Viện nghiên cứu và phát triển lâm nghiệp nhiệt đới (INTROFORD)
13/01/2015 2:01 CH 1644 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt

INTROFORD

Tên cơ quan

Viện nghiên cứu và phát triển lâm nghiệp nhiệt đới

Thủ trưởng đơn vị

Dương Mộng Hùng

0984973645

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Người thường trực

 

Chức vụ

 

Địa chỉ

Cung thể thao dưới nước-Khu liên hợp thể thao Quốc gia, Mỹ Đinh, Từ Liêm

Hà Nội

Điện thoại

73048886, 

Fax

73048886

Email

introford@yahoo.com

Website

 

Thành lập

221/ QĐ-LHH

05/3/08

Số đăng ký

A-710

21/3/08

Cơ quan chủ quản