Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ sáu, 16/09/2022 18:18 (GMT+7)

Đội ngũ trí thức đóng góp cho sự phát triển của Quảng Bình

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi để đội ngũ trí thức đóng góp tài năng trí tuệ vào các nhiệm vụ chính trị...

Ngày 16/9, Đoàn công tác của Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) do TSKH Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình về công tác tập hợp, phát triển đội ngũ trí thức và sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động của Liên hiệp Hội tỉnh Quảng Bình.
Tiếp và làm việc với đoàn có ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Trần Vũ Khiêm, ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, ông Cao Văn Định, ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ông Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại diện các ban Đảng, các sở, ngành có liên quan và Liên hiệp Hội tỉnh Quảng Bình.
Doi ngu tri thuc dong gop cho su phat trien cua Quang Binh
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình.
Báo cáo Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW của Tỉnh ủy Quảng Bình nêu rõ: Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành kế hoạch và tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết trong toàn Đảng; Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chỉ đạo các cơ quan báo chí, các phương tiện thông tin đại chúng đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các nội dung của Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò quan trọng của xây dựng đội ngũ trí thức.
Lãnh đạo các cấp, các ngành, địa phương đã xây dựng các chương trình, kế hoạch, chế độ, chính sách để xây dựng đội ngũ trí thức lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong tình hình mới. Nhờ vậy, đến nay toàn tỉnh có gần 26 ngàn trí thức trong đó có 94 tiến sĩ, 79 bác sĩ chuyên khoa II, 198 bác sĩ chuyên khoa I, 01 Nhà giáo nhân dân, 57 Nhà giáo ưu tú, 01 Thầy thuốc nhân dân, 51 Thầy thuốc ưu tú, 03 Nghệ sĩ ưu tú, 01 Nghệ nhân nhân dân, 08 Nghệ nhân ưu tú. 4.267 thạc sĩ, 20.435 đại học, 5.115 cao đẳng. Trung bình có 07 cán bộ khoa học và công nghệ trực tiếp nghiên cứu trên một vạn dân. Công tác tôn vinh trí thức, văn nghệ sĩ, báo chí được quan tâm.
Doi ngu tri thuc dong gop cho su phat trien cua Quang Binh-Hinh-2
 Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng phát biểu tại buổi làm việc.
Hàng năm, vào dịp Tết Nguyên đán, sự kiện quan trọng của quê hương, đất nước, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các huyện uỷ, thị uỷ, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt động viên, khen thưởng, biểu dương, tôn vinh những cống hiến của đội ngũ trí thức, các nhà khoa học, văn nghệ sĩ, học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực công tác, học tập.
Tỉnh đã quan tâm xây dựng và phát triển các tổ chức, đoàn thể trí thức. Liên hiệp Hội tỉnh hiện có 16 hội thành viên, tập hợp hơn 6.600 trí thức. Các hội thành viên tích cực nghiên cứu, tư vấn, phản biện, giám định xã hội, chuyển giao tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, đời sống, bảo vệ môi trường, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh. Hằng năm, Thường trực Tỉnh uỷ tổ chức làm việc với Ban Thường vụ Liên hiệp Hội tỉnh để nắm tình hình, kết quả hoạt động của đội ngũ trí thức, từ đó định hướng lãnh đạo, chỉ đạo công tác trí thức, xây dựng, củng cố tổ chức Liên hiệp Hội và triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng cảm ơn Liên hiệp Hội Việt Nam, các nhà khoa học thường xuyên quan tâm và có nhiều góp ý quan trọng giúp tỉnh đề ra đường lối, chính sách phát triển; đặc biệt Liên hiệp Hội Việt Nam và các tổ chức khoa học công nghệ đã có nhiều hoạt động phổ biến kiến thức, phát triển cộng đồng, phòng chống thiên tai tại Quảng Bình.
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình nhấn mạnh: Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp phải coi công tác xây dựng đội ngũ trí thức là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên; tích cực chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng đội ngũ trí thức; lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các chính sách, chế độ, tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ trí thức học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý nhà nước, phát huy năng lực, cống hiến tài năng, trí tuệ cho sự nghiệp phát triển của tỉnh. Hoạt động đối thoại giữa trí thức và người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền được tiến hành cởi mở, dân chủ. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội thực sự là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với đội ngũ trí thức; thông qua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, đội ngũ trí thức tích cực đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền và phát huy vai trò, khả năng phản biện những chủ trương, đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Doi ngu tri thuc dong gop cho su phat trien cua Quang Binh-Hinh-3
Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng phát biểu tại buổi làm việc. 
Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng đánh giá cao công tác đạo tạo, thu hút đội ngũ trí thức bậc cao, kể cả chuyên gia nước ngoài để phục vụ cho sự phát triển chung của tỉnh; biểu dương Liên hiệp Hội Quảng Bình đã có những cố gắng trong công tác đoàn kết tập hợp đội ngũ trí thức, tổ chức thành công các hội thi sáng tạo kỹ thuật, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh.
TSKH Phan Xuân Dũng mong muốn trong thời gian tới, Liên hiệp Hội tỉnh Quảng Bình cần tranh thủ sự lãnh Đảng của tỉnh ủy, sự quan tâm, giúp đỡ của các ngành các cấp để củng cố, kiện toàn, phát triển, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các tổ chức thành viên theo tinh thần của Chỉ thị số 42-CT/TW, góp phần tập hợp, đoàn kết và phát huy sức mạnh của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, thúc đẩy sự phát triển, ứng dụng khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh.
Về những kiến nghị của địa phương, Liên hiệp Hội Việt Nam sẽ tập hợp, báo cáo Ban Bí thư, Bộ Chính trị và các cấp có thẩm quyền để có giải pháp triển khai thực hiện, góp phần phát triển Liên hiệp Hội các địa phương nói riêng và toàn hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam nói chung.
Doi ngu tri thuc dong gop cho su phat trien cua Quang Binh-Hinh-4
Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam tặng quà lưu niệm lãnh đạo tỉnh Quảng Bình. 
Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam đề nghị Tỉnh ủy Quảng Bình tiếp tục hoàn thiện báo cáo Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 27 – NQ/TW để gửi lại cho Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam và Ban Chỉ đạo Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 27 – NQ/TW của Trung ương; các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể Quảng Bình cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo, củng cố tổ chức Liên hiệp Hội tỉnh, nhất là việc thành lập Đảng đoàn để nâng cao sự lãnh đạo của Đảng đối với đội ngũ trí thức nói chung và Liên hiệp Hội tỉnh nói riêng. Đội ngũ trí thức vững mạnh, chất lượng cao sẽ là nguồn lực vô cùng quan trọng để đưa Quảng Bình phát triển giàu đẹp, văn minh, hoàn nhịp cùng sự phát triển của cả nước.

Xem Thêm

Liên hiệp Hội Việt Nam trao quyết định điều động cán bộ
Ngày 31/8, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức trao quyết định điều động cán bộ lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam. Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng chủ trì buổi công bố và trao quyết định.
Bộ Nội vụ làm việc với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
Ngày 26 tháng 8, đoàn công tác liên ngành do đồng chí Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm trưởng đoàn đã đến làm việc với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam/LHHVN), tham gia đoàn công tác có đại diện Ban Dân vận Trung ương, Bộ Khoa học và Công nghệ, các vụ chức năng của Bộ Nội vụ.
Đẩy mạnh hoạt động công tác báo chí Liên hiệp Hội Việt Nam
Ngày 29/7, tại Hà Nội, Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Thông tin và công tác báo chí. TSKH Phan Xuân Dũng - Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam; PGS.TS Phạm Quang Thao - Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam; Thạc sỹ Lê Thanh Tùng – Trưởng Ban Truyền thông và Phổ biến kiến thức, Liên hiệp Hội Việt Nam chủ trì hội nghị.
Hội nghị triển khai Kết luận 35-KL/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị
Chiều 08/7, tại trụ sở cơ quan Quốc hội (22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội) đã diễn ra Hội nghị “Triển khai Kết luận 35-KL/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở” do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (LHHVN) tổ chức.
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài làm việc với Liên hiệp Hội Việt Nam
Sáng ngày 6/7 tại trụ sở Liện hiệp Hội Việt Nam (LHHVN) 53 Nguyễn Du, Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng,Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài dẫn đầu đoàn công tác đã đến làm việc với LHHVN để khảo sát Đề án Nghiên cứu chức năng nhiệm vụ,mô hinh,tổ chức của các hội quần chúng do Đảng, Nhà nhước giao nhiệm vụ (gọi tắt là Đề án 103)

Tin mới

Đồng Tháp: Hội thảo “Chuyển đổi số trong nông nghiệp trên địa bàn tỉnh
Ngày 28/9/2022, tại Khu Du lich Mỹ Trà, thành phố Cao Lãnh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức hội thảo tư vấn: “Chuyển đổi số trong nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp – Thực trạng và giải pháp”.
Yên Bái: Hội thảo "Lập kế hoạch lồng ghép các hoạt động của Dự án vào Kế hoạch của nhà trường"
Ngày 23/9/2022, tại xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải, Trung tâm Phát triển khoa học công nghệ và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng Yên Bái (YENBAI CDSH)đã phối hợp với các bên liên quan đã tổ chức Hội thảo "Lập kế hoạch lồng ghép các hoạt động của Dự án vào Kế hoạch của nhà trường".
Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam làm việc với Tỉnh uỷ Ninh Thuận
Ngày 21/9, Đoàn công tác của Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) do TSKH. Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tỉnh uỷ tỉnh Ninh Thuận về công tác tập hợp, phát triển đội ngũ trí thức và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ đối với hoạt động của Liên hiệp Hội tỉnh Ninh Thuận.
Bắc Giang: Liên hiệp Hội ký kết hợp tác với Viện Kinh tế và Chính trị thế giới
Ngày 22/9/2022, tại Viện Kinh tế Chính trị thế giới, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Giang với Viện Kinh tế và Chính trị thế giới đã ký kết Thỏa thuận hợp tác về nghiên cứu khoa học, tư vấn, phản biện chính sách và đào tạo nguồn nhân lực khoa học xã hội giai đoạn 2022-2025.
Vĩnh Long: Trao giải cho 39 mô hình, sản phẩm tham dự Cuộc thi cấp tỉnh
Ngày 25/9/2022, tại hội trường Tỉnh Ủy Vĩnh Long, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp Hội) phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo; Tỉnh Đoàn Vĩnh Long tổ chức Lễ tổng kết Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên nhi đồng tỉnh Vĩnh Long lần thứ XI, năm học 2021 – 2022 (gọi tắt là Cuộc thi) và Phát động Cuộc thi lần thứ XII, năm 2022-2023.
Cần thúc đẩy ứng dụng kết quả các đề tài, công trình khoa học vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương
Ngày 23/9, tại Thành phố Đà Nẵng, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (LHHVN) đã phối hợp với Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội thảo Thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Đề cao trách nhiệm trong quá trình sửa Luật Đất đai
Có nhiều nội dung mới như làm rõ phạm vi quy định của Luật Đất đai với các luật khác có liên quan; quy định cụ thể hơn quyền và trách nhiệm của Nhà nước với vai trò là đại diện chủ sở hữu, thống nhất quản lý đối với đất đai...
Nâng cao chất lượng hoạt động của Liên hiệp Hội
Trong nhiệm kỳ 2021-2026, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Vĩnh Long đã tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đoàn kết, tập hợp đội ngũ trí thức, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.