Hội Kế toán và kiểm toán VN
06/01/2015 9:59 SA 2729 lượt xem
Cỡ chữ +-

- Tên Hội: Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam

- Nhiệm Kỳ Đại hội: khoá V (2014 – 2019)

- Địa chỉ Văn phòng Hội : 192 đường Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội

- Điện thoại: 043 86386721                 - Fax: 043 86686722

- Email: vaavietnam@gmail.com         - Website: www.vva.net.vn

STT

Họ và tên

chức vụ

ĐT cố định

ĐT di động

1

Đặng Văn Thanh

Chủ tịch

0438688519

0913215736

2

Phạm Công Tham

PCT – TTK

0438680416

0962000501

3

Vũ Hữu Nam

PCT

0438688807

0913214384

4

Đặng Thái Hùng

PCT

 

0966555656

5

Nguyễn Xuân Thắng

PCT

 

0903801221

6

Hà Thị Tường Vy

Trưởng Ban Quản lý hành nghề kế toán

0438686721

0912125054

7

Đàm Thị Lệ Dung

Trưởng Ban Biên tập Tạp chí Kế toán & Kiểm toán

0438689347

0985961828