Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Quảng Ngãi : Sơ kết 6 tháng đầu năm và kế hoạch triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
Sáng ngày 14/7/2022, Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi khóa VI (2020-2025) tổ chức Hội nghị lần thứ 5 để sơ kết tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự bầu bổ sung 01 Phó Chủ tịch chuyên trách nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Sơn La: Liên hiệp Hội sơ kết 6 tháng đầu năm
Ngày 12/7/2022, Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Bà Phạm Thị Hà, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội chủ trì hội nghị.
Yên Bái: Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
15 năm qua, công tác chỉ đạo, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 06/8/2008 về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” đã được tỉnh triển khai sâu rộng, đồng bộ, hiệu quả từ tỉnh đến cơ sở thông qua nhiều hình thức đa dạng, phong phú.
Phỏng vấn Phó chủ tịch Thái Sơn nhân dịp Tết Nhâm Dần 2022
Trong không khí vui mừng phấn khởi ngày đầu Xuân Nhâm Dần 2022, ông Thái Sơn – Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Tĩnh đã dành thời gian trả lời phỏng vấn với phóng viên trang vusta.vn để chia sẻ kết quả mà Liên hiệp Hội Hà Tĩnh đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong năm qua và những công việc cần làm tốt trong năm mới.