Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ sáu, 22/12/2023 15:48 (GMT+7)

Vĩnh Phúc: Đề xuất giải pháp phát huy vai trò của đội ngũ trí thức

Ngày 21/12, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học “Tham vấn, đề xuất giải pháp phát huy vai trò của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị và Kết luận số 93- KL/TW, ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư”.

tm-img-alt

Toàn cảnh hội thảo

Tham luận tại hội thảo, các đại biểu đã đưa ra nhiều tham vấn, giải pháp mang tính đột phá để phát huy vai trò của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ tỉnh trong tình hình mới, trong đó tập trung một số nội dung: Về lĩnh vực giáo dục, đề xuất Chính phủ xây dựng bảng lương giáo viên riêng, đảm bảo giáo viên có thể sống bằng lương; UBND tỉnh điều chỉnh định mức giáo viên đảm bảo đủ số lượng giáo viên đứng lớp, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục. Về thực hiện nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội, cần nâng cao nhận thức cho đội ngũ tri thức về công tác giám sát, phản biện xã hội; hoàn thiện dự thảo văn bản sửa đổi Quyết định số 906 của UBND tỉnh về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của LHH; sớm hoàn thiện cơ sở dữ liệu của tỉnh về đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học ngoài tỉnh và trí thức ở nước ngoài, hệ thống hóa theo từng lĩnh vực chuyện ngành… để mời về làm thành viên của hội đồng tư vấn phản biện. Về giải pháp thu hút tập hợp đội ngũ trí thức Việt Nam ở nước ngoài, cần có những cơ chế chính sách cụ thể để kiều bào có thể tham gia triển khai các dự án khoa học công nghệ; đảm bảo tốt điều kiện về môi trường văn hóa, môi trường pháp lý, đầu tư, điều kiện làm việc… cho tri thức Việt Nam ở nước ngoài đầu tư sản xuất kinh doanh hoặc đóng góp cho quê hương…

Để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị và Kết luận số 93- KL/TW, ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư. Trên cơ sở tham vấn, giải pháp của các đại biểu, LHH tiếp tục xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy; đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức các hội thi, cuộc thi sáng tạo kỹ thuật và giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ; tăng cường nhân rộng, ứng dụng các mô hình, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật vào thực tiễn, phấn đấu xây dựng Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh trở thành tổ chức chính trị xã hội vững mạnh.

Xem Thêm

Góp ý dự thảo các đề cương báo cáo của Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIV
Chiều ngày 28/3 tại Hà Nội, Đảng đoàn phối hợp với Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo Đề cương Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng (2011 - 2025), Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII.
Thanh Hoá: Phản biện quy định chi phí tham gia chương trình đào tạo
Sáng ngày 19/3, Liên hiệp hội tỉnh tổ chức hội thảo “Quy định mức chi phí đào tạo, mức hỗ trợ đào tạo đối với từng nhóm đối tượng tham gia chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa” (Quy định) do Sở Lao động, Thương binh và Xã hội soạn thảo.
Thanh Hoá: Phản biện đề án về chuyển đổi cơ cấu cây trồng
Sáng ngày 15/3, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa tỉnh (Liên hiệp hội) đã tổ chức hội thảo “Đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng gắn với tích tụ, tập trung đất đai, sản xuất công nghệ cao, chuyển đổi số trong nông nghiệp tại huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa” (Đề án) do UBND huyện Thạch Thành phụ trách.
Thanh Hoá: Phản biện quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông
Ngày 05/3/2024, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa (Liên hiệp hội) tổ chức Hội thảo phản biện “Quy định Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, thực hiện từ năm 2024 - 2025” do Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa phụ trách soạn thảo.

Tin mới