Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ hai, 23/05/2022 11:46 (GMT+7)

Tổng kết việc triển khai nhiệm vụ Tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2022

Ngày 21/5/2022 tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2022.

Hội nghị năm nay đã tôn vinh 106 trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu. Và đặc biệt, Hội nghị đã được đón tiếp đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước đến dự và phát biểu tại Lễ tôn vinh. Ban tổ chức Hội nghị xin báo cáo tổng kết (tóm tắt) việc triển khai nhiệm vụ tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2022.

tm-img-alt
  1. Quá trình triển khai nhiệm vụ tôn vinh trí thức KH&CN tiêu biểu

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị và Ban Bí thư, được sự nhất trí của Ban Tuyên giáo TW và Ban Thi đua - Khen thưởng TW, hoạt động tôn vinh trí thức KH&CN tiêu biểu đã được Đảng đoàn và Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (LHHVN) chỉ đạo, tổ chức thực hiện thành công trong thời gian qua, định kỳ 5 năm 02 lần, góp phần tích cực vào công tác vận động trí thức và thúc đẩy các phong trào sáng tạo KH&CN, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế.

Từ năm 2015 đến nay, LHHVN đã 03 lần tổ chức thành công Lễ tôn vinh trí thức KH&CN tiêu biểu. Hoạt động này nhận được sự quan tâm và chỉ đạo của các đồng chí Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tin tưởng và giao trách nhiệm cho đội ngũ trí thức nước nhà và dành thời gian tham dự, chỉ đạo. Năm 2015 có 116 trí thức được tôn vinh; năm 2017 có 118 trí thức được tôn vinh; năm 2019 có 112 trí thức được tôn vinh. Kết quả này đã có sức lan tỏa rất tích cực trong hệ thống LHHVN và trong toàn xã hội; một số Hội ngành toàn quốc và LHH tỉnh, thành phố đã tham mưu với Bộ, ngành, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo, xây dựng, ban hành quy chế và tổ chức tôn vinh trí thức của ngành, địa phương.

Đối với LHHVN, năm 2022 là lần thứ 4 tổ chức sự kiện có ý nghĩa quan trọng này. Quy chế xét chọn trí thức KH&CN tiêu biểu đã được sửa đổi, bổ sung hoàn thiện thêm trên cơ sở rút kinh nghiệm sau 03 lần tổ chức, được các hội thành viên, đơn vị trực thuộc LHHVN đồng tình và đánh giá cao.

Trí thức được lựa chọn tôn vinh hoạt động trong các viện, trung tâm, cơ sở nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp hoặc các cơ quan của các ngành, lĩnh vực, địa phương hoặc trong hệ thống LHHVN từ 10 năm trở lên, có uy tín khoa học, có nhiều đóng góp thiết thực, hiệu quả, tầm ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành, của cơ quan, đơn vị, địa phương; được xã hội công nhận, được cơ quan, đơn vị đó đề cử và được các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống LHHVN giới thiệu.

  1. Kết quả triển khai Kế hoạch tôn vinhnăm2022

Sau khi ban hành Kế hoạch số 125 ngày 08/3/2022, Đoàn Chủ tịch LHHVN đã có văn bản chỉ đạo Cơ quan TW LHHVN, Hội đồng Xét chọn trí thức KH&CN tiêu biểu, các Hội ngành toàn quốc và các LHH địa phương tích cực triển khai, với tinh thần trách nhiệm cao, xét chọn ở cấp đơn vị, địa phương và gửi hồ sơ đề nghị xét chọn tôn vinh về LHHVN đúng trình tự, thủ tục và thời gian quy định, cụ thể như sau:

- Các đơn vị đã tổ chức triển khai việc bình xét, đề cử trí thức KH&CN tiêu biểu thuộc ngành, địa phương, đơn vị mình, bao gồm các hoạt động: tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của hoạt động tôn vinh trí thức KH&CN tiêu biểu; giới thiệu Quy chế và Kế hoạch tôn vinh; thành lập hội đồng và tổ chức họp để lựa chọn, tư vấn, đề nghị tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị quyết định giới thiệu những trí thức tiêu biểu nhất và hoàn thiện hồ sơ gửi về LHHVN.

- LHHVN đã tập hợp, tổng hợp hồ sơ, tóm tắt thành tích của 123 trí thức được đề cử, trong đó: Hội ngành toàn quốc (43 hồ sơ), LHH tỉnh, thành phố (56 hồ sơ), Cơ quan TW LHHVN (02 hồ sơ), Hội đồng xét chọn trí thức KH&CN tiêu biểu cấp LHHVN (22 hồ sơ).

Trên cơ sở các điều kiện, tiêu chuẩn được quy định trong Quy chế được ban hành kèm theo Quyết định số 206 ngày 15/3/2022, Đoàn Chủ tịch LHHVN đã thành lập Hội đồng Xét chọn trí thức KH&CN tiêu biểu, tổ chức họp Hội đồng vào 02 ngày 18/4/2022 và 22/4/2022.

Với tinh thần làm việc khách quan, trách nhiệm cao, Hội đồng đã bình xét, lựa chọn được 106 trí thức đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn để đề nghị Đoàn Chủ tịch LHHVN xem xét, quyết định tôn vinh.

Danh sách trí thức do Hội đồng bình xét, lựa chọn đã được công bố, đăng tải công khai trên Trang thông tin điện tử tổng hợp của LHHVN (vusta.vn) trong thời gian 10 ngày, lấy ý kiến nhân dân trước khi quyết định công nhận danh hiệu Trí thức KH&CN tiêu biểu năm 2022.

Trong số 106 trí thức KH&CN tiêu biểu được vinh danh đợt này, có 50 trí thức do các LHH địa phương đề cử, 40 trí thức do các HNTQ đề cử; 16 trí thức do Hội đồng đề cử. Trong đó, 68 người có học hàm, học vị từ phó giáo sư, tiến sĩ trở lên; 20 người có học vị thạc sĩ, 18 người là cử nhân và tương đương; 02 Anh hùng Lao động; 16 nữ, 90 nam. Tuổi bình quân là 63 tuổi, trong đó có 02 trí thức cao tuổi nhất là GS.TS.BS.Hoàng Bảo Châu, sinh năm 1939 (93 tuổi), nguyên Phó Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam và GS.TS. Lê Xuân Tùng, sinh năm 1936 (86 tuổi), nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội; 01 trí thức nam trẻ tuổi nhất là ThS.Trần Văn Vũ, sinh năm 1979 (43 tuổi), Phó Chủ tịch kiêm Trưởng Ban Kiểm tra Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Trà Vinh và 01 trí thức nữ trẻ tuổi nhất là GS.TS. Nguyễn Khánh Diệu Hồng, sinh năm 1981 (41 tuổi), Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực, đơn vị trực thuộc LHHVN.

3. Ý nghĩa và tác động của hoạt động tôn vinh trí thức

Hoạt động tôn vinh trí thức KH&CN tiêu biểu được xem như một hình thức thi đua yêu nước, có ý nghĩa nhân văn rất lớn, thể hiện sự quan tâm, coi trọng, đãi ngộ của Đảng, Nhà nước đối với trí thức, đồng thời khích lệ và ghi nhận các cá nhân có nhiều đóng góp tiêu biểu, xuất sắc trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và LHHVN nói riêng. Thông qua hoạt động này, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vị trí, vai trò của đội ngũ trí thức KH&CN, những đóng góp to lớn của các tổ chức trong hệ thống LHHVN đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Việc tổ chức xét chọn, tôn vinh trí thức KH&CN tiêu biểu trong những năm qua có ý nghĩa rất lớn đối với đội ngũ trí thức KH&CN của cả nước. Lễ tôn vinh có sự hiện diện của các Đồng chí Lãnh đạo cao cấp nhất của Đảng và Nhà nước, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan TW và nhiều địa phương là sự động viên và khích lệ to lớn đối với đội ngũ trí thức KH&CN nước nhà. Đặc biệt, để chuẩn bị và tổ chức Lễ tôn vinh năm nay, Đảng đoàn và Đoàn Chủ tịch LHHVN đã sớm báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước và đã được Chủ tịch nước hết sức quan tâm, ủng hộ. Hoạt động tôn vinh năm nay tiếp tục có sự tham gia, hưởng ứng nhiệt tình, trách nhiệm cao của các HNTQ, các LHH tỉnh, thành phố và các đơn vị liên quan, vì vậy việc triển khai nhiệm vụ Tôn vinh trí thức đã bảo đảm đúng tiến độ và đạt được các yêu cầu theo quy định.

Các trí thức KH&CN tiêu biểu được tôn vinh vào các năm 2015, 2017, 2019 và năm 2022 đều rất xứng đáng với Danh hiệu vinh quang này. Danh hiệu Trí thức KH&CN tiêu biểu không chỉ mang đến niềm tự hào đối với chính bản thân người trí thức được tôn vinh và gia đình, dòng họ, ngành, địa phương, đơn vị, mà còn trở thành niềm vinh dự và trách nhiệm lớn đối với LHHVN – tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức KH&CN do Đảng Cộng sản Việt Nam trực tiếp lãnh đạo.

Thực hiện tốt nhiệm vụ Tôn vinh này cũng chính là góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, hội nhập quốc tế theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, củng cố vững chắc nền tảng liên minh công nhân - nông dân - trí thức, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

Xem Thêm

Liên hiệp Hội Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ
Đây là ý kiến của UVTW Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà tại buổi làm việc của Đoàn công tác Ban chỉ đạo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23 ngày 12/3/2003 của BCH TW khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh (NQ23).
Ra mắt Bài hát TỰ HÀO LIÊN HIỆP HỘI VIỆT NAM
Nhằm hướng tới Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) (1983-2023), Lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam đã chỉ đạo sáng tác và cho ra mắt ca khúc TỰ HÀO LIÊN HIỆP HỘI VIỆT NAM. Bài hát là khúc hùng ca, là tiếng lòng của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ nước nhà.
Góp ý Dự thảo Đề án 103 của Ban Dân Vận Trung ương
Sáng 03/11 tại trụ sở Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) đã tổ chức hội thảo “Góp ý dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của các hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương (gọi tắt là Đề án 103).
Nhiều ý kiến đóng góp cho Dự thảo Quy chế làm việc của Cơ quan Vusta
Ngày 6.10 tại Trụ sở 53 Nguyễn Du, Hà Nội, Cơ quan Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam (Vusta) đã tổ chức hội thảo Góp ý Dự thảo Quy chế làm việc của Cơ quan Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam. Hội thảo dưới sự chủ trì của Tổng Thư kí, Thủ trưởng cơ quan Vusta Nguyễn Quyết Chiến.
Khánh thành trụ sở mới Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
Ngày 30-9, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (LHHVN) chính thức khai trương trụ sở mới tại Lô D20, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt, đại diện lãnh đạo một số cơ quan bộ ngành Trung ương và Hà Nội, lãnh đạo LHHVN qua các thời kỳ... đã tham dự buổi lễ.
Liên hiệp Hội Việt Nam trao quyết định điều động cán bộ
Ngày 31/8, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức trao quyết định điều động cán bộ lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam. Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng chủ trì buổi công bố và trao quyết định.

Tin mới

Kỳ vọng đột phá về quản lý tài nguyên nước
Việc bảo đảm tính nhất quán và toàn diện trong quy hoạch, quản lý, phát triển tài nguyên nước và phòng tránh giảm nhẹ thiên tai là rất cần thiết, đặc biệt trong điều kiện biến đổi khí hậu, vì vậy nên thống nhất về một đầu mối. Điều này cũng phù hợp Kết luận số 36-KL/TW của Bộ Chính trị.
Lào Cai: Trao giải Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng lần thứ 17
Là một tỉnh vùng cao, biên giới điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn xong trong những năm qua hoạt động tuyên truyền và tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lào Cai thực hiện đã đạt được những kết quả rất ấn tượng.
Thừa Thiên Huế: Những vấn đề Hậu Covid và Chủng ngừa Covid-19
Ngày 30/11/2022, tại thành phố Huế, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Sở Y tế, bệnh viện Trung ương Huế, Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế tổ chức hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Cập nhật những vấn đề Hậu Covid và Chủng ngừa Covid-19”.
Liên hiệp Hội Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ
Đây là ý kiến của UVTW Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà tại buổi làm việc của Đoàn công tác Ban chỉ đạo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23 ngày 12/3/2003 của BCH TW khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh (NQ23).
Yên Bái: Tập huấn nâng cao hoạt động phổ biến kiến thức KHCN
Ngày 29/11, Liên Hiệp Hội tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực hoạt động phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ (KHCN) cho hội viên trực thuộc các Hội thành viên, đơn vị trực thuộc và cán bộ làm công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức, biên tập, tổ chức xuất bản bản tin, thông tin nội bộ, duy trì các trang website... tại các tổ chức hội, đoàn thể, ngành, địa phương.
Phát triển nhà ở xã hội: Cần bổ sung cụ thể vào Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi)
Trong tờ trình về dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) gửi Thủ tướng Chính phủ mới đây, Bộ Xây dựng cho biết, nhiều năm qua, việc chăm lo giải quyết nhà ở cho người dân luôn được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm quan tâm và xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Nuôi dưỡng đam mê, thắp sáng ước mơ trở thành những nhà khoa học
Ngày 27-11, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (LHHVN) phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Ðoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức tổng kết và trao giải thưởng Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 18.
Trao Giải thưởng Cuộc thi sáng tạo của thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 18
Ngày 27-11 tại Nhà hát lớn Hà Nội, Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) - Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức tổng kết và trao giải thưởng Cuộc thi sáng tạo của thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 18 (Cuộc thi).
Phát triển đội ngũ trí thức KH&CN tỉnh Vĩnh Phúc
Tại buổi làm việc của Đảng đoàn VUSTA với tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng đề nghị tỉnh Vĩnh Phúc tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.