Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ sáu, 16/09/2022 18:18 (GMT+7)

Đội ngũ trí thức đóng góp cho sự phát triển của Quảng Bình

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi để đội ngũ trí thức đóng góp tài năng trí tuệ vào các nhiệm vụ chính trị...

Ngày 16/9, Đoàn công tác của Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) do TSKH Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình về công tác tập hợp, phát triển đội ngũ trí thức và sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động của Liên hiệp Hội tỉnh Quảng Bình.
Tiếp và làm việc với đoàn có ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Trần Vũ Khiêm, ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, ông Cao Văn Định, ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ông Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại diện các ban Đảng, các sở, ngành có liên quan và Liên hiệp Hội tỉnh Quảng Bình.
Doi ngu tri thuc dong gop cho su phat trien cua Quang Binh
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình.
Báo cáo Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW của Tỉnh ủy Quảng Bình nêu rõ: Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành kế hoạch và tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết trong toàn Đảng; Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chỉ đạo các cơ quan báo chí, các phương tiện thông tin đại chúng đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các nội dung của Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò quan trọng của xây dựng đội ngũ trí thức.
Lãnh đạo các cấp, các ngành, địa phương đã xây dựng các chương trình, kế hoạch, chế độ, chính sách để xây dựng đội ngũ trí thức lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong tình hình mới. Nhờ vậy, đến nay toàn tỉnh có gần 26 ngàn trí thức trong đó có 94 tiến sĩ, 79 bác sĩ chuyên khoa II, 198 bác sĩ chuyên khoa I, 01 Nhà giáo nhân dân, 57 Nhà giáo ưu tú, 01 Thầy thuốc nhân dân, 51 Thầy thuốc ưu tú, 03 Nghệ sĩ ưu tú, 01 Nghệ nhân nhân dân, 08 Nghệ nhân ưu tú. 4.267 thạc sĩ, 20.435 đại học, 5.115 cao đẳng. Trung bình có 07 cán bộ khoa học và công nghệ trực tiếp nghiên cứu trên một vạn dân. Công tác tôn vinh trí thức, văn nghệ sĩ, báo chí được quan tâm.
Doi ngu tri thuc dong gop cho su phat trien cua Quang Binh-Hinh-2
 Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng phát biểu tại buổi làm việc.
Hàng năm, vào dịp Tết Nguyên đán, sự kiện quan trọng của quê hương, đất nước, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các huyện uỷ, thị uỷ, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt động viên, khen thưởng, biểu dương, tôn vinh những cống hiến của đội ngũ trí thức, các nhà khoa học, văn nghệ sĩ, học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực công tác, học tập.
Tỉnh đã quan tâm xây dựng và phát triển các tổ chức, đoàn thể trí thức. Liên hiệp Hội tỉnh hiện có 16 hội thành viên, tập hợp hơn 6.600 trí thức. Các hội thành viên tích cực nghiên cứu, tư vấn, phản biện, giám định xã hội, chuyển giao tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, đời sống, bảo vệ môi trường, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh. Hằng năm, Thường trực Tỉnh uỷ tổ chức làm việc với Ban Thường vụ Liên hiệp Hội tỉnh để nắm tình hình, kết quả hoạt động của đội ngũ trí thức, từ đó định hướng lãnh đạo, chỉ đạo công tác trí thức, xây dựng, củng cố tổ chức Liên hiệp Hội và triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng cảm ơn Liên hiệp Hội Việt Nam, các nhà khoa học thường xuyên quan tâm và có nhiều góp ý quan trọng giúp tỉnh đề ra đường lối, chính sách phát triển; đặc biệt Liên hiệp Hội Việt Nam và các tổ chức khoa học công nghệ đã có nhiều hoạt động phổ biến kiến thức, phát triển cộng đồng, phòng chống thiên tai tại Quảng Bình.
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình nhấn mạnh: Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp phải coi công tác xây dựng đội ngũ trí thức là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên; tích cực chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng đội ngũ trí thức; lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các chính sách, chế độ, tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ trí thức học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý nhà nước, phát huy năng lực, cống hiến tài năng, trí tuệ cho sự nghiệp phát triển của tỉnh. Hoạt động đối thoại giữa trí thức và người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền được tiến hành cởi mở, dân chủ. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội thực sự là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với đội ngũ trí thức; thông qua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, đội ngũ trí thức tích cực đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền và phát huy vai trò, khả năng phản biện những chủ trương, đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Doi ngu tri thuc dong gop cho su phat trien cua Quang Binh-Hinh-3
Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng phát biểu tại buổi làm việc. 
Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng đánh giá cao công tác đạo tạo, thu hút đội ngũ trí thức bậc cao, kể cả chuyên gia nước ngoài để phục vụ cho sự phát triển chung của tỉnh; biểu dương Liên hiệp Hội Quảng Bình đã có những cố gắng trong công tác đoàn kết tập hợp đội ngũ trí thức, tổ chức thành công các hội thi sáng tạo kỹ thuật, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh.
TSKH Phan Xuân Dũng mong muốn trong thời gian tới, Liên hiệp Hội tỉnh Quảng Bình cần tranh thủ sự lãnh Đảng của tỉnh ủy, sự quan tâm, giúp đỡ của các ngành các cấp để củng cố, kiện toàn, phát triển, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các tổ chức thành viên theo tinh thần của Chỉ thị số 42-CT/TW, góp phần tập hợp, đoàn kết và phát huy sức mạnh của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, thúc đẩy sự phát triển, ứng dụng khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh.
Về những kiến nghị của địa phương, Liên hiệp Hội Việt Nam sẽ tập hợp, báo cáo Ban Bí thư, Bộ Chính trị và các cấp có thẩm quyền để có giải pháp triển khai thực hiện, góp phần phát triển Liên hiệp Hội các địa phương nói riêng và toàn hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam nói chung.
Doi ngu tri thuc dong gop cho su phat trien cua Quang Binh-Hinh-4
Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam tặng quà lưu niệm lãnh đạo tỉnh Quảng Bình. 
Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam đề nghị Tỉnh ủy Quảng Bình tiếp tục hoàn thiện báo cáo Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 27 – NQ/TW để gửi lại cho Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam và Ban Chỉ đạo Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 27 – NQ/TW của Trung ương; các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể Quảng Bình cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo, củng cố tổ chức Liên hiệp Hội tỉnh, nhất là việc thành lập Đảng đoàn để nâng cao sự lãnh đạo của Đảng đối với đội ngũ trí thức nói chung và Liên hiệp Hội tỉnh nói riêng. Đội ngũ trí thức vững mạnh, chất lượng cao sẽ là nguồn lực vô cùng quan trọng để đưa Quảng Bình phát triển giàu đẹp, văn minh, hoàn nhịp cùng sự phát triển của cả nước.

Xem Thêm

Chủ tịch Phan Xuân Dũng chúc mừng năm mới cán bộ, công nhân viên Liên hiệp Hội Việt Nam
Sáng 27/01 tại Hà Nội, nhân dịp ngày đầu Xuân mới Qúy Mão 2023, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng cùng lãnh đạo Thường trực Liên hiệp Hội Việt Nam đã chúc mừng năm mới cán bộ, công nhân viên thuộc Cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam, Nhà Xuất bản Tri thức và Qũy Hỗ trợ Sáng tạo Việt Nam Vifotec.
Xây dựng và phát triển Liên hiệp Hội Việt Nam vững mạnh
Ngày 16/12, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội nghị Hội đồng Trung ương lần thứ 5 (khóa VIII). Đồng chí Phan Xuân Dũng – Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam; Đồng chí Phạm Quang Thao – Phó chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam; Đồng chí Nguyễn Quyết Chiến – Tổng thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam chủ trì hội nghị.
Liên hiệp Hội Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ
Đây là ý kiến của UVTW Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà tại buổi làm việc của Đoàn công tác Ban chỉ đạo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23 ngày 12/3/2003 của BCH TW khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh (NQ23).
Ra mắt Bài hát TỰ HÀO LIÊN HIỆP HỘI VIỆT NAM
Nhằm hướng tới Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) (1983-2023), Lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam đã chỉ đạo sáng tác và cho ra mắt ca khúc TỰ HÀO LIÊN HIỆP HỘI VIỆT NAM. Bài hát là khúc hùng ca, là tiếng lòng của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ nước nhà.
Góp ý Dự thảo Đề án 103 của Ban Dân Vận Trung ương
Sáng 03/11 tại trụ sở Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) đã tổ chức hội thảo “Góp ý dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của các hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương (gọi tắt là Đề án 103).

Tin mới

Chủ tịch Phan Xuân Dũng chúc mừng năm mới cán bộ, công nhân viên Liên hiệp Hội Việt Nam
Sáng 27/01 tại Hà Nội, nhân dịp ngày đầu Xuân mới Qúy Mão 2023, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng cùng lãnh đạo Thường trực Liên hiệp Hội Việt Nam đã chúc mừng năm mới cán bộ, công nhân viên thuộc Cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam, Nhà Xuất bản Tri thức và Qũy Hỗ trợ Sáng tạo Việt Nam Vifotec.
Thái Bình: Thường trực Liên hiệp Hội thăm và chúc tết các doanh nghiệp tích cực ứng dụng KHCN trên địa bàn tỉnh
Nhân dịp tết đến, xuân về, từ ngày 12/1 đến ngày 16/1/2023, Thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã đến thăm và chúc tết tại các doanh nghiệp có nhiều giải pháp trong sản xuất, tích cực ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.
Hồn quê: Tác phẩm tranh xuất sắc làm từ bẹ chuối
Tranh làm từ bẹ chuối là ý tưởng sáng tạo độc đáo của em Phan Tuấn Khang, Trường THPT Nguyễn Văn Côn (huyện Gò Công Đông). Sản phẩm vừa đoạt giải Ba Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên và nhi đồng tỉnh Tiền Giang lần thứ XIV (2021 – 2022), vừa giải Ba Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên và nhi đồng toàn quốc.
Xuân gắn kết, Tết yêu thương
Ngày 12/1, tại Trường tiểu học Chu Văn An Hà Nội, Đoàn Thanh niên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ Thuật Việt Nam đã tham gia chuỗi sự kiện chương trình “Xuân gắn kết, Tết yêu thương”. Đây là năm thứ 8 chuỗi chương trình “Xuân gắn kết, Tết yêu thương” được tổ chức với sự tham gia chia sẻ tới nhiều hoàn cảnh các em nhỏ khó khăn trong mỗi dịp Tết đến Xuân về.
Đắk Lắk: Tổng kết năm 2022 và sinh hoạt Câu lạc bộ Trí thức KHKT tỉnh
Ngày 11/01/2023, Liên hiệp hội tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2022 kết hợp sinh hoạt định kỳ Câu lạc bộ Trí thức KHKT tỉnh với chủ đề “Kết quả đóng góp và định hướng, giải pháp để đội ngũ trí thức phát huy trí tuệ, sức sáng tạo, đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh Đắk Lắk”.
Chủ tịch Phan Xuân Dũng thăm, chúc Tết tại Ninh Thuận
Ngày 11/1, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam, Đại biểu QH khóa XV (Đơn vị tỉnh Ninh Thuận) Phan Xuân Dũng, đã đến thăm, chúc Tết các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh. Cùng đi có Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận Đàng Thị Mỹ Hương.
Thái Bình: Phản biện Đề án Phát triển hệ thống Y tế dự phòng
Ngày 09/01/2023, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thái Bình đã tổ chức Hội thảo tư vấn, phản biện Đề án Phát triển hệ thống Y tế dự phòng tỉnh Thái Bình. Tham dự Hội thảo có hơn 20 chuyên gia, đại biểu đại diện cho các sở, ngành của tỉnh. TS. Nguyễn Ngọc Dư, Chủ tịch Liên hiệp Hội chủ trì hội thảo.
Phát triển Liên hiệp Hội Việt Nam vững mạnh
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam hiện có 93 Hội ngành toàn quốc, 63 Liên hiệp Hội tỉnh, thành phố; 607 tổ chức KH&CN trực thuộc; 03 đơn vị thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam, ông Phạm Quang Thao – Phó chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam cho biết tại Hội nghị Hội đồng Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ 5 (khóa VIII).