Trung tâm nghiên cứu và phát triển năng lực người khuyết tật (DRD)
24/01/2015 3:29 CH 1766 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt

DRD

Tên cơ quan

Trung tâm nghiên cứu và phát triển năng lực người khuyết tật

Thủ trưởng đơn vị

Võ Thị Hoàng Yến

0909340307

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Người thường trực

 

Chức vụ

 

Địa chỉ

91/6N Hoà Hưng, Q 10 TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại

08.38682770

Fax

 

Email

yenvo@drdvietnam.com

Website

 

Thành lập

256/ QĐ-LHH

22/4/10

Số đăng ký

A-906

07/5/10

Cơ quan chủ quản