Thông báo về việc giải thể Viện Nghiên cứu An sinh Xã hội và Phát triển Hòa nhập
09/07/2018 6:09 CH 1244 lượt xem
Cỡ chữ +-

Viện Nghiên cứu An sinh Xã hội và Phát triển Hòa nhập được thành lập theo Quyết định số 816/QĐ-LHHVN ngày 23/10/2013 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Trung tâm có trụ sở chính đăng ký tại số 86, ngách 173/63 đường Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

Lý do giải thể: Hiện nay Viện Nghiên cứu An sinh Xã hội và Phát triển Hòa nhập hoạt động không hiệu quả.

- Nội dung quyết định