14/4/202143 Lượt xem
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã tổ chức Hội nghị xét duyệt đề cương đề tài tư vấn, phản biện và giám định xã hội “Đánh giá tác động của các chính sách về ...

13/4/202179 Lượt xem
Ngày 12 tháng 4 năm 2021, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội thảo “Nâng cao năng lực ...


12/4/202153 Lượt xem
Là tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, những năm qua, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Nam Định đã tập trung xây dựng, củng cố, ...

9/4/202151 Lượt xem
Sáng ngày 9/4/2021, Cụm thi đua Khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh đã tổ chức Hội nghị giao ước thi đua năm 2021. Dự Hội nghị có đại diện Ban Thi đua khen thưởng tỉnh, và ...

8/4/2021137 Lượt xem
”Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, khoa học là tài sản chung của toàn dân chứ không phải tài sản riêng của một nhóm người nào. Bởi vậy, các cô, các chú phải ra sức đem hiểu biết khoa ...

7/4/202138 Lượt xem
Dự án “Hỗ trợ phục hồi cho những hộ gia đình người khuyết tật bị ảnh hưởng sau bão lụt tại huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, miền Trung Việt Nam” do Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững ...

6/4/202181 Lượt xem
Tư vấn, phản biện và giám định xã hội (TV,PB&GĐXH) là nhu cầu của xã hội, là trách nhiệm của trí thức khoa học và công nghệ đóng góp công sức, trí tuệ của mình trong quá trình xây dựng ...

6/4/2021213 Lượt xem
Sáng 5/4, ông Phan Xuân Dũng – Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã chủ trì lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ.

5/4/2021100 Lượt xem
Sáng ngày 01 tháng 04 năm 2021, Đoàn công tác liên ngành về tình hình hoạt động quốc tế của các tổ chức khoa học công nghệ trực thuộc trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam tiếp tục có ...