Liên hiệp khoa học Địa chất, Môi trường và Công nghệ khoáng
28/10/2014 10:49 CH 1745 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt GEMT
Tên cơ quan Liên hiệp khoa học Địa chất, Môi trường và Công nghệ khoáng
Người đứng đầu Ngô Thế Thái, NR: (08)8217187, 0903992942
Chức vụ  
Chức vụ  
Người thường trực  
Chức vụ  
Địa chỉ 70 Hàm Nghi - Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại 08.38217187
Fax 08.38290822
Email  
Website  
Cơ quan chủ quản Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Thành lập: 704 (TC-LHH), 12/8/1994

Số đăng ký: 340, 26/10/94

Chức năng, nhiệm vụ

- Nghiên cứu và tổ chức thực hiện các dịch vụ trong các lĩnh vực nghiên cứu địa chất, khảo sát lập đề án thăm dò, dự án đầu tư thiết kế khai thác mỏ; khảo sát địa chất công trình, địa chất thuỷ văn; điều tra xử lý và lập báo cáo đánh giá môi trường cho các dự án đầu tư sản xuất.

- Nghiên cứu công nghệ khoáng, các khoáng sản phi kim loại, kim loại đá quý, bán quý bằng các phương pháp cơ, lý, hoá học và luyện kim nhằm xây dựng một phương pháp tối ưu phục vụ cho sản xuất; thử nghiệm áp dụng và chuyển giao các quy trình công nghệ mới cho các dự án đầu tư.

- Thông tin, tư vấn cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư về địa chất khoáng sản, môi trường và tham gia nghiên cứu thực hiện.

- Quan hệ hợp tác liên doanh, liên kết song phương và đa phương với các thành phần kinh tế ở trong và ngoài nước để phát triển nghiên cứu, thử nghiệm... trong lĩnh vực địa chất mỏ, nguyên liệu khoáng và môi trường.

- Tổ chức và tham gia đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trong nghiên cứu và sản xuất thử nghiệm bằng các quy trình công nghệ mới.

Số nhân viên: chính nhiệm: 7 kiêm nhiệm: 6

Lĩnh vực hoạt động hiện tại

- Khoa học tự nhiên và chuyển giao công nghệ.

- Môi trường.

-Tư vấn phản biện

-

Chương trình/ dự án đang triển khai

- Nghiên cứu phân vùng quy hoạch và định hướng khai thác khoáng sản tỉnh Trà Vinh.

- Nghiên cứu sự phân bố, đánh giá chất trữ lượng nước dưới đất và đề xuất mức độ khai thác sử dụng quản lý tài nguyên nước tỉnh Trà Vinh.

- Điều tra nguồn nước ngầm của 3 tỉnh An Giang, Hậu Giang, Kiên Giang và thành phố Cần Thơ.

- Nghiên cứu nguyên nhân biến dạng nền đất và các công trình xây dựng tại khu Lộ Đức, xã Hỗ Nai, tỉnh Đồng nai và kiến nghị các giải pháp khắc phục.

- Thăm dò các mỏ cát trên lòng sông Cổ Chiên và cát trên biển Đông thuộc tỉnh Trà Vinh.

Đối tượng hưởng lợi chính

Tất cả mọi người.