Hội Dầu khí Việt Nam
06/01/2015 11:22 SA 6926 lượt xem
Cỡ chữ +-

Hội Dầu khí Việt Nam

Khoá III, nhiệm kỳ 2017 - 2020

Địa chỉ: Tầng 17A (M2), toà nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 Trung Kính, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024-37823312; Fax: 024-37823313;

Email: hoidaukhi@pvn.vn;

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại, Email

1

Ngô Thường San

CT

0903.418.208

ngothuongsan@yahoo.com.vn

2

Nguyễn Quốc Thập

PCT

0903.448.225

thapnq@pvn.vn

3

Lê Minh Hồng

PCT

0913.949.272

lmhong1957@gmail.com

4

Trần Ngọc Cảnh

PCT

0903.412.329

canhtnpvn7@gmail.com

5

Hoàng Xuân Hùng

PCT

0904.503.388

hxhung4212@gmail.com

6

Nguyễn Văn Minh

PCT

0913.228.462

minhnv@pvn.vn

7

Nguyễn Huy Quý

TTK

0913.202.109

quynh@pvn.vn

8

Nguyễn Văn Hoà

CVP

0944.441.357

nguyenhoass@yahoo.com

9

Giang Xuân Tiến

Kế toán

0914.761.488

tiengx@pvn.vn

10

Lê Duy Phúc

PCVP

0912.857.576

phuckhanh1102@gmail.com