Liên hiệp Khoa học Phát triển Du lịch bền vững
28/10/2014 10:49 CH 1407 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt STD
Tên cơ quan Liên hiệp Khoa học Phát triển Du lịch bền vững
Người đứng đầu TS. Nguyễn Thu Hạnh
Chức vụ Chủ tịch
Chức vụ Chủ tịch
Người thường trực  
Chức vụ  
Địa chỉ Số 23, ngõ 18, ngách 27, Phố Định Công Thượng, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại 04.36284752
Fax  
Email dulichbenvung.std@gmail.com
Website http://www.dulichbenvung.vn
Cơ quan chủ quản Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam
 

 

* Lĩnh vực hoạt động chính:

 

 

 

Chức năng của Liên hiệp:
          Tập hợp các nhà khoa học, các cán bộ tâm huyết có trình độ quản lý và chuyên môn để nghiên cứu khoa học và công nghệ về du lịch.Ứng dụng , thực hiện các dịch vụ tư vấn và chuyến giao công nghệ vào phát triển du lịch Việt nam hiệu quả bền vững.

Nhiệm vụ của Liên hiệp:

       - Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ trong lĩnh vực du lịch; ứng dụng những kết quả nghiên cứu vào phát triển du lịch Việt Nam.

      - Thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ: Tư vấn xây dựng chiến lược, lập dự án qui hoạch tổng thể và qui họach chi tiết về du lịch. Tư vấn phản biện và giám định các dự án qui họach đầu tư phát triển du lịch. Đào tạo, tập huấn, tổ chức hội thảo, hội chợ, tuyên truyền, quảng bá về du lịch. Xúc tiến, đầu tư phát triển các khu, điểm du lịch và các lọai hình dịch vụ du lịch.

       - Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thực hiện nhiệm vụ của Liên hiệp trong khuôn khổ quy định của pháp luật và của Liên hiệp hội Việt Nam.

 

-Nghiên cứu kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục

 

 

-Nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ 

 

 

-Đào tạo