Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
An Giang: Hội nghị Ban Chấp hành lần 3
Sáng 26/7 tại An Giang, Ban Thường vụ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh An Giang (Liên hiệp Hội An Giang) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 3, nhiệm kỳ 2022-2027 và Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.
HỘI THẢO VỀ VAI TRÒ CÁC HỘI THÀNH VIÊN TRONG ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ ỨNG DỤNG HOA HỌC CÔNG NGHỆ
Nghị quyết số 15-NQ/TƯ ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị và Chương trình 07 – CTTr/TU của TU Hà Nội đã nêu rõ phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 : lấy KHCN cao và đổi mới sáng tạo làm động lực then chốt để phát triển KT-XH, phát huy hiệu quả nguồn lực trí tuệ con người, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
Những ý nghĩa của hoạt động Bảo tồn Cây Di sản Việt Nam
Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (VACNE) luôn giữ vững vai trò nòng cốt của một tổ chức xã hội-nghề nghiệp trong việc tham gia bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng và phát triển đất nước. Trong đó, hoạt động Bảo tồn Cây Di sản Việt Nam là sáng kiến quan trọng và trực tiếp góp phần bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ cảnh quan môi trường.
Vĩnh Phúc: Liên hiệp Hội bầu bổ sung Phó chủ tịch
Ngày 12/6/2023, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành khóa IV, bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đối với đồng chí Đỗ Trung Hiếu - ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vĩnh Yên.
Hội Chăn nuôi Việt Nam luôn đồng hành với người chăn nuôi
Trong nhiều năm qua, Hội Chăn nuôi Việt Nam luôn đồng hành với người chăn nuôi vượt qua khó khăn đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, phản biện, kiến nghị các giải pháp, phòng, chống dịch cúm, các chính sách khuyến khích chăn nuôi, bảo vệ quyền lợi chính đách của người sản xuất, kinh doanh gia cẩm, góp phần khôi phục và phát triển chăn nuôi gia cầm bền vững.