Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Tọa đàm “Năng lượng bền vững cùng thế hệ trẻ”
Ngày 4/11, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cùng Chương trình Tăng tốc – New Energy Nexus phối hợp tổ chức Tọa đàm “Năng lượng bền vững cùng thế hệ trẻ” với sự trao đổi của nhiều chuyên gia, các bạn sinh...
Vusta Tập huấn công tác Quản trị Văn phòng
Quản trị Văn phòng là một công tác quan trọng đối với bất kỳ một cơ quan  nào, ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động của cơ quan. Công tác này nếu được thực hiện tốt sẽ thúc đẩy sự tiến bộ trên nhiều mặt của cơ quan và ngược...
Phát triển Liên hiệp Hội vững mạnh
Trong những năm qua, Liên hiệp Hội địa phương là hệ thống trực thuộc của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam vẫn có nhiều cố gắng trong củng cố tổ chức, phát triển đựơc nhiều chi hội và hội viên mới trong các hội thành...
Đẩy mạnh năng lượng tái tạo
Nhu cầu chuyển sang phát triển và đẩy mạnh năng lượng tái tạo đối với Việt Nam đã trở nên cấp thiết. Chuyển dịch sang phát triển năng lượng tái tạo không chỉ có ý nghĩa đối với ngành năng lượng mà chuyển dịch cả mô hình kinh tế.