Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ năm, 16/11/2023 10:55 (GMT+7)

Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam làm việc với Tỉnh ủy Quảng Trị

Ngày 13/11, Đoàn công tác của Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam), Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Quảng Trị về công tác tập hợp, phát triển đội ngũ trí thức trên địa bàn tỉnh.

Tham gia đoàn công tác có Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Phạm Ngọc Linh cùng lãnh đạo Văn phòng, các Ban chuyên môn của Liên hiệp Hội Việt Nam. 

tm-img-alt

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đăng Quang Phát biểu tại buổi làm việc

Về phía tỉnh uỷ Quảng Trị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Thị Lan Hương; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Liên hiệp Hội Quảng Trị Trần Ngọc Lân.

Theo báo cáo của Tỉnh ủy Quảng Trị, trong những năm qua, đội ngũ trí thức của tỉnh có bước phát triển, trưởng thành cả về trình độ, năng lực và phẩm chất đạo đức; thực hiện tốt vai trò đi đầu trong việc tuyên truyền và phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ; tổ chức phong trào lao động sáng tạo, áp dụng có hiệu quả những tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất, đời sống. Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã lãnh đạo Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, chỉ đạo các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị, thành phố nghiên cứu, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Trung ương; bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách của địa phương, tạo dựng được môi trường và điều kiện thuận lợi cho hoạt động của trí thức.

Liên hiệp Hội Quảng Trị được thành lập năm 2002. Sau hơn 20 năm xây dựng và phát triển đã từng bước được củng cố, kiện toàn về tổ chức, đáp ứng ngày càng tốt hơn các yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới. Đến nay, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh có 38 Tổ chức – Hội thành viên (trong đó có 18 Hội chuyên ngành cấp tỉnh, 07 Hội huyện, thị xã, 13 Tổ chức thành viên và 03 đơn vị trực thuộc). Tổng số hội viên trí thức khoa học công nghệ có trên 11.000 người, trong đó, trên 8.200 người có trình độ đại học trở lên, đây là nguồn nhân lực có chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp tốt, là đội ngũ tiên phong trong các hoạt động khoa học và công nghệ của tỉnh.

Trong thời gian qua, Liên hiệp Hội Quảng Trị đã tập hợp nhiều chuyên gia ở trong và ngoài tỉnh, cán bộ quản lý, đội ngũ trí thưc khoa học và công nghệ tổ chức tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với 150 đề án/ dự án kinh tế - xã hội quan trọng của tỉnh, các ngành, huyện, thị xã. Triển khai chuyển giao, thực hiện có hiệu quả nhiều đề tài/dự án khoa học và công nghệ. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức nhiều Hội thảo khoa học với các chủ đề đa dạng, thiết thực, phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Xuất bản đặc san “Khoa học và Kỹ thuật” của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật được phát hành 2 - 3 số/năm, duy trì hoạt động trang Thông tin điện tử của Liên hiệp Hội (qusta.org.vn), đây là một trong những kênh thông tin quan trọng cung cấp, giới thiệu, cập nhật các thông tin thời sự về khoa học công nghệ, về kinh tế xã hội; các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về khoa học và công nghệ; hoạt động của Liên hiệp Hội và các Hội thành viên, hoạt động của trí thức trong và ngoài tỉnh.

Ngoài ra, Liên hiệp Hội Quảng Trị được UBND tỉnh giao là cơ quan thường trực Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật của tỉnh được tổ chức 02 năm/ lần. Đến nay đã triển khai tổ chức được 10 lần Hội thi với hơn 635 giải pháp tham gia, trong đó có 256 giải pháp đạt giải cấp tỉnh. Hoạt động này đã động viên, thu hút đông đảo đội ngũ trí thức, cán bộ khoa học và công nghệ, các tầng lớp nhân dân tham gia với nhiều đề tài, giải pháp có giá trị thực tiễn, phục vụ sản xuất đời sống.

Thông qua việc tập hợp trí thức tham gia các hoạt động phát triển kinh tế -xã hội của địa phương, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh đã thể hiện được vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với trí thức, tập hợp và phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng, tâm huyết cũng như những kế sách của trí thức khoa học và công nghệ. Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ trí thức nhận thức sâu sắc về trách nhiệm, nghĩa vụ đối với quê hương, đất nước. Nêu cao ý thức, trách nhiệm, tính cộng đồng, phát huy vai trò đội ngũ trí thức góp phần tích cực vào quá trình ổn định thúc đẩy phát triển kinh tế -  xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ vững kỷ cương, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang đề nghị Liên hiệp hội tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vai trò, vị trí của đội ngũ trí thức trong xã hội, đồng thời rà soát, đánh giá đúng thực trạng, qua đó có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng đội ngũ trí thức hợp lý, hiệu quả cũng như tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, ban hành, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách, quy định của địa phương để thu hút, sử dụng đội ngũ trí thức trẻ, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy của Liên hiệp hội tỉnh và các hội khoa học và kỹ thuật cấp huyện… Đề nghị Đảng đoàn Liên hiệp hội Việt Nam chỉ đạo Liên hiệp hội Việt Nam tham mưu Chính phủ sớm ban hành văn bản quy định cụ thể về tổ chức bộ máy của Liên hiệp hội cấp tỉnh để thuận lợi trong việc củng cố, kiện toàn tổ chức và triển khai nhiệm vụ; Tiếp tục quan tâm triển khai các chương trình, dự án về phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh, hỗ trợ Liên hiệp hội tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học - kỹ thật, tư vấn, phản biện và giám định xã hội, nhất là các chương trình, đề án trọng điểm của tỉnh.

tm-img-alt

Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng tặng bức tranh lưu niệm Liên hiệp Hội Quảng Trị

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả tỉnh Quảng Trị đạt được thời gian qua, nhất là đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động của Liên hiệp hội tỉnh, xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong tình hình mới của Tỉnh ủy Quảng Trị. Đồng thời đề nghị Tỉnh ủy Quảng Trị tiếp tục quan tâm, tin tưởng ủng hộ Liên hiệp Hội tỉnh trong việc thực hiên các nhiệm vụ về tư vấn, phản biện, truyền thông, phổ biến kiến thức, tôn vinh trí thức và tiếp tục hoàn thiện các chủ trương, chính sách để tạo điều kiện hơn nữa cho đội ngũ trí thức KH&CN cũng như Liên hiệp Hội tỉnh đóng góp cho sự phát triển của địa phương. Đối với những kiến nghị, đề xuất của tỉnh, Chủ tịch Phan Xuân Dũng khẳng định, với trách nhiệm của mình, Liên hiệp Hội Việt Nam sẽ tiếp tục quan tâm, ủng hộ Liên hiệp Hội Quảng Trị bằng các hoạt động thiết thực, đồng thời có các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thời gian tới.

Xem Thêm

Công đoàn VUSTA hướng về Điện Biên
Chiến thắng Điện Biên Phủ là một “Dấu mốc bằng vàng chói lọi" trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc ta. Mảnh đất cuối trời Tây Bắc – nơi ghi dấu ấn của chiến thắng lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu là nơi là người dân cả nước những ngày này luôn hướng về với niềm tự hào và tri ân sâu sắc.
Hiến giọt máu đào - Trao đời sự sống
Ngày 24/4, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) phối hợp với Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức chương trình hiến máu với chủ đề “Hiến giọt máu đào -Trao đời sự sống”.
Bí thư TW Đảng Nguyễn Trọng Nghĩa: Hoạt động của LHHVN ngày càng đổi mới, ổn định và phát triển
Phát biểu tại buổi làm việc với LHHVN, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã khẳng định những thành quả, nỗ lực của LHHVN trên chặng đường hơn 40 năm hình thành và phát triển, đồng thời nhận định hoạt động của LHHVN có nhiều đổi mới, ổn định, phát triển hơn.
Thanh niên LHHVN: Tự hào sức trẻ, xung kích vì cộng đồng
Không chỉ là trách nhiệm với cồng đồng, xã hội, những chuyến đi thiện nguyện vì cộng đồng sẽ trở thành những hồi ức đẹp, dấu son đánh dấu tuổi trẻ, sức trẻ và khát khao cống hiến của các thế hệ thanh niên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam).

Tin mới

Lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam thăm và chúc mừng Tạp chí điện tử Văn hoá và Phát triển
Đồng chí Phạm Ngọc Linh - Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), đồng chí Lê Thanh Tùng - Trưởng Ban Truyền thông và Phổ biến kiến thức đã đến thăm và chúc mừng Tạp chí điện tử Văn hoá và Phát triển.
Sự đoàn kết, đồng lòng là mấu chốt để báo chí Vusta đi đến thành công
Một trong những thế mạnh của báo chí trong hệ Liên hiệp Hội Việt Nam (Vusta) là thông tin về KH&CN, truyền thông phổ biến kiến thức KH&CN, thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu KH, ứng dụng và chuyển giao CN, các hoạt độngTVPB và giám định xã hội, các hoạt động tôn vinh trí thức KH&CN Việt Nam... Sự đoàn kết, đồng lòng là mấu chốt, mắt xích không thể thiếu để báo chí Vusta đi đến thành công.
THÔNG BÁO: Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi tuyển nhân sự vào biên chế Cơ quan TW VUSTA
Căn cứ Quyết định số 469/QĐ-LHHVN ngày 31/5/2024 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự kỳ thi tuyển nhân sự vào biên chế Cơ quan Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam năm 2024, Hội đồng tuyển dụng thông báo:
Bản tin Khoa học - Góp phần vào sự phát triển của Báo chí VUSTA
Hệ thống báo chí của Liên HiệpHội Việt Nam (VUSTA) đóng vai trò quan trọng trong việc truyền tải thông tin khoa học và kỹ thuật đến cộng đồng. Trong đó, các Bản tin khoa học của các Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật ở các tỉnh, thành phố (Liên hiệp Hội địa phương) không chỉ giúp lan tỏa tri thức khoa học mà còn góp phần quan trọng trong việc phát triểncủng cố hệ thống báo chí của VUSTA.
Sơn La: Thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Ngày 14/6/2024, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Sơn La phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Tỉnh đoàn Sơn La tổ chức Hội thảo tư vấn “Giải pháp thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo để tạo việc làm cho thanh niên trên địa bàn tỉnh Sơn La”.
Diễn đàn Đối tác EU năm 2024
Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên minh Châu Âu (EU) tháng 10 năm 1990, Đến nay, Việt Nam đã trở thành một trong những đối tác chính của Liên minh châu Âu trong khu vực, với số lượng thỏa thuận cao nhất so với bất kỳ quốc gia nào ở Đông Nam Á (bao gồm EVFTA và JETP).
Thanh Hóa: Triển khai Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam
Ngày 06/6/2024, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa (Liên hiệp hội) đã tổ chức các hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Thanh Hóa lần thứ 14 (2024 - 2025) và Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam năm 2024. Đồng chí Nguyễn Văn Phát - Chủ tịch Liên hiệp hội, Trưởng Ban Tổ chức, chủ trì các hội nghị.
Tiền Giang: Hiệu quả ứng dụng của giải pháp “Phần mềm hỗ trợ người khiếm thị”
Với mong muốn giúp người khiếm thị có phương tiện hỗ trợ trong sinh hoạt, học tập, thuận lợi trong giao tiếp và tiếp cận thông tin được nhanh chóng, kịp thời, ThS Lê Trung Kính(GV Trường THPT Chuyên Tiền Giang) đã nghiên cứu tạo ra giải pháp “Phần mềm hỗ trợ người khiếm thị(Smart eye)” rất tiện dụng. Giải pháp này đạt giải Ba, Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Tiền Giang lần thứ XV(2022 – 2023).