Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Bình Dương
28/10/2014 10:49 CH 1881 lượt xem
Cỡ chữ +-

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Bình Dương

Khóa III, nhiệm kỳ 2015-2020

Địa chỉ: 26 Đoàn Thị Liên, phường Phú Lợi, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0274-3840554  - Fax: 0274-3840554

Email: lhhkhktbd@gmail.com

Website: www.lhhkhktbinhduong.vn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại, Email

1

Nguyễn Xuân Ngàn

PCT thường trực

0918.885.163

0834.059.059

daingan175@yahoo.com

nxnganhdnd@gmail.com

2

Bùi Hữu Toàn

PCT

0918.931.171

3

Trần Trọng Tuyên

PCT

0903.363.635

tuyentrantrong@gmail.com

4

Nguyễn Bình Phước

PCT

0913.129.932

0650.3827.730

5

Đoàn Công Trang

Q. CVP

0983.773.944

081.899.978

0274.3856.818

doancongtrang@gmail.com