Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Khai mạc Tuần lễ Khoa học VinFuture
Tuần lễ Khoa học VinFuture là sự kiện khoa học công nghệ toàn cầu, thu hút sự quan tâm của hàng nghìn nhà khoa học lớn, các nhà hoạch định chính sách và giới doanh nhân từ 6 châu lục.