Trung tâm nghiên cứu quản lý và phát triển bền vững (MSD)
13/01/2015 1:59 CH 1784 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt

MSD

Tên cơ quan

Trung tâm nghiên cứu quản lý và phát triển bền vững

Thủ trưởng đơn vị

Nguyễn Phương Linh

0983006583 

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Người thường trực

 

Chức vụ

 

Địa chỉ

Tầng 2, phòng 101A2,  ngõ 72 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội

Điện thoại

7756805

Fax

 

Email

msd.vn@gmail.com

Website

 

Thành lập

 

Số đăng ký

216/ QĐ-LHH

05/3/08

Cơ quan chủ quản

A-721

02/5/08