Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ tư, 14/06/2023 16:07 (GMT+7)

Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam làm việc với Tỉnh ủy Tuyên Quang

Sáng ngày 14/6/2023, Đoàn công tác của Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) do đồng chí Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy và lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang về công tác trí thức trên địa bàn tỉnh.

Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Chẩu Văn Lâm, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang, đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Thế Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Lê Tiến Thắng, Chủ tịch Liên hiệp hội tỉnh Tuyên Quang cùng đại diện các sở, ban ngành của tỉnh Tuyên Quang.

tm-img-alt

Đồngchí Chẩu Văn Lâm, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang phát biểu tại Hội nghị

Đại diện Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang, đồng chí Nguyễn Thế Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang đã báo cáo những nét chính trong công tác hoạt động tập hợp trí thức trên địa bàn tỉnh trong những năm qua. Tỉnh Tuyên Quang luôn quan tâm, xây dựng đội ngũ trí thức trên địa bàn tỉnh. Từ năm 2018 đến nay, tỉnh đã ban hành 05 nghị quyết về chính sách thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao, ban hành 06 văn bản nhằm hoàn thiện môi trường và điều kiện thuận lợi cho hoạt động của trí thức, thu hút trí thức trong doanh nghiệp tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh; quan tâm tuyển dụng, bổ sung đội ngũ trí thức làm việc trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước tại tỉnh. Tháng 5/2023, tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức tôn vinh danh hiệu “Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu” lần thứ nhất vinh danh 15 trí thức. Đến nay, toàn tỉnh có 151 trí thức được Nhà nước phong tặng các danh hiệu cao quý (02 thầy thuốc nhân dân, 72 thầy thuốc ưu tú, 70 nhà giáo ưu tú, 07 nghệ sỹ ưu tú) và chú trọng tôn vinh, biểu dương, khen thưởng những tập thể cá nhân có nhiều cống hiến đối với sự nghiệp phát triển văn hóa - xã hội. Những ý kiến đóng góp của đội ngũ trí thức rất có ý nghĩa, có giá trị về mặt khoa học, thực tiễn, thể hiện tinh thần trách nhiệm, dân chủ, tâm huyết, thẳng thắn, phù hợp với tình hình của địa phương trên cơ sở chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Đánh giá về hoạt động của Liên hiệp Hội, tỉnh Tuyên Quang khẳng định Liên hiệp Hội tỉnh Tuyên Quang là tổ chức chính trị - xã hội tập hợp những người đang hoạt động khoa học trong các tổ chức, hội khoa học kỹ thuật trong tỉnh, nhằm phát huy tài năng trí tuệ của đội ngũ trí thức KH&CN trên địa bàn tỉnh phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà. Trải qua hai nhiệm kỳ đại hội, hiện nay, Liên hiệp hội tỉnh Tuyên Quang có 12 tổ chức thành viên và tập hợp được trên 11.000 hội viên là trí thức ở nhiều ngành nghề, lĩnh vực trong địa bàn tỉnh. Liên hiệp hội tỉnh Tuyên Quang đã có nhiều đóng góp tham gia ý kiến vào chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu, tư vấn, phản biện và giám định xã hội theo đề nghị của các cơ quan nhà nước nhằm góp phần xây dựng cơ sở khoa học cho việc hoạch định và thực hiện các chủ trương, chính sách, các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án lớn thực hiện trên địa bàn tỉnh. Liên hiệp Hội cũng đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, luôn đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo; thường xuyên phối hợp với các Hội thành viên để cùng hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ. Cùng với hoạt động tư vấn, phản biện, Liên hiệp Hội cũng đã đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền và phổ biến kiến thức thông qua các lớp tập huấn, hội thảo, xuất bản các ấn phẩm và truyền thông qua trang thông tin điện tử.

Tại buổi làm việc, các đồng chí đại diện lãnh đạo sở ban ngành của tỉnh và các đồng chí trong đoàn công tác của Liên hiệp Hội Việt Nam đã đánh giá cao những đóng góp của Liên hiệp hội tỉnh Tuyên Quang, trong điều kiện còn nhiều khó khăn đã cố gắng, nỗ lực để thực hiện tốt công tác tập hợp đội ngũ trí thức góp phần thực hiện chiến lược, kế hoạch phát triển của tỉnh Tuyên Quang.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Chẩu Văn Lâm, Bí thư Tỉnh ủy đã đánh giá cao vai trò của đội ngũ trí thức và Liên hiệp hội tỉnh. Tuyên Quang là tỉnh vùng núi còn có nhiều khó khăn, tuy nhiên, đội ngũ trí thức tỉnh Tuyên Quang đã phát huy được tính chủ động, sáng tạo, tâm huyết trong nghiên cứu và đề xuất những giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thông qua các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, đồng thời là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp giáo dục - đào tạo, y tế, khoa học, công nghệ góp phần vào việc nâng cao dân trí, xóa đói giảm nghèo, phát huy thế mạnh trong phát triển kinh tế nông lâm nghiệp của tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang luôn quan tâm, coi trọng trí thức, tạo điều kiện cho trí thức và Liên hiệp hội tỉnh đóng góp và cống hiến. Tuy vậy, thực tế cũng đặt ra nhiều thách thức: đội ngũ trí thức khoa học đầu ngành, nguồn nhân lực chất lượng cao còn thiếu, chưa phát huy hết thế mạnh, sức cống hiến của các nhà khoa học trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Bí Thư tỉnh ủy Tuyên Quang cũng khẳng định rằng, trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục tạo những điều kiện tốt nhất có thể cho tổ chức Liên hiệp hội thực hiện nhiệm vụ chính trị. Bên cạnh đó, Liên hiệp hội và đội ngũ trí thức tỉnh nhà cũng cần phải hết sức cố gắng, nỗ lực, coi trọng triển khai việc ứng dụng các thành tựu khoa học - kỹ thuật, công nghệ mới để giải quyết những vấn để đặt ra trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội và đời sống của người dân. Trong đó, Liên hiệp hội và đội ngũ trí thức tỉnh cần tham gia vào chuyển giao khoa học - kỹ thuật và sản xuất gắn với chủ trương chính sách của tỉnh và đặc thù riêng về phát triển nông lâm nghiệp của tỉnh.

tm-img-alt

Đồng chí Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Namphát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam bày tỏ niềm vui mừng trước những kết quả đạt được của tỉnh Tuyên Quang và sự quan tâm đặc biệt của Lãnh đạo tỉnh tới đội ngũ trí thức nói chung và Liên hiệp hội tỉnh nói riêng. Đảng đoàn ghi nhận và biểu dương những kết quả hoạt động của Liên hiệp hội tỉnh Tuyên Quang đã nỗ lực khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian qua. Chủ tịch Phan Xuân Dũng cũng nhất trí các nội dung được trao đổi, các kiến nghị tại buổi họp của lãnh đạo tỉnh ủy, sở ban ngành tỉnh Tuyên Quang cũng như các ý kiến của đại diện đoàn công tác của Liên hiệp Hội Việt Nam, nhất là các vấn đề sớm thành lập Đảng đoàn Liên hiệp Hội, về chính sách đối với Liên hiệp hội, đối với hội đặc thù, tình hình bồi dưỡng, đào tạo nhân lực của tỉnh, đồng thời bày tỏ mong muốn Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang tiếp tục quan tâm, tin tưởng giao các nhiệm vụ về tư vấn, phản biện, truyền thông, phổ biến kiến thức, tôn vinh trí thức cũng như tiếp tục hoàn thiện các chủ trương, chính sách để tạo điều kiện hơn nữa cho đội ngũ trí thức KH&CN cũng như Liên hiệp Hội tỉnh đóng cho sự phát triển của địa phương.

Đồng chí nhấn mạnh rằng, Tuyên Quang là mảnh đất anh hùng, giàu truyền thống cách mạng, giàu bản sắc dân tộc, giàu tiềm năng phát triển, nhất là du lịch bản địa và nông lâm nghiệp, đồng chí tin tưởng rằng, với sự đóng góp, cống hiến sức lực và trí tuệ của Liên hiệp hội tỉnh và đội ngũ trí thức, tỉnh Tuyên Quang sẽ ngày càng phát triển về mọi mặt trong thời gian tới.

Xem Thêm

Hoạt động Đoàn Thanh niên LHHVN 2023: Nhiều điểm nhấn, đi vào chiều sâu
Đoàn thanh niên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt là đoàn cấp cơ sở, trực thuộc Đoàn Khối các cơ quan Trung ương. So với giai đoạn mới thành lập, Đoàn Thanh niên Liên hiệp Hội Việt Nam hiện nay đã có bước phát triển về mặt quy mô với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực.
Đẩy mạnh chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra giám sát của LHHVN
Trong nhiều năm qua, công tác kiểm tra, giám sát của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã giúp các tổ chức thành viên củng cố, kiện toàn tổ chức, góp phần quan trọng trong việc giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam - Phạm Quang Thao cho biết.
Công đoàn Cơ quan Vusta tổ chức khám bệnh cho cán bộ công nhân viên
Bên cạnh việc tạo môi trường, điều kiện việc làm, thu nhập ổn định cho cán bộ công nhân viên (CBCNV) trong Cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam (Vusta), thì việc chăm lo đến sức khỏe của người lao động luôn được lãnh đạo, công đoàn Cơ quan đặc biệt quan tâm chú trọng.

Tin mới

Phú Yên: Liên hiệp Hội tham gia phản biện độc lập Đề án ngành nuôi trồng thủy sản
Theo đề xuất của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Yên (Liên hiệp Hội Phú Yên) về việc đề nghị Liên hiệp Hội Phú Yên được tham gia phản biện độc lập Đề án tổng thể phát triển ngành nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.
Lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam, Cục Xuất bản và Vụ Báo chí - XB (Ban Tuyên giáo Trung ương) làm việc với NXB Tri thức
Ngày 26/2/2024, tại trụ sở Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, TSKH Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch LHHVN đã chủ trì buổi làm việc với Nhà xuất bản Tri thức. Cùng tham dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch Phạm Ngọc Linh, Tổng thư ký Nguyễn Quyết Chiến, các đồng chí lãnh đạo các phòng ban và toàn thể cán bộ, người lao động của Nhà xuất bản Tri thức.
Bình Định: Tổ chức 02 Hội thảo Tư vấn phản biện về lĩnh vực giao thông
Ngày 20/02, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Bình Định (Liên hiệp Hội) đã tổ chức 2 cuộc Hội thảo tư vấn phản biện về phương án đề xuất đầu tư dự án “Nút giao thông khác mức tại khu vực ngã 5 Đống Đa – Hoa Lư” và dự án “Tuyến đường nối từ Lê Thanh Nghị về Cảng Quy Nhơn”.
Chủ tịch danh dự VUSTA–GS, TSKH Đặng Vũ Minh cùng 5 nhà khoa học Việt Nam được vinh danh là Viện sĩ Viện Hàn Lâm KH Nga
Theo đài Sputnik, tháng 2/2024, Viện Hàn lâm khoa học Nga (RAS) kỷ niệm 300 năm thành lập. Trong số các Viện sĩ-thành viên nước ngoài của RAS có 6 Viện sĩ của Việt Nam: Trần Đại Nghĩa, Nguyễn Khánh Toàn, Nguyễn Duy Qúy, Nguyễn Văn Hiệu, Đặng Vũ Minh, Trần Đình Long