Nghị quyết số 02/NQ-LHHVN, ngày 28/12/2020, Nghị quyết Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025
29/12/2020 11:31 SA 765 lượt xem
Cỡ chữ +-