Trung tâm giáo dục sức khoẻ và phát triển cộng đồng Tương Lai (Tương LaiCentre)
25/01/2015 3:00 CH 1423 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt

Tương LaiCentre

Tên cơ quan

Trung tâm giáo dục sức khoẻ và phát triển cộng đồng Tương Lai

Thủ trưởng đơn vị

Trần Minh Hải

0989393246

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Người thường trực

 

Chức vụ

 

Địa chỉ

457/7 Điện Biên Phủ, phường 3, Quận 3, Hồ Chí Minh

Điện thoại

08. 38331169

Fax

tranminhhai@inbox.com

Email

 

Website

 

Thành lập

457 QĐ-LHH

11/7/11

Số đăng ký

A-989

02/8/11

Cơ quan chủ quản