Quyết định 927/QĐ-LHHVN, ngày 16/11/2021, công nhận Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh TP Cần Thơ khóa IV (nhiệm kỳ 2021 - 2026)
17/11/2021 3:32 CH 47 lượt xem
Cỡ chữ +-