Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024
Năm 2023, mặc dù tình hình trong nước có nhiều thách thức, nhiều khó khăn nhưng được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố và sự hợp tác chặt chẽ với các ngành. Đặc biệt là sự nỗ lực cố gắng của Ban chấp hành, hội thành viên và các hội viên, Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Hà Nội (HUSTA) đã thu được những kết quả to lớn về mọi mặt so với năm 2021, 2022.
Liên hiệp Hội Lào Cai: Tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024
Những năm gần đây Liên hiệp Hội tỉnh Lào Cai tiếp tục nhận được sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, và của Liên hiệp Hội Việt Nam. Hoạt động của Liên hiệp Hội tỉnh và các Hội thành viên có nhiều khởi sắc, phương thức hoạt động có nhiều sáng tạo, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đề ra.
Thanh Hóa: Liên hiệp hội tổng kết hoạt động năm 2023
Ngày 26/12, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa (Liên hiệp hội) tổ chức hội nghị tổng kết với 2 nội dung: Tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024, tôn vinh trí thức KHCN xuất sắc; hội nghị Ban Chấp hành mở rộng lần thứ 10, nhiệm kỳ 2018 - 2023 và ghi phiếu giới thiệu nhân sự BCH khóa VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Những dấu ấn phát triển của Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam
Nhiều năm qua, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam đã phát huy tốt chức năng của mình, tập trung trí tuệ hiệu quả cho công tác quy hoạch phát triển đô thị với những chủ trương, đề án lớn của đất nước; làm tốt công tác tư vấn, phản biện xã hội, tham gia xây dựng nhiều văn bản pháp luật quan trọng.
Phú Yên: Nơi góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng
Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (Hội BVQLNTD) tỉnh thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Phú Yên đã trải qua ba kỳ đại hội với nhiều hoạt động đa dạng, hiệu quả, góp phần nâng cao ý thức tự bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trong các giao dịch, mua bán để trở thành những người tiêu dùng thông minh.