Trung tâm giáo dục môi trường và các vấn đề xã hội (CESED)
13/01/2015 9:16 SA 1087 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt

CESED

Tên cơ quan

Trung tâm giáo dục môi trường và các vấn đề xã hội

Thủ trưởng đơn vị

Phan Thị Lạc

0915078931

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Người thường trực

 

Chức vụ

 

Địa chỉ

33A, Tập thể Trung ương Đoàn, P. Quan Hoa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại

37673279

Fax

 

Email

contact@mt-xh.org

Website

 

Thành lập

1581/ QĐ-LHH

24/11/06

Số đăng ký

A-586

28/12/06

Cơ quan chủ quản