Hội Cơ học Việt Nam
06/01/2015 9:23 SA 2359 lượt xem
Cỡ chữ +-

Hội Cơ học Việt Nam

                Khoá VIII, nhiệm kỳ 2017-2022

Địa chỉ: 264 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024.37625804; Email: nlienviet@yahoo.com  

Website: http://cohocvietnam.org.vn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại, Email

1

Nguyễn Tiến Khiêm

CT

090.3472.868

ntkhiem@imech.vast.vn; khiemvch@gmail.com

2

Nguyễn Đình Đức

PCT

091.5966.626

ducnd@vnu.edu.vn

3

Hoàng Văn Huân

PCT

091.3921.726

hvhuan54@yahoo.com.vn

4

Nguyễn Xuân Hùng

PCT

090.6682.393

ngx.hung@hutech.edu.vn

5

Lê Kỳ Nam

PCT

098.3117.536

namlk@mta.edu.vn

6

Trần Văn Nam

PCT

091.3477.045

tvntran@ac.udn.vn

7

Đinh Văn Phong

PCT

090.3200.960

phong.dinhvan@hust.edu.vn

8

Trần Ích Thịnh

PCT

091.3307.270

thinh.tranich@hust.edu.vn

9

Nguyễn Đăng Tộ

PCT

091.3008.084

nguyendangto@tlu.edu.vn

10

Trần Văn Liên

TTK

0912.260.745

lientv@nuce.edu.vn; lientv@hotmail.com

11

Lương Xuân Bính

PTTK

0983.661.439

lxbinh0201@utc.edu.vn; lxbinh0201@yahoo.com

12

Lê Văn Cảnh

PTTK

0908.427.010

lvcanh@hcmiu.edu.vn

13

Nguyễn Thị Việt Liên

CVP

0983.0051.63

nlienviet@yahoo.com

14

Nguyễn Việt Khoa

TBKT

0913.008.084

nguyenvietkhoa_vc@yahoo.com