TT nghiên cứu, đào tạo và Phát triền nguồn nhân lực y tế (CERETAD-Health)
13/01/2015 8:28 SA 1047 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt

CERETAD-Health

Tên cơ quan

TT nghiên cứu, đào tạo và Phát triền nguồn nhân lực y tế 

Thủ trưởng đơn vị

Nguyễn Văn Tường

0903290057 (Tường)

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Người thường trực

 

Chức vụ

 

Địa chỉ

Số 298, phố Lê Trọng Tấn, p. Khương Mai, q. Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại

8533267

Fax

 

Email

tuongnvhmu@gmail.com

Website

 

Thành lập

684/QĐ-LHH

29/5/06

845/QĐ-LHHVN

28/12/11

Số đăng ký

A-520

2/6/06

Cơ quan chủ quản