Phê duyệt dự án “Hỗ trợ phục hồi cho những hộ gia đình người khuyết tật bị ảnh hưởng sau bão lụt tại huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị”
07/04/2021 11:30 SA 40 lượt xem
Cỡ chữ +-

Dự án Hỗ trợ phục hồi cho những hộ gia đình người khuyết tật bị ảnh hưởng sau bão lụt tại huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, miền Trung Việt Nam do Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (Trung tâm SRD), tổ chức khoa học và công nghệ ngoài công lập trực thuộc VUSTA triển khai với nguồn kinh phí viện trợ không hoàn lại từ tổ chức Caritas Australia đã được VUSTA phê duyệt tại Quyết định số 213/QĐ-LHHVN ngày 05/04/2021.

Ông Dương Hòa, NKT ở khu phố 2 thị trấn Gio Linh, trong căn nhà cũng bị ngập

 

Ông Lê Văn Tư, chủ nhiệm CLB NKT thị trấn Gio Linh, di chuyển tìm kiếm hỗ trợ trong cụm dân cư bị ngập ở khu phố 2 thị trấn Gio Linh.

Đây là một dự án rất có ý nghĩa, với mục tiêu cụ thể nhằm hỗ trợ phục hồi sinh kế cũng như tăng cường khả năng chống chịu với thiên tai, lũ lụt cho 250 hộ gia đình người khuyết tật bị ảnh hưởng sau các đợt bão lụt liên tiếp trong tháng 10 năm 2020 tại địa bàn 5 xã Trung Sơn, Trung Hải, Gio An, Gio Châu và thị trấn Gio Linh thuộc huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Dự án được triển khai trong thời gian từ tháng 3 năm 2021 đến tháng 12/2021, với các hoạt động và kết quả cụ thể gồm hỗ trợ tiền mặt cho 140 hộ gia đình người khuyết tật ở 5 xã ​​để sửa chữa nhà ở, chuồng trại và phục hồi sinh kế; hỗ trợ một số công cụ và phương tiện phòng ngừa và ứng phó với thiên tai cho 250 hộ và 5 cụm dân cử ở năm xã thuộc huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Trong quá trình thực hiện dự án, Trung tâm SRD sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để lên danh sách các hộ gia đình cần hỗ trợ cũng như các hạng mục hỗ trợ để đảm bảo hiệu quả và tính bền vững của dự án.

 

Tin bài: Thanh Huyền, Ban Hợp tác Quốc tế.