Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ sáu, 23/02/2024 16:05 (GMT+7)

Công đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng

Sáng ngày 23/2, Công đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng nhằm tổng kết công tác 2023, thảo luận phương hướng nhiệm vụ và triển khai công tác công đoàn năm 2024.

Hội nghị có sự tham dự của các thành viên Ban Chấp hành Công đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam Khóa III và đại diện các Công đoàn cơ sở trực thuộc. PGS.TS Phạm Quang Thao, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

tm-img-alt

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, Chủ tịch Công đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam Lê Thanh Tùng đã thông tin về kết quả thống nhất phân công nhiệm vụ Ban Chấp hành Công đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam Khóa III, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Chủ tịch Công đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam Lê Thanh Tùng cho biết, Công đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức Đại hội khóa III, nhiệm kỳ 2023 – 2028 và tháng 8/2023, trong bối cảnh hiện nay nhiều công đoàn cơ sở có sự thay đổi về nhân sự chủ chốt do đó rất cần tổ chức hội nghị Ban chấp hành mở rộng ngay đầu năm nhằm đề ra các kế hoạch hoạt động cũng như thúc đẩy thực hiện trong nhiệm kỳ 2023 – 2028 nói chung và trong năm 2024 nói riêng.

Công đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam luôn nhận được sự chỉ đạo của thường xuyên, sát sao của Đảng ủy về việc triển khai nhiệm vụ trong năm 2024, trong đó trọng tâm là nhiệm vụ phát triển đảng viên, ổn định tình hình công tác tư tưởng cán bộ tại các cấp công đoàn cơ sở trong bối cảnh và tình hình mới, cũng như các hoạt động khác nhằm thu hút thêm các công đoàn viên trong tổ chức công đoàn.

tm-img-alt

Chủ tịch Công đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam Lê Thanh Tùng phát biểu tại hội nghị

Năm 2023 là năm Công đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam triển khai chủ đề “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở”. Theo kế hoạch được thông qua tại Đại hội khóa III, nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam, việc phát triển công đoàn cơ sở là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ. Việc mở rộng công đoàn cơ sở và phát triển chất lượng hoạt động cần được đẩy mạnh hơn nữa nhằm đảm bảo về quy mô và chất lượng hoạt động của công đoàn, Chủ tịch Công đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam Lê Thanh Tùng nhấn mạnh.

Báo cáo công tác công đoàn năm 2023, phương hướng nhiệm vụ 2024 do Phó Chủ tịch Công đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Quy trình bày tại hội nghị đã nêu bật những kết quả mà Công đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam đã đạt được trong năm 2023. Trong năm 2023, Công đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Công đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đây là năm thứ 3 Công đoàn LHHVN triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020 – 2025; đồng thời cũng là năm cuối của việc thực hiện nhiệm vụ do Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2017 – 2023 của Công đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam (Công đoàn cấp trên cơ sở trực thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam).

Năm 2023 Công đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, triển khai toàn diện các mặt công tác, với nhiều hoạt động đổi mới, thiết thực, có chiều sâu, bảo đảm thực hiện tốt chức năng của Công đoàn trong việc quan tâm, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động yên tâm công tác, cống hiến.

Công đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam đã bám sát và động viên các công đoàn cơ sở tiếp tục học tập, xây dựng chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, thường xuyên rèn luyện, tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; chấp hành và thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, phấn đấu luôn là tổ chức công đoàn vững mạnh.

tm-img-alt

Phó Chủ tịch Công đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Quy trình bày công tác công đoàn 2023

Tuy nhiên, báo cáo cũng nêu rõ những khó khăn, tồn tại của hoạt động công đoàn trong năm 2023. Các công đoàn cơ sở đã gặp không ít khó khăn trong việc đảm bảo thu nhập của người lao động, sự thay đổi về cán bộ công đoàn chủ chốt, việc sắp xếp, tổ chức, kiện toàn, đổi mới tinh giản cán bộ cũng trở nên thách thức.

Tại hội nghị các đại biểu đã thảo thuận về phương hướng nhiệm vụ trong năm 2024, góp ý về các chỉ tiêu cụ thể các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024. Nhiều đại biểu cho rằng cần tạo ra các hoạt động nhằm tăng cường tính kết nối, phối hợp giữa các công đoàn cơ sở hay các chương trình nhằm gia tăng nguồn thu, đảm bảo đời sống cho công đoàn viên; cần đề ra những chỉ tiêu hoạt động cụ thể cho từng công đoàn bộ phận…

tm-img-alt
tm-img-alt

Các đại biểu đóng góp ý kiến

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, PGS.TS Phạm Quang Thao, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Công đoàn đã đạt được trong năm 2023. Theo Phó Chủ tịch Phạm Quang Thao, Công đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam đã có sự phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy, các tổ chức đoàn thể như Đoàn Thanh niên trong việc thực hiện nhiệm vụ của công đoàn cũng như các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Liên hiệp Hội Việt Nam.

tm-img-alt

PGS.TS Phạm Quang Thao, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Năm 2024 là năm diễn ra nhiều hoạt động chính trị quan trọng của Liên hiệp Hội Việt Nam. Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phạm Quang Thao đề nghị, trong năm 2024, Công đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam với nòng cốt là Công đoàn cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam tiếp tục phát huy đúng vai trò; Khuyến khích, động viên đoàn viên công đoàn tích cực tham gia các hoạt động do Công đoàn tổ chức, đồng thời tích cực đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động, đặc biệt là kết hợp lồng ghép các nội dung về chính trị, tư tưởng, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong các hoạt động hướng đến mục đích chung đó là tập hợp đội ngũ trí thức trong hệ thống nhằm thực hiện các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao cho Liên hiệp Hội Việt Nam.

Xem Thêm

Thanh niên LHHVN: Tự hào sức trẻ, xung kích vì cộng đồng
Không chỉ là trách nhiệm với cồng đồng, xã hội, những chuyến đi thiện nguyện vì cộng đồng sẽ trở thành những hồi ức đẹp, dấu son đánh dấu tuổi trẻ, sức trẻ và khát khao cống hiến của các thế hệ thanh niên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam).
Vinh dự song hành trách nhiệm
Từ ngày lập Đảng đến nay, 94 năm qua, trong chỉ đạo công cuộc dựng nước và giữ nước, Đảng và Nhà nước ta luôn thấu suốt một chân lý của cha ông ta đã tổng kết: “Hiền tài là nguyên khí quốc gia”; trên cơ sở đó đề ra những chủ trương, chính sách sử dụng nguồn sức mạnh nội sinh to lớn của đội ngũ các nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sĩ, nhất là những người có tài năng và tâm huyết với đất nước.
Lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam chúc Tết Sư đoàn 308
Nhân dịp đầu Xuân năm mới Giáp Thìn, ngày 02/3/2024, đoàn công tác do TSKH. Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam đã tới thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn Bộ binh 308, đơn vị trực thuộc Quân đoàn 1, đơn vị chủ lực, cơ động của Bộ Quốc phòng.
Phát biểu của Chủ tịch Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam tại cuộc GẶP MẶT ĐẦU XUÂN 2024 của lãnh đạo Đảng và Nhà nước
Chiều 29/2, tại trụ sở Trung ương Đảng đã diễn ra Hội nghị gặp mặt các đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sỹ Xuân Giáp thìn 2024, do Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chủ trì. Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng đã tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị, Ban biên tập VUSTA.vn xin trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch Phan Xuân Dũng.

Tin mới