Trung tâm dịch vụ chuyển giao công nghệ Văn thư -Lưu trữ
24/01/2015 2:22 CH 1810 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt

 

Tên cơ quan

Trung tâm dịch vụ chuyển giao công nghệ Văn thư -Lưu trữ

Thủ trưởng đơn vị

Trịnh Thị Thu Hương

0913004559

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Người thường trực

 

Chức vụ

 

Địa chỉ

126/68 Phan Kế Bính, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại

62730856

Fax

 

Email

 

Website

 

Thành lập

667/ QĐ-LHH

12/5/09

Số đăng ký

A-836

19/01/2012

Cơ quan chủ quản