Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ sáu, 17/06/2022 11:22 (GMT+7)

Bài phát biểu của Chủ tịch Phan Xuân Dũng

Chiều 13/6, tại phòng họp Thăng Long, Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc gặp mặt của lãnh đạo Quốc hội với các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Khóa XV là nhà khoa học. Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Phan Xuân Dũng đã đại diện cho các nhà khoa học có bài phát biểu quan trọng.

tm-img-alt

Ban biên tập vusta.vn trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch Phan Xuân Dũng:

Kính thưa: Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam;

Kính thưa: Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng nước Cộng hòa XHCN Việt Nam;

Kính thưa các Đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và MTTQVN;

Kính thưa các vị Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Thưa các vị Đại biểu Quốc hội, các nhà khoa học, các vị khách quý.

Hôm nay tôi rất vui mừng, xúc động được cùng các nhà khoa học là Đại biểu Quốc hội khóa XV tham dự buổi gặp mặt rất có ý nghĩa của Đồng chí Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đồng chí Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tôi xin được phát biểu một số cảm tưởng sau:

  1. Đảng vả Nhà nước luôn coi trọng vai trò KH&CN và đội ngũ trí thức KH&CN

Chúng ta đều biết, vị thế mỗi quốc gia trên Thế giới phần lớn được đo bằng vị thế của chính Quốc gia đó về KH&CN.

Ở Việt Nam, năm 1996, tại Nghị quyết Trung ương 2 khóa VIII, Đảng ta đã khẳng định quan điểm “Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước phải bằng và dựa vào KH&CN”.

Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương (BCHTW) Đảng khóa XI về phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) đã nêu rõ “Phát triển và ứng dụng KH&CN là quốc sách hàng đầu, là một trong những động lực quan trọng nhất để phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; …. Sự lãnh đạo của Đảng, năng lực quản lý của Nhà nước và tài năng, tâm huyết của đội ngũ cán bộ KH&CN đóng vai trò quyết định thành công của sự nghiệp phát triển KH&CN”.

Để có KH&CN, quyết định chính là đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam yêu nước. Đó cũng chính là nhân cách của người Việt chúng ta, từ xa xưa ông cha ta cũng đã coi Hiền tài là nguyên khí quốc gia”.

Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 06/8/2008 của BCHTW khoá X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước đã xác định rõ: “xây dựng đội ngũ trí thức lớn mạnh, đạt chất lượng cao, số lượng và cơ cấu hợp lý, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước, từng bước tiến lên ngang tầm với trình độ của trí thức các nước tiên tiến trong khu vực và thế giới. Gắn bó vững chắc giữa Ðảng và Nhà nước với trí thức, giữa trí thức với Ðảng và Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh công - nông - trí”.

  1. Để tập hợp và phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức đóng góp vào sự nghiệp CNH, HĐH xây dựng và bảo vệ Tổ quốc - một địa chỉ quan trọng chính là Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam

Liên hiệp Hội Việt Nam là ngôi nhà chung của đội ngũ trí thức Việt Nam với trên 3,7 triệu hội viên, trong đó khoảng 2,2 triệu là trí thức KH&CN, chiếm 32,5% đội ngũ trí thức cả nước. Đến nay, LHHVN đã tập hợp được 154 hội thành viên gồm 91 Hội khoa học và kỹ thuật (KH&KT) chuyên ngành toàn quốc, 63 Liên hiệp Hội địa phương và thành lập gần 600 tổ chức KH&CN trực thuộc. Như vậy, Liên hiệp Hội Việt Nam là tổ chức tập hợp đội ngũ trí thức lớn nhất cả nước. Đội ngũ trí thức KH&CN luôn tự hào có tổ chức đại diện của tiếng nói, tâm tư, tình cảm và nguyện vọng của mình tới Đảng và Nhà nước là Liên hiệp Hội Việt Nam.

  1. Đội ngũ trí thức KH&CN thời đại Hồ Chí Minh luôn có tự hào và vinh dự vì có sự tin tưởng của Đảng và Nhà nước

Đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam luôn cảm thấy có sự tin tưởng của Đảng và Nhà nướcthông qua sự quan tâm sâu sắc, chỉ đạo sát sao của các Đồng chí Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đã làm Trí thức cả nước rất vinh dựphấn khởi tự hào. Có một số dấu ấn như:

- Ngày 15/9/2021, tại Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã tham dự và chỉ đạo Hội nghị. Tại Hội nghị, đội ngũ trí thức đã báo cáo những kết quả đạt được và kiến nghị các giải pháp để xây dựng đất nước. Đồng chí Thủ tướng Chính phủ đã đánh giá rất cao vào trò của trí thức trong xây dựng đất nước cũng như rất tin tưởng và kỳ vọng vào những đóng góp của đội ngũ trí thức nói chung, trí thức KH&CN nói riêng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

- Ngày 12/10/2021, Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã dành thời gian gặp gỡ các doanh nhân, doanh nghiệp KH&CN, lắng nghe kiến nghị, đề xuất của các doanh nhân, cán bộ quản lý KH&CN trong hoạt động KH&CN gắn với doanh nghiệp.

Ngày 31/3/2022, Đồng chí Chủ tịch Quốc hội đã chủ trì Hội nghị về tình hình thực hiện Luật Quy hoạch, nghe ý kiến của các nhà khoa học thuộc các hội ngành của Liên hiệp Hội Việt Nam đóng góp cho việc đánh giá, đề xuất sửa đổi những quy định nhằm đẩy mạnh thực hiện Luật Quy hoạch. Trí thức thấy vinh dự vì kiến nghị của mình đã được người đứng đầu Quốc hội lắng nghe.

- Ngày 21/5/2022, Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước đã tham dự Hội nghị tôn vinh trí thức tiêu biểu toàn quốc năm 2022 do Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức. Lần đầu tiên, Chủ tịch nước đã tận tay trao tặng danh hiệu tôn vinh cho tất cả 106 trí thức tiêu biểu được lựa chọn từ 63 tỉnh, thành phố, 91 Hội ngành toàn quốc năm 2022. Sự kiện này đã có ý nghĩa rất lớn, động viên, khích lệ đội ngũ trí thức cả nước. Đội ngũ trí thức đã coi sự kiện này rất đặc biệt, hiếm có, là kỷ niệm khó quên vì tình cảm chân thành, sự tôn trọng của Chủ tịch nước đối với đội ngũ trí thức.

- Và hôm nay, ngày 13/6/2022, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp tục dành thời gian rất eo hẹp trong khuôn khổ của Kỳ họp Quốc hội để tiếp và gặp mặt các nhà khoa học là đại biểu Quốc hội khóa XV. Bản thân tôi và tôi nghĩ các trí thức có mặt hôm nay chắc chắn đều cảm thấy rất vinh dự.

Một vài ví dụ nêu trên để thấy rằng đội ngũ trí thức cả nước luôn luôn được Đảng, Nhà nước tin tưởng, tôn trọng và trọng dụng. Nghĩa là cuộc sống có ích vì sự đóng góp được ghi nhận. Đó chính là sự tự hào.

Tự hào vinh dự của trí thức KH&CN thật là đơn giản và giản dị; đó là điểm tựa để đội ngũ trí thức ý thức được trách nhiệm và bổn phận của mình đối với đất nước, đi theo Đảng, phấn đấu vì sự nghiệp của Đảng, của đất nước và của Dân tộc.

Kính thưa Đồng chí Chủ tịch Quốc hội và các Đồng chí!

Phát triển và phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức nói chung và trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam nói riêng được đặt trong bối cảnh và xu thế chung của đất nước và toàn cầu do tác động của cuộc CMCN lần thứ 4 là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và của tất cả chúng ta.

  1. Một số đề xuất và kiến nghị

1). Với vai trò là cầu nối giữa các hội thành viên với các cơ quan của Đảng, Nhà nước và các cơ quan khác, Liên hiệp Hội Việt Nam cần được có môi trường và tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa nhằm vận động, phát huy tiềm năng trí tuệ của trí thức KH&CN đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước; trong đó có chính sách đối với cấp ủy, chính quyền các địa phương nhằm phát triển Liên hiệp hội địa phương vững mạnh, làm tốt vai trò tập hợp trí thức KH&CN ở địa phương. Vừa rồi, ngày 05/5/2022, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 35 về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ TW đến cơ sở, trong đó có những nội dung gây băn khoăn.

2). Trong bối cảnh KH&CN thế giới phát triển ở một tầm cao chưa từng có, chúng ta cần nhận thức sâu sắc, làm rõ thêm về mặt lý luận về KH&CN, trong đó có khái niệm về hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Trước đây, khoa học tự nhiên, KHCN gần như độc lập với khoa học xã hội; tách bạch giữa môi trường thực và môi trường ảo v.v. Bây giờ, tất cả hòa quyện với nhau tạo nên hệ sinh thái mới. Theo đó, hệ thống pháp luật rất cần có sự gắn kết, giao thoa, đan xen giữa các ngành, các lĩnh vực với nhau, không chỉ là phụ thuộc nhau mà nó bổ trợ, hỗ trợ cho nhau. Tức là tính đồng bộ trong hệ thống quản lý hay hệ thống pháp luật ngày càng đòi hỏi rất cao. Sáng nay nhiều đại biểu đã phát biểu nhiều ý liên quan.

Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động KH&CN, trong đó giao cho các hội nghề nghiệp thực hiện các dịch vụ chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho người dân. “Xã hội hóa” là một chủ trương đúng, lớn nhưng cũng phải hiểu rõ, đúng bản chất của khái niệm này. Và nhiều cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ những khó khăn trong KH&CN; tiếp tục nghiên cứu tạo ra môi trường thông thoáng để phát huy tính chủ động sáng tạo trong nghiên cứu và ĐMST.

3). Với tư cách là một tổ chức chính trị - xã hội, đại diện cho đội ngũ trí thức KH&CN, Liên hiệp Hội Việt Nam đã có hệ thống từ TW đến tỉnh, thành phố trực thuộc TW để tập hợp rộng rãi các tổ chức của trí thức KH&CN, các chuyên gia, trí thức đầu ngành hoạt động trong nhiều lĩnh vực. Mối quan hệ này cần được chính thức hóa bằng các văn bản nhà nước.

Tóm lại, chúng ta hãy làm tất cả để đội ngũ trí thức KH&CN nước nhà, đã đoàn kết, đoàn kết thì lại càng đại đoàn kết hơn. Lúc đó chắc chắn đãthành công, thành công thì lại càng đại thành công hơn, không một trở ngại nào ngăn nổi bước tiến của Dân tộc Việt Nam đi tới hùng cường như Bác Hồ kính yêu và dân tộc ta hằng mong ước.

Kính chúc Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, các đồng chí Ủy viên Trung ương, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các nhà khoa học, các vị đại biểu tham dự dồi dào sức khỏe, có thêm nhiều thành công mới, thắng lợi mới.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Xem Thêm

Lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam, Cục Xuất bản và Vụ Báo chí - XB (Ban Tuyên giáo Trung ương) làm việc với NXB Tri thức
Ngày 26/2/2024, tại trụ sở Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, TSKH Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch LHHVN đã chủ trì buổi làm việc với Nhà xuất bản Tri thức. Cùng tham dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch Phạm Ngọc Linh, Tổng thư ký Nguyễn Quyết Chiến, các đồng chí lãnh đạo các phòng ban và toàn thể cán bộ, người lao động của Nhà xuất bản Tri thức.
Truyền thông, phổ biến kiến thức KHCN tạo ra bản sắc riêng của đội ngũ trí thức
Ngày 15/12, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội thảo Tổng kết, đánh giá hoạt động truyền thông và phổ biến kiến thức năm 2023. PGS.TS Phạm Quang Thao, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam và ThS. Lê Thanh Tùng – Trưởng ban Truyền thông và Phổ biến kiến thức Liên hiệp Hội Việt Nam chủ trì hội thảo.
Bến Tre: Tập huấn viết tác phẩm báo chí KH&CN
Ngày 12/12/2023, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỷ thuật tỉnh bến Tre, phối hợp với các thành viên trong Ban tổ chức Giải báo chí KH&CN, tổ chức Hội Nghị Tập huấn viết tác phẩm báo chí KH&CN.
HÀNH TRÌNH 10 NĂM TỦ SÁCH TÂM LÝ HỌC GIÁO DỤC CÁNH BUỒM
Cuối năm 2013, Tủ sách Tâm lý học Giáo dục Cánh Buồm chính thức được thành lập, với mục đích mang tới cho bạn đọc bản dịch văn bản gốc những cuốn sách kinh điển của Tâm lý học Giáo dục thế giới từ Thế kỷ XX, tập trung vào những tác giả, tác phẩm có tác động quyết định sự chuyển biến giáo dục sang thời hiện đại. Trong 10 năm qua, 10 cuốn sách trong Tủ sách đã được giới thiệu tới độc giả.
Vĩnh Phúc: tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông năm 2023
Ngày 10/11, Liên hiệp Hội tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông và các quy tắc tham gia giao thông; các nguy cơ gây tai nạn do lái xe uống rượu, bia; các mức xử phạt, hình thức xử phạt khi vi phạm giao thông, gắn với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn” cho tổng số 150 cán bộ, hội viên các hội thành viên.

Tin mới

Phát biểu của Chủ tịch Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam tại cuộc GẶP MẶT ĐẦU XUÂN 2024 của lãnh đạo Đảng và Nhà nước
Chiều 29/2, tại trụ sở Trung ương Đảng đã diễn ra Hội nghị gặp mặt các đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sỹ Xuân Giáp thìn 2024, do Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chủ trì. Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng đã tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị, Ban biên tập VUSTA.vn xin trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch Phan Xuân Dũng.
Phú Yên: Liên hiệp Hội tham gia phản biện độc lập Đề án ngành nuôi trồng thủy sản
Theo đề xuất của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Yên (Liên hiệp Hội Phú Yên) về việc đề nghị Liên hiệp Hội Phú Yên được tham gia phản biện độc lập Đề án tổng thể phát triển ngành nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.
Lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam, Cục Xuất bản và Vụ Báo chí - XB (Ban Tuyên giáo Trung ương) làm việc với NXB Tri thức
Ngày 26/2/2024, tại trụ sở Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, TSKH Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch LHHVN đã chủ trì buổi làm việc với Nhà xuất bản Tri thức. Cùng tham dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch Phạm Ngọc Linh, Tổng thư ký Nguyễn Quyết Chiến, các đồng chí lãnh đạo các phòng ban và toàn thể cán bộ, người lao động của Nhà xuất bản Tri thức.
Bình Định: Tổ chức 02 Hội thảo Tư vấn phản biện về lĩnh vực giao thông
Ngày 20/02, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Bình Định (Liên hiệp Hội) đã tổ chức 2 cuộc Hội thảo tư vấn phản biện về phương án đề xuất đầu tư dự án “Nút giao thông khác mức tại khu vực ngã 5 Đống Đa – Hoa Lư” và dự án “Tuyến đường nối từ Lê Thanh Nghị về Cảng Quy Nhơn”.
Chủ tịch danh dự VUSTA–GS, TSKH Đặng Vũ Minh cùng 5 nhà khoa học Việt Nam được vinh danh là Viện sĩ Viện Hàn Lâm KH Nga
Theo đài Sputnik, tháng 2/2024, Viện Hàn lâm khoa học Nga (RAS) kỷ niệm 300 năm thành lập. Trong số các Viện sĩ-thành viên nước ngoài của RAS có 6 Viện sĩ của Việt Nam: Trần Đại Nghĩa, Nguyễn Khánh Toàn, Nguyễn Duy Qúy, Nguyễn Văn Hiệu, Đặng Vũ Minh, Trần Đình Long