Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ hai, 23/05/2022 11:46 (GMT+7)

Tổng kết việc triển khai nhiệm vụ Tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2022

Ngày 21/5/2022 tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2022.

Hội nghị năm nay đã tôn vinh 106 trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu. Và đặc biệt, Hội nghị đã được đón tiếp đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước đến dự và phát biểu tại Lễ tôn vinh. Ban tổ chức Hội nghị xin báo cáo tổng kết (tóm tắt) việc triển khai nhiệm vụ tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2022.

tm-img-alt
  1. Quá trình triển khai nhiệm vụ tôn vinh trí thức KH&CN tiêu biểu

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị và Ban Bí thư, được sự nhất trí của Ban Tuyên giáo TW và Ban Thi đua - Khen thưởng TW, hoạt động tôn vinh trí thức KH&CN tiêu biểu đã được Đảng đoàn và Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (LHHVN) chỉ đạo, tổ chức thực hiện thành công trong thời gian qua, định kỳ 5 năm 02 lần, góp phần tích cực vào công tác vận động trí thức và thúc đẩy các phong trào sáng tạo KH&CN, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế.

Từ năm 2015 đến nay, LHHVN đã 03 lần tổ chức thành công Lễ tôn vinh trí thức KH&CN tiêu biểu. Hoạt động này nhận được sự quan tâm và chỉ đạo của các đồng chí Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tin tưởng và giao trách nhiệm cho đội ngũ trí thức nước nhà và dành thời gian tham dự, chỉ đạo. Năm 2015 có 116 trí thức được tôn vinh; năm 2017 có 118 trí thức được tôn vinh; năm 2019 có 112 trí thức được tôn vinh. Kết quả này đã có sức lan tỏa rất tích cực trong hệ thống LHHVN và trong toàn xã hội; một số Hội ngành toàn quốc và LHH tỉnh, thành phố đã tham mưu với Bộ, ngành, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo, xây dựng, ban hành quy chế và tổ chức tôn vinh trí thức của ngành, địa phương.

Đối với LHHVN, năm 2022 là lần thứ 4 tổ chức sự kiện có ý nghĩa quan trọng này. Quy chế xét chọn trí thức KH&CN tiêu biểu đã được sửa đổi, bổ sung hoàn thiện thêm trên cơ sở rút kinh nghiệm sau 03 lần tổ chức, được các hội thành viên, đơn vị trực thuộc LHHVN đồng tình và đánh giá cao.

Trí thức được lựa chọn tôn vinh hoạt động trong các viện, trung tâm, cơ sở nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp hoặc các cơ quan của các ngành, lĩnh vực, địa phương hoặc trong hệ thống LHHVN từ 10 năm trở lên, có uy tín khoa học, có nhiều đóng góp thiết thực, hiệu quả, tầm ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành, của cơ quan, đơn vị, địa phương; được xã hội công nhận, được cơ quan, đơn vị đó đề cử và được các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống LHHVN giới thiệu.

  1. Kết quả triển khai Kế hoạch tôn vinhnăm2022

Sau khi ban hành Kế hoạch số 125 ngày 08/3/2022, Đoàn Chủ tịch LHHVN đã có văn bản chỉ đạo Cơ quan TW LHHVN, Hội đồng Xét chọn trí thức KH&CN tiêu biểu, các Hội ngành toàn quốc và các LHH địa phương tích cực triển khai, với tinh thần trách nhiệm cao, xét chọn ở cấp đơn vị, địa phương và gửi hồ sơ đề nghị xét chọn tôn vinh về LHHVN đúng trình tự, thủ tục và thời gian quy định, cụ thể như sau:

- Các đơn vị đã tổ chức triển khai việc bình xét, đề cử trí thức KH&CN tiêu biểu thuộc ngành, địa phương, đơn vị mình, bao gồm các hoạt động: tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của hoạt động tôn vinh trí thức KH&CN tiêu biểu; giới thiệu Quy chế và Kế hoạch tôn vinh; thành lập hội đồng và tổ chức họp để lựa chọn, tư vấn, đề nghị tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị quyết định giới thiệu những trí thức tiêu biểu nhất và hoàn thiện hồ sơ gửi về LHHVN.

- LHHVN đã tập hợp, tổng hợp hồ sơ, tóm tắt thành tích của 123 trí thức được đề cử, trong đó: Hội ngành toàn quốc (43 hồ sơ), LHH tỉnh, thành phố (56 hồ sơ), Cơ quan TW LHHVN (02 hồ sơ), Hội đồng xét chọn trí thức KH&CN tiêu biểu cấp LHHVN (22 hồ sơ).

Trên cơ sở các điều kiện, tiêu chuẩn được quy định trong Quy chế được ban hành kèm theo Quyết định số 206 ngày 15/3/2022, Đoàn Chủ tịch LHHVN đã thành lập Hội đồng Xét chọn trí thức KH&CN tiêu biểu, tổ chức họp Hội đồng vào 02 ngày 18/4/2022 và 22/4/2022.

Với tinh thần làm việc khách quan, trách nhiệm cao, Hội đồng đã bình xét, lựa chọn được 106 trí thức đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn để đề nghị Đoàn Chủ tịch LHHVN xem xét, quyết định tôn vinh.

Danh sách trí thức do Hội đồng bình xét, lựa chọn đã được công bố, đăng tải công khai trên Trang thông tin điện tử tổng hợp của LHHVN (vusta.vn) trong thời gian 10 ngày, lấy ý kiến nhân dân trước khi quyết định công nhận danh hiệu Trí thức KH&CN tiêu biểu năm 2022.

Trong số 106 trí thức KH&CN tiêu biểu được vinh danh đợt này, có 50 trí thức do các LHH địa phương đề cử, 40 trí thức do các HNTQ đề cử; 16 trí thức do Hội đồng đề cử. Trong đó, 68 người có học hàm, học vị từ phó giáo sư, tiến sĩ trở lên; 20 người có học vị thạc sĩ, 18 người là cử nhân và tương đương; 02 Anh hùng Lao động; 16 nữ, 90 nam. Tuổi bình quân là 63 tuổi, trong đó có 02 trí thức cao tuổi nhất là GS.TS.BS.Hoàng Bảo Châu, sinh năm 1939 (93 tuổi), nguyên Phó Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam và GS.TS. Lê Xuân Tùng, sinh năm 1936 (86 tuổi), nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội; 01 trí thức nam trẻ tuổi nhất là ThS.Trần Văn Vũ, sinh năm 1979 (43 tuổi), Phó Chủ tịch kiêm Trưởng Ban Kiểm tra Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Trà Vinh và 01 trí thức nữ trẻ tuổi nhất là GS.TS. Nguyễn Khánh Diệu Hồng, sinh năm 1981 (41 tuổi), Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực, đơn vị trực thuộc LHHVN.

3. Ý nghĩa và tác động của hoạt động tôn vinh trí thức

Hoạt động tôn vinh trí thức KH&CN tiêu biểu được xem như một hình thức thi đua yêu nước, có ý nghĩa nhân văn rất lớn, thể hiện sự quan tâm, coi trọng, đãi ngộ của Đảng, Nhà nước đối với trí thức, đồng thời khích lệ và ghi nhận các cá nhân có nhiều đóng góp tiêu biểu, xuất sắc trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và LHHVN nói riêng. Thông qua hoạt động này, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vị trí, vai trò của đội ngũ trí thức KH&CN, những đóng góp to lớn của các tổ chức trong hệ thống LHHVN đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Việc tổ chức xét chọn, tôn vinh trí thức KH&CN tiêu biểu trong những năm qua có ý nghĩa rất lớn đối với đội ngũ trí thức KH&CN của cả nước. Lễ tôn vinh có sự hiện diện của các Đồng chí Lãnh đạo cao cấp nhất của Đảng và Nhà nước, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan TW và nhiều địa phương là sự động viên và khích lệ to lớn đối với đội ngũ trí thức KH&CN nước nhà. Đặc biệt, để chuẩn bị và tổ chức Lễ tôn vinh năm nay, Đảng đoàn và Đoàn Chủ tịch LHHVN đã sớm báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước và đã được Chủ tịch nước hết sức quan tâm, ủng hộ. Hoạt động tôn vinh năm nay tiếp tục có sự tham gia, hưởng ứng nhiệt tình, trách nhiệm cao của các HNTQ, các LHH tỉnh, thành phố và các đơn vị liên quan, vì vậy việc triển khai nhiệm vụ Tôn vinh trí thức đã bảo đảm đúng tiến độ và đạt được các yêu cầu theo quy định.

Các trí thức KH&CN tiêu biểu được tôn vinh vào các năm 2015, 2017, 2019 và năm 2022 đều rất xứng đáng với Danh hiệu vinh quang này. Danh hiệu Trí thức KH&CN tiêu biểu không chỉ mang đến niềm tự hào đối với chính bản thân người trí thức được tôn vinh và gia đình, dòng họ, ngành, địa phương, đơn vị, mà còn trở thành niềm vinh dự và trách nhiệm lớn đối với LHHVN – tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức KH&CN do Đảng Cộng sản Việt Nam trực tiếp lãnh đạo.

Thực hiện tốt nhiệm vụ Tôn vinh này cũng chính là góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, hội nhập quốc tế theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, củng cố vững chắc nền tảng liên minh công nhân - nông dân - trí thức, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

Xem Thêm

Phó Chủ tịch Phạm Ngọc Linh làm việc với Nhà xuất bản Tri thức
Ngày 10/8, tại Trụ sở Liên hiệp Hội Việt Nam PGS.TS Phạm Ngọc Linh, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch đã làm việc với Nhà xuất bản Tri thức; cùng làm việc có đồng chí Lê Thanh Tùng, Trưởng ban TT&PBKT. Về phía NXBTT, đồng chí Phạm Thị Bích Hồng, Giám đốc – Tổng biên tập; đồng chí Bùi Thị Thu Hằng, Phó giám đốc và các cán bộ, biên tập viên của Nhà xuất bản.
TS Vũ Thanh Mai, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương được bầu làm Phó Chủ tịch (kiêm nhiệm) Liên hiệp Hội Việt Nam
Ngày 28/7, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) tổ chức Hội nghị Hội đồng Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ 9 (khóa VIII). Đồng chí Phan Xuân Dũng – Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam, Đồng chí Phạm Ngọc Linh – Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam và Đồng chí Nguyễn Quyết Chiến – Tổng Thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam đồng chủ trì hội nghị.

Tin mới

Phát huy vai trò của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong bối cảnh chuyển đổi số
Văn kiện Đại hội XIII của Đảng (năm 2021) đã xác định 12 định hướng chiến lược phát triển đất nước đến năm 2030, trong đó nhấn mạnh hai nội dung mang tính nền tảng, đó là: “Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chú trọng đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia , phát triển nền kinh tế số, xã hội số ”.
Hoàn thiện các quy chế về tổ chức và hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam
Ngày 06/12, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội thảo “Giải pháp hoàn thiện các quy chế về tổ chức và hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam”. Ông Nguyễn Quyết Chiến – Tổng Thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam chủ trì hội thảo.
Phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức KH&CN trong nghiên cứu khoa học
Nhiều năm qua, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Định và các hội thành viên luôn chú trọng công tác tập hợp, phát huy, khơi dậy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức thông qua các hoạt động nghiên cứu khoa học và triển khai các tiến bộ công nghệ vào sản xuất và đời sống.
Tư vấn, phản biện phải thực chất, tránh hình thức và tránh sợ trách nhiệm
Đó là ý kiến của đại biểu Nguyễn Hữu Quang (Tổng Hội Y học Việt Nam) tại Hội thảo Tổng kết hoạt động Tư vấn, Phản biện và Giám định xã hội năm 2023 được tổ chức vào sáng ngày 05/12 tại tỉnh Hòa Bình. Hội thảo do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp với Liên hiệp hội tỉnh Hòa Bình tổ chức.
Giải pháp nào thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục hiệu quả!?
Diễn Đàn Công Nghệ Và Chuyển Đổi số Giáo dục (EDTECH VIETNAM) do Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số (Liên hiệp Hội Việt Nam); Hội tự động hóa Việt Nam; Viện Công ghệ thông tin (Đại học Quốc gia Hà Nội); các tổ chức quốc tế phối hơp tổ chức trong năm qua với các chuỗi hoạt động như hội thảo, triển lãm, tọa đàm đã gặt hái được nhiều kết quả đáng ghi nhận.
Đắk Lắk: Trao giải Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng
Ngày 02/12/2023, Ban tổ chức Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Đắk Lắk lần thứ 11 đã tổ chức tổng kết, trao giải Cuộc thi. Tham dự buổi lễ có ông Vương Hữu Nhi - Chủ tịch Liên hiệp hội; đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Tỉnh đoàn Đắk Lắk; các giáo viên, phụ huynh và hơn 300 học sinh các trường.
Khai mạc Hội nghị Thành phố thông minh Việt Nam – châu Á 2023
Hội nghị Thành phố thông minh Việt Nam – châu Á 2023 (Vietnam - Asia Smart City Summit 2023) đã khai mạc vào sáng 29-11 tại Hà Nội. Sự kiện do UBND thành phố Hà Nội; Sở Thông tin và Truyền thông và Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA), phối hợp tổ chức với chủ đề “Khai thác dữ liệu – Xây dựng Thành phố thông minh, phát triển bền vững.