó thiết lập cơ chế phối hợp liên kết giữa Liên hiệp Hội Việt Nam với các Hội thành viên và giữa các Hội thành viên với nhau, giữa Liên hiệp Hội với các cơ quan liên quan trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Liên hiệp Hội; Liên hiệp Hội Hà Giang và các Hội thành viên cần phải bám sát chức năng nhiệm vụ của mình, đặc biệt là bám sát 5 nhiệm vụ và 3 đột phá được đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhệm kỳ 2020-2025.

Sau hội thảo này, các kiến nghị và giải pháp sẽ được tổng hợp báo cáo tham mưu đề xuất với Tỉnh ủy, HĐND, UBND xem xét vận dụng nhằm tập hợp phát huy vai trò của đội ngũ trí thức KH&CN của tỉnh đóng góp cho sự nghiệp phát triển tỉnh Hà Giang giai đoạn tiếp theo 2021-2030.

Xem Thêm

Tư vấn, phản biện phải thực chất, tránh hình thức và tránh sợ trách nhiệm
Đó là ý kiến của đại biểu Nguyễn Hữu Quang (Tổng Hội Y học Việt Nam) tại Hội thảo Tổng kết hoạt động Tư vấn, Phản biện và Giám định xã hội năm 2023 được tổ chức vào sáng ngày 05/12 tại tỉnh Hòa Bình. Hội thảo do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp với Liên hiệp hội tỉnh Hòa Bình tổ chức.
Thái Bình: Tư vấn, phản biện Đề án phát triển thương mại dịch vụ
Thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện, giám định xã hội do UBND tỉnh giao, ngày 13/11/2023, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thái Bình đã tổ chức Hội thảo tư vấn, phản biện Đề án Phát triển thương mại dịch vụ thành phố Thái Bình giai đoạn 2023 – 2030, định hướng đến năm 2045.
Hà Tĩnh: Đẩy mạnh tư vấn phản biện lĩnh vực quy hoạch kiến trúc theo hướng tiên tiến, hiện đại
Hội Kiến trúc sư Hà Tĩnh vừa tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ được đại hội xác định đó là đẩy mạnh tư vấn, phản biện gắn với các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương theo hướng sáng tạo, hiện đại và phát triển.
Góp ý Đề án đầu tư đường sắt tốc độ cao trục Bắc – Nam
Ngày 7/11 tại Hà Nội, Liên hiệp Hội Việt Nam đã tổ chức hội thảo "Lấy ý kiến về dự thảo Đề án chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam" với sự tham dự của đại diện Bộ GTVT, cùng các nhà khoa học đầu ngành thuộc các lính vực giao thông, xây dựng, kiến trúc, quy hoạch đô thị…

Tin mới

Phát huy vai trò của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong bối cảnh chuyển đổi số
Văn kiện Đại hội XIII của Đảng (năm 2021) đã xác định 12 định hướng chiến lược phát triển đất nước đến năm 2030, trong đó nhấn mạnh hai nội dung mang tính nền tảng, đó là: “Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chú trọng đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia , phát triển nền kinh tế số, xã hội số ”.
Hoàn thiện các quy chế về tổ chức và hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam
Ngày 06/12, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội thảo “Giải pháp hoàn thiện các quy chế về tổ chức và hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam”. Ông Nguyễn Quyết Chiến – Tổng Thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam chủ trì hội thảo.
Phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức KH&CN trong nghiên cứu khoa học
Nhiều năm qua, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Định và các hội thành viên luôn chú trọng công tác tập hợp, phát huy, khơi dậy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức thông qua các hoạt động nghiên cứu khoa học và triển khai các tiến bộ công nghệ vào sản xuất và đời sống.
Tư vấn, phản biện phải thực chất, tránh hình thức và tránh sợ trách nhiệm
Đó là ý kiến của đại biểu Nguyễn Hữu Quang (Tổng Hội Y học Việt Nam) tại Hội thảo Tổng kết hoạt động Tư vấn, Phản biện và Giám định xã hội năm 2023 được tổ chức vào sáng ngày 05/12 tại tỉnh Hòa Bình. Hội thảo do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp với Liên hiệp hội tỉnh Hòa Bình tổ chức.
Giải pháp nào thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục hiệu quả!?
Diễn Đàn Công Nghệ Và Chuyển Đổi số Giáo dục (EDTECH VIETNAM) do Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số (Liên hiệp Hội Việt Nam); Hội tự động hóa Việt Nam; Viện Công ghệ thông tin (Đại học Quốc gia Hà Nội); các tổ chức quốc tế phối hơp tổ chức trong năm qua với các chuỗi hoạt động như hội thảo, triển lãm, tọa đàm đã gặt hái được nhiều kết quả đáng ghi nhận.
Đắk Lắk: Trao giải Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng
Ngày 02/12/2023, Ban tổ chức Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Đắk Lắk lần thứ 11 đã tổ chức tổng kết, trao giải Cuộc thi. Tham dự buổi lễ có ông Vương Hữu Nhi - Chủ tịch Liên hiệp hội; đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Tỉnh đoàn Đắk Lắk; các giáo viên, phụ huynh và hơn 300 học sinh các trường.
Khai mạc Hội nghị Thành phố thông minh Việt Nam – châu Á 2023
Hội nghị Thành phố thông minh Việt Nam – châu Á 2023 (Vietnam - Asia Smart City Summit 2023) đã khai mạc vào sáng 29-11 tại Hà Nội. Sự kiện do UBND thành phố Hà Nội; Sở Thông tin và Truyền thông và Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA), phối hợp tổ chức với chủ đề “Khai thác dữ liệu – Xây dựng Thành phố thông minh, phát triển bền vững.