Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Chủ tịch Phan Xuân Dũng tham dự VCCA 21
Sáng nay 8/4, tại Tp.Hồ Chí Minh (TP HCM), Hội Tự động hóa Việt Nam (VAA) phối hợp cùng Đại học Quốc gia TP.HCM khai mạc Hội nghị khoa học và Triển lãm về Điều khiển và Tự động hóa lần thứ 6 (VCCA 2021).
Sơn La: Liên hiệp hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động
Trong những năm qua, đội ngũ trí thức thuộc Liên hiệp hội Sơn La (Liên hiệp hội) đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo các bước đột phá về nhiều mặt trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Điều kiện “cần” và “đủ” cho sự phát triển của Liên hiệp hội
Trải qua 15 năm xây dựng và phát triển, hoạt động của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật (Liên hiệp hội) Bình Phước ngày càng hiệu quả, đạt được kết quả khá toàn diện trên các mặt công tác, đáp ứng yêu cầu vận động, tập hợp, phát huy vai trò, trí tuệ của đội ngũ trí thức, góp phần giải quyết những vấn đề cấp thiết của địa phương.
Hội nghề cá Việt Nam: Sát cánh cùng ngư dân
Chủ tịch Hội Nghề cá Việt Nam Nguyễn Việt Thắng cho biết, năm 2021 là một năm nhiều khó khăn với các ngành nghề trên cả nước khi đại dịch COVID-19 bùng phát và lây lan rộng khiến cho hoạt động sản xuất bị đình trệ, giao thương đứt đoạn…
Tập hợp và phát triển đội ngũ trí thức khoa học công nghệ
Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bạc Liêu Lâm Thành Đắc cho biết, nhiều năm qua, Liên hiệp hội đã thực hiện tốt vai trò, vị trí là cơ quan trí vận, tập hợp, đoàn kết, phát huy tiềm năng, trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ (KH-CN) của tỉnh; tăng cường mối quan hệ giữa trí thức với Đảng và Nhà nước.
Phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức
Ông Vy Văn Vũ – Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đồng Nai cho biết, kể từ khi mới thành lập và đi vào hoạt động, Liên hiệp Hội Đồng Nai chỉ có 6 Hội thành với 3.000 hội viên trí thức khoa học công nghệ thì đến nay Liên hiệp Hội đã phát triển lên 35 Hội thành viên và Hội viên tập thể với hơn 25.000 hội viên.
Quảng Nam: Liên hiệp Hội triển khai nhiệm vụ 2022
Ngày 24.02.2022, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp Hội) tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 2 (nhiệm kỳ 2021 – 2026) triển khai nhiệm vụ năm 2022.Đồng chí Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch Liên hiệp Hội chủ trì hội nghị.
Yên Bái: Đại hội đại biểu Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh lần thứ III
Ngày 21/2 tại TP Yên Bái, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Yên Bái tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự Đại Hội có đồng chí Nguyễn Hữu Tú, Phó chủ tịch Thường trực, Tổng thư ký Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam; đồng chí lãnhđạo Ban Dân vận Tỉnhủy; Sở Y tế; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Yên Bái cùng với các hội viên tiêu biểu.