Hội Kế toán và kiểm toán Việt Nam
06/01/2015 9:59 SA 3022 lượt xem
Cỡ chữ +-

Hội Kế toán và kiểm toán Việt Nam

Khoá VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Địa chỉ: 192 đường Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024-38686721; Fax: 024-386686722

Email: vanphongvaa192@gmail.com

Website: www.vaa.net.vn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại, Email

1

Đặng Văn Thanh

CT

0913.215.736

thanhdv4@yahoo.com

3

Vũ Hữu Nam

PCT, TTK

0913.214.384

vunamvaa@gmail.com

3

Nguyễn Tuấn Anh

PCT

0913.540.240

4

Trịnh Đức Vinh

PCT

0903.269.181

trinhducvinh@mof.gov.vn

5

Nguyễn Chí Trang

CVP

0913.275.365

trangnc0209@gmail.com

6

Nguyễn T. Lệ Thanh

Phó CVP

0913.216.604

nguyenthilethanh54hb@gmail.com

7

Hà Thị Tường Vy

TB TV và kiểm soát

0912.125.054

vylechi@yahoo.com

8

Đàm Thị Lệ Dung

TB biên tập TC Kế toán và Kiểm toán

0985.961.828

damledungtckt@gmail.com