Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ ba, 02/07/2024 07:28 (GMT+7)

Chủ tịch Phan Xuân Dũng dự Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam

Sáng 1/7, Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam (2/7/1994 – 2/7/2024) và biểu dương 100 cán bộ công đoàn tiêu biểu. TSKH Phan Xuân Dũng - Chủ tịch Vusta đã tham dự lễ kỷ niệm.

tm-img-alt

Các đại biểu chụp ảnh tại lễ kỷ niệm

Sau gần 10 năm Ðảng lãnh đạo công cuộc đổi mới, trước yêu cầu có một công đoàn ngành trung ương tập hợp lực lượng cán bộ, công chức, viên chức, lao động (CBCCVCLÐ) mà hầu hết là trí thức, công tác ở các cơ quan Trung ương, tại những nơi chưa có công đoàn ngành trung ương, để đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra, ngày 2/7/1994, Ðoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa VII đã ban hành Quyết định số 739/QÐ-TLÐ về việc thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Sự ra đời của Công đoàn Viên chức Việt Nam (CÐVCVN) đã đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới do Ðảng khởi xướng, thực hiện chủ trương đa dạng hóa các hình thức tập hợp quần chúng mà Nghị quyết Ðại hội Ðảng toàn quốc lần VII đề ra; là chủ trương đúng đắn, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Ðảng đoàn, Ðoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong việc xây dựng và phát triển tổ chức của mình, đồng thời, thể hiện nguyện vọng của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức cả nước.

Qua 30 năm xây dựng và phát triển với 6 kỳ Ðại hội, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã không ngừng phát triển với 2 hệ thống: Công đoàn Viên chức ở các ban, bộ, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, đơn vị sự nghiệp Trung ương và Công đoàn Viên chức tỉnh, thành phố.

Từ chỗ chỉ có 6 công đoàn cơ sở cơ quan ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương với 2,2 vạn đoàn viên khi mới thành lập, đến nay đã có 60 công đoàn trực thuộc với gần 8,5 vạn đoàn viên đang sinh hoạt tại 546 công đoàn cơ sở; hệ thống Công đoàn Viên chức tỉnh, thành phố cũng phát triển nhanh từ 8 Công đoàn Viên chức tỉnh, thành phố khi mới thành lập, đến nay toàn bộ 63 tỉnh, thành phố trong cả nước đã thành lập Công đoàn Viên chức với trên 3.000 công đoàn cơ sở và trên 24 vạn đoàn viên.

Công đoàn Viên chức Việt Nam trong quá trình phát triển đã có những đóng góp đặc thù và quan trọng cho sự lớn mạnh và phát triển của Công đoàn Việt Nam, thông qua việc vận động đoàn viên tham gia xây dựng các chủ trương, chính sách, nghiên cứu khoa học về công nhân, công đoàn; tham gia truyền thông về tổ chức; tổ chức các hoạt động kiểm tra, giám sát, thực thi chính sách, pháp luật.

tm-img-alt

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao tặng ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh cho lãnh đạo Công đoàn Viên chức Việt Nam dịp kỷ niệm 30 năm (Nguồn: Báo Lao động)

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng: Ra đời và lớn mạnh cùng với sự phát triển của đất nước trong thời kỳ đổi mới, 30 năm qua, Công đoàn Viên chức Việt Nam luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn và Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn, quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, triển khai nghiêm túc, đồng bộ các chương trình, kế hoạch hoạt động công tác, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đạt kết quả toàn diện trên các mặt công tác.

Với số lượng đoàn viên chủ yếu làm nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu, phục vụ tại các cơ quan trung ương của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp và các hội quần chúng, suốt 30 năm qua, cán bộ, đoàn viên Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tham mưu, đề xuất hầu hết các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đẩy mạnh cải cách hành chính, chăm lo đời sống nhân dân, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, góp phần quan trọng vào những thành tựu của đất nước ta đạt được trong gần 40 năm đổi mới vừa qua.

Từ các phong trào thi đua do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã cụ thể hóa thành nhiều phong trào thi đua, cuộc vận động mang đặc trưng của cán bộ, công chức, viên chức, được đông đảo đoàn viên hưởng ứng. Những phong trào, cuộc vận động gắn liền với hoạt động nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức tham gia, góp phần nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị.

Đặc biệt, những năm gần đây, từ phong trào thi đua, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã có sáng kiến đề xuất Giải thưởng “Gương mặt của năm”, “Giải thưởng cống hiến” để tôn vinh những cán bộ, đoàn viên có nhiều thành tích trong công tác, hoạt động công đoàn và lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động công đoàn tại cơ quan, đơn vị, tạo động lực phấn đấu trong trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn hệ thống.

 “Thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tôi nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Công đoàn Viên chức Việt Nam đã đạt được trong 30 năm qua. Xin chúc mừng 100 đồng chí cán bộ công đoàn tiêu biểu được tuyên dương”, ông Nguyễn Đình Khang phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Ông Nguyễn Đình Khang cũng chỉ đạo công đoàn Viên chức Việt Nam cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về chủ trương, chính sách, đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, khát vọng vươn lên, tinh thần đổi mới sáng tạo và ý thức tuân thủ pháp luật. Hình thức, phương pháp tuyên truyền cần đổi mới liên tục, đảm bảo hấp dẫn, thuyết phục, thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động. Đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Trước yêu cầu và nhiệm vụ mới, các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam tiếp tục đề ra những giải pháp khoa học, chủ động thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động; làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, tạo môi trường làm việc tốt để mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phát huy tài năng, trí tuệ, tâm huyết, đóng góp vào sự nghiệp phát triển đất nước. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, kịp thời biểu dương khen thưởng những điển hình tiên tiến, lan tỏa rộng rãi đến toàn hệ thống.

Là đơn vị thuộc Khối thi đua III Công đoàn Viên chức Việt Nam, trong thời gian qua, được sự quan tâm của Đảng ủy, lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) cùng với tinh thần trách nhiệm của tập thể cán bộ, đoàn viên, Công đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam đã vượt qua mọi khó khăn, quyết tâm phấn đấu và hoàn thành tốt các mục tiêu đã đề ra. Công đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam đã chú trọng triển khai toàn diện các mặt công tác, với nhiều hoạt động đổi mới, thiết thực, có chiều sâu, bảo đảm thực hiện tốt chức năng của Công đoàn trong việc quan tâm, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Bên cạnh đó, Công đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam đã tích cực hưởng ứng các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa đóng góp cho quỹ xóa đói giảm nghèo… Những đóng góp quan trọng của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã góp phần vào những thành tích chung của Khối thi đua III Công đoàn Viên chức Việt Nam.

tm-img-alt

Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam - Phan Xuân Dũng phát biểu tạiĐại hội đại biểu Công đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam khóa III, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Xem Thêm

Công đoàn VUSTA hướng về Điện Biên
Chiến thắng Điện Biên Phủ là một “Dấu mốc bằng vàng chói lọi" trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc ta. Mảnh đất cuối trời Tây Bắc – nơi ghi dấu ấn của chiến thắng lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu là nơi là người dân cả nước những ngày này luôn hướng về với niềm tự hào và tri ân sâu sắc.
Hiến giọt máu đào - Trao đời sự sống
Ngày 24/4, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) phối hợp với Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức chương trình hiến máu với chủ đề “Hiến giọt máu đào -Trao đời sự sống”.
Bí thư TW Đảng Nguyễn Trọng Nghĩa: Hoạt động của LHHVN ngày càng đổi mới, ổn định và phát triển
Phát biểu tại buổi làm việc với LHHVN, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã khẳng định những thành quả, nỗ lực của LHHVN trên chặng đường hơn 40 năm hình thành và phát triển, đồng thời nhận định hoạt động của LHHVN có nhiều đổi mới, ổn định, phát triển hơn.

Tin mới

VNCOLD và những đóng góp trong việc bảo đảm an ninh nguồn nước
Trong nhiều năm qua, Hội Đập lớn và phát triển nguồn nước Việt Nam (VNCOLD) đã khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng trong các hoạt động tư vấn phản biện, đóng góp ý kiến cho việc xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách liên quan đến thủy lợi, thủy điện, tài nguyên nước, an ninh nguồn nước và an toàn đập, TS Hoàng Văn Thắng, Chủ tịch Hội Đập lớn và phát triển nguồn nước cho biết.
Chi hội Nhà báo Tạp chí Việt Nam hội nhập thực tiễn nghiệp vụ tại Thái Nguyên
Thực hiện chương trình hoạt động năm 2024, trong 2 ngày 16,17/ 7, Chi hội nhà báo tạp chí Việt Nam hội nhập (là Chi hội trực thuộc Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam) đã thực hiện chuyến đi thực tế tại 2 huyện Phú Lương, Đồng Hỷ và Khu di tích đặc biệt cấp quốc gia An toàn khu (ATK) Định Hóa (Thái Nguyên).
Quảng Trị: Triển khai kế hoạch Đại hội đại biểu Liên hiệp hội tỉnh lần thứ V
Sáng ngày 17/7, Liên hiệp hội tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 để đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 và thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Liên hiệp hội tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Quán triệt, triển khai Quy định số 162-QĐ/TW của Ban Bí thư
Chiều ngày 16/7 tại Hà Nội, Liện hiệp hội Việt Nam (Vusta), Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Quy định số 162-QĐ/TW, ngày 29/5/2024 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan hội quần chúng.
Trà Vinh: 8 giải pháp cho phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ
Nguồn nhân lực khoa học - công nghệ là lực lượng trí thức tham gia vào các hoạt động khoa học, công nghệ, là nguồn nhân lực chất lượng cao có trình độ chuyên môn kỹ thuật, có năng lực nghiên cứu, tiếp cận, chuyển giao và đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ, giải quyết những vấn đề kinh tế - xã hội phù hợp với xu hướng phát triển.
Phú Thọ: Tìm giải pháp bảo tồn và phát triển các làng nghề trong tỉnh
Ngày 17/7, Liên hiệp hội tỉnh đã phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy Văn hóa Dân tộc tỉnh Phú Thọ tổ chức hội thảo tư vấn, phản biện và giám định xã hội về: Giải pháp bảo tồn và phát triển các làng nghề làm bánh truyền thống trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, góp phần phát triển du lịch về với cội nguồn dân tộc Việt Nam.
Tiền Giang: Liên hiệp Hội sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm
Ngày 12/7/2024, Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tiền Giang (Liên hiệp Hội) tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Ông Nguyễn Văn Khang, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội chủ trì Hội nghị.
Đắk Lắk: Góp ý Dự thảo Tờ trình và Dự thảo Nghị định về đăng ký doanh nghiệp
Ngày 12/7/2024, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn, phản biện, góp ý về Dự thảo Tờ trình và Nghị định thay thế Nghị định số 01/2021/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp. TS. Vương Hữu Nhi, Chủ tịch Liên hiệp hội tỉnh, làm Chủ tịch Hội đồng.
Phú Thọ: Tìm giải pháp cho phong trào xây dựng xã hội học tập suốt đời
Ngày 15/7, Liên hiệp hội tỉnh đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học và Trường Đại học Hùng Vương tổ chức tọa đàm: “Giải pháp tích cực đẩy mạnh phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030” trên địa bàn tỉnh”.
Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các hội trí thức từ Trung ương tới địa phương
Đây là nhiệm vụ do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam chủ trì thực hiện nhằm triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24 tháng 11 năm 2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.
Thanh Hoá: Kiểm tra dự án quản lý rừng ngập mặn
Ngày 11/7/2024, Đoàn công tác Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa (Liên hiệp hội) do đồng chí Nguyễn Văn Phát - Chủ tịch làm trưởng đoàn cùng các thành viên Ban Thường vụ, cơ quan Liên hiệp hội đến thăm và kiểm tra kết quả thực hiện dự án “Quản lý rừng ngập mặn dựa vào cộng đồng để tăng cường khả năng chống chịu với rủi ro biến đổi khí hậu ở tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam”.