Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ hai, 29/08/2022 11:02 (GMT+7)

Hà Giang: Phát huy vai trò của trí thức KH&CN trong giai đoạn mới

Ngày 26/8/2022, Liên hiệp các Hội Khoa và Kỹ thuật tỉnh Hà Giang đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh tổ chức Hội thảo tư vấn, phản biện (TVPB) “Phát huy vai trò của trí thức khoa học và công nghệ (KH&CN) với sự nghiệp phát triển tỉnh Hà Giang trong giai đoạn mới 2021-2030”.

tm-img-alt

Tại Hội thảo có 20 báo cáo tham luận của các Sở, ban ngành, huyện, thị, các chuyên gia TVPB, các nhà khoa học, quản lý, các Hội thành viên Liên hiệp Hội đã trình bày làm rõ thực trạng, vai trò của đội ngũ trí thức nói chung và trí thức KH&CN của tỉnh Hà Giang nói riêng đóng góp cho sự phát triển tỉnh Hà Giangtrong những năm qua,đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục phát huy vai trò của đội ngũ trí thức KH&CN với sự nghiệp phát tỉnh Hà Giang trong giai đoạn mới 2021-2030 theo nội dung tinh thần Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Tại hội thảo, các đại biểu đã đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục tập hợp, phát huy vai trò, sức mạnhtrí tuệ của đội ngũ trí thức KH&CN đối với sự nghiệp phát triển tỉnh Hà Giang trong giai đoạn mới, cụ thể: Cần nâng cao hơn nữa nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp về vai trò, vị trí của đội ngũ trí thức KH&CN đối với sự nghiệp phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới 2021-2030; Các cấp uỷ Đảng từ Trung ương đến cơ sở cần tiếp tục lãnh, chỉ đạo và kiểm tra việc thể chế hoá các nhiệm vụ và giải pháp trong các Nghị quyết của Trung ương về “xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” thành các chính sách, chế độ, chế tài, quy chế cụ thể để thực hiện thắng lợi Nghị quyết, đổi mới phương thức tập hợp, nâng cao vị trí, vai trò của tổ chức Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh; Nâng cao nhận thức đối với đội ngũ trí thức của tỉnh ý thức sâu sắc được vai trò, vị trí của mình trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nhất là trong thời đại của cuộc CMCN4.0; Chủ động nghiên cứu, tiếp thu các thành tựu khoa học kỹ thuật mới, phát huy ý thức tự lực tìm tòi, sáng tạo để có nhiều sáng kiến mới có giá trị áp dụng vào sản xuất, kinh doanh và thực tiễn đời sống; thường xuyên đổi mới tư duy, đổi mới hoạt động nghiên cứu, ứng dụng KH&CN gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương và yêu cầu sản xuất, đời sống của nhân dân; Tiếp tục củng cố, kiện toàn, thống nhất cơ cấu tổ chức, bộ máy của Liên hiệp Hội ở Trung ương và các tỉnh, thành phố trong cả nước, trên cơ sở đó thiết lập cơ chế phối hợp liên kết giữa Liên hiệp Hội Việt Nam với các Hội thành viên và giữa các Hội thành viên với nhau, giữa Liên hiệp Hội với các cơ quan liên quan trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Liên hiệp Hội; Liên hiệp Hội Hà Giang và các Hội thành viên cần phải bám sát chức năng nhiệm vụ của mình, đặc biệt là bám sát 5 nhiệm vụ và 3 đột phá được đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhệm kỳ 2020-2025.

Sau hội thảo này, các kiến nghị và giải pháp sẽ được tổng hợp báo cáo tham mưu đề xuất với Tỉnh ủy, HĐND, UBND xem xét vận dụng nhằm tập hợp phát huy vai trò của đội ngũ trí thức KH&CN của tỉnh đóng góp cho sự nghiệp phát triển tỉnh Hà Giang giai đoạn tiếp theo 2021-2030.

Xem Thêm

Đồng Tháp: Hội thảo “Chuyển đổi số trong nông nghiệp trên địa bàn tỉnh
Ngày 28/9/2022, tại Khu Du lich Mỹ Trà, thành phố Cao Lãnh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức hội thảo tư vấn: “Chuyển đổi số trong nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp – Thực trạng và giải pháp”.
Kon Tum: Hội thảo khoa học về phát triển nông nghiệp của tỉnh
Ngày 20/9, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT và UBND huyện Kon Rẫy tổ chức Hội thảo khoa học về dồn đổi, tích tụ đất nông nghiệp để xây dựng “cánh đồng lớn” trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Bình Thuận: Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Né
Ngày 13/9/2022, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận (Liên hiệp hội) đã tổ chức họp thông qua dự thảo báo cáo phản biện Đề án “Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Né tỉnh Bình Thuận đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050”.

Tin mới

Đồng Tháp: Hội thảo “Chuyển đổi số trong nông nghiệp trên địa bàn tỉnh
Ngày 28/9/2022, tại Khu Du lich Mỹ Trà, thành phố Cao Lãnh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức hội thảo tư vấn: “Chuyển đổi số trong nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp – Thực trạng và giải pháp”.
Yên Bái: Hội thảo "Lập kế hoạch lồng ghép các hoạt động của Dự án vào Kế hoạch của nhà trường"
Ngày 23/9/2022, tại xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải, Trung tâm Phát triển khoa học công nghệ và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng Yên Bái (YENBAI CDSH)đã phối hợp với các bên liên quan đã tổ chức Hội thảo "Lập kế hoạch lồng ghép các hoạt động của Dự án vào Kế hoạch của nhà trường".
Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam làm việc với Tỉnh uỷ Ninh Thuận
Ngày 21/9, Đoàn công tác của Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) do TSKH. Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tỉnh uỷ tỉnh Ninh Thuận về công tác tập hợp, phát triển đội ngũ trí thức và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ đối với hoạt động của Liên hiệp Hội tỉnh Ninh Thuận.
Bắc Giang: Liên hiệp Hội ký kết hợp tác với Viện Kinh tế và Chính trị thế giới
Ngày 22/9/2022, tại Viện Kinh tế Chính trị thế giới, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Giang với Viện Kinh tế và Chính trị thế giới đã ký kết Thỏa thuận hợp tác về nghiên cứu khoa học, tư vấn, phản biện chính sách và đào tạo nguồn nhân lực khoa học xã hội giai đoạn 2022-2025.
Vĩnh Long: Trao giải cho 39 mô hình, sản phẩm tham dự Cuộc thi cấp tỉnh
Ngày 25/9/2022, tại hội trường Tỉnh Ủy Vĩnh Long, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp Hội) phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo; Tỉnh Đoàn Vĩnh Long tổ chức Lễ tổng kết Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên nhi đồng tỉnh Vĩnh Long lần thứ XI, năm học 2021 – 2022 (gọi tắt là Cuộc thi) và Phát động Cuộc thi lần thứ XII, năm 2022-2023.
Cần thúc đẩy ứng dụng kết quả các đề tài, công trình khoa học vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương
Ngày 23/9, tại Thành phố Đà Nẵng, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (LHHVN) đã phối hợp với Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội thảo Thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Đề cao trách nhiệm trong quá trình sửa Luật Đất đai
Có nhiều nội dung mới như làm rõ phạm vi quy định của Luật Đất đai với các luật khác có liên quan; quy định cụ thể hơn quyền và trách nhiệm của Nhà nước với vai trò là đại diện chủ sở hữu, thống nhất quản lý đối với đất đai...
Nâng cao chất lượng hoạt động của Liên hiệp Hội
Trong nhiệm kỳ 2021-2026, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Vĩnh Long đã tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đoàn kết, tập hợp đội ngũ trí thức, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.