Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ sáu, 15/10/2021 22:39 (GMT+7)

Đổi mới phương thức hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam

Tiếp nối chuỗi về đổi mới phương thức hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, ngày 15/10, tại Hà Nội, Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức Tọa đàm Phương thức hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam thực trạng và giải pháp. Ông Nguyễn Quyết Chiến – Tổng thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam chủ trì buổi tọa đàm.

Ông Nguyễn Quyết Chiến – Tổng thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam phát biểu tại tọa đàm

Theo ý kiến của ông Lê Vân Trình- Chủ tịch Hội KHKT An toàn vệ sinh lao động Việt Nam cho biết, Liên hiệp Hội Việt Nam cần đề xuất, tham mưu cho Đảng và Nhà nước những vấn đề lớn về đường lối, chủ trương, chính sách phát triển đất nước; Chủ động tư vấn, phản biện và giám định xã hội; Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, chuyển giao các tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất và đời sống, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu; Phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ, tham gia xây dựng xã hội học tập, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài; Tổ chức, hướng dẫn và khuyến khích phong trào sáng tạo của quần chúng trong hoạt động khoa học và công nghệ trong đó mở rộng thêm việc trao giải thưởng cho các sinh viên đại học, các trí thức tương lai, các đề xuất hoặc dự án nghiên cứu triển khai xuất sắc. Kinh phí do các trường đại học đóng góp; Tham gia cấp chứng chỉ hành nghề, thực hiện giám sát hoạt động nghề nghiệp và các dịch vụ công theo quy định của pháp luật; Tham gia phát triển cộng đồng, xóa đói giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe nhân dân và các hoạt động xã hội khác.

Ông Lê Vân Trình- Chủ tịch Hội KHKT An toàn vệ sinh lao động Việt Nam

Còn đối với ý kiến của ông Đặng Văn Thanh - Chủ tịch Hiệp hội Kế toán và kiểm toán Việt Nam cho rằng Liên hiệp Hội Việt Nam cần chủ động tổ chức và tạo điều kiện cho các hội thành viên hoặc nhóm hội thành viên chủ động thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Liên hiệp Hội cần thống nhất với Bộ Khoa học và công nghệ , Bộ tài chính xác định rõ phạm vi, nội dung, phương pháp và cơ chế tài chính để thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội và các hội thành viên. Liên hiệp Hội cần chủ trì một số hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội liên quan nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, đồng thời tạo điều kiên và chỉ đạo các Hội thành viên hoặc nhjosm hội thành viên chủ trì tư vấn , phản biện và giám định xã hội các dự án Luật, các chính sách theo từng lĩnh vực. Liên hiệp Hội chủ trì huy động các nhà khoa học có nhiều kinh nghiệm tham gia góp ý vào các dự án luật, các chính sách của nhà nước, tham gia thẩm định các đề án, các chiến lược phát triển. Thay đổi phương thức tổ chức nghiên cứu khoa học, phổ biến khoa học kỹ thuật , trong đó có việc thực hiện chức năng tư vấn và phản biện trong các Hội đồng xét duyệt, nghiệm thu đề tài, dự án nghiên cứu khoa học cũng như tổ chức các hội nghị, hội thảo về kinh tế - xã hội và khoa học kỹ thuật. Đồng thời, Liên hiệp Hội chủ trì cùng các Hội thành viên yêu cầu và thuyết phục các ngành liên quan đặt hàng để triển khai hoạt động ở tầm vĩ mô đối với các đề án, dự án quan trọng, liên quan nhiều tới lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường.

Ông Đặng Văn Thanh - Chủ tịch Hiệp hội Kế toán và kiểm toán Việt Nam

Ngoài ra, Liên hiệp Hội cần tạo lập môi trường cho hoạt động khoa học công nghệ và phát huy vai trò của trí thức. Tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, văn hóa và văn nghệ. Bảo đảm vấn đề tự do học thuật của đội ngũ trí thức tại các cơ sở giáo dục và viện nghiên cứu. Trong không ít trường hợp những ý kiến của các nhà khoa học, các doanh nhân, mới nghe rất khó chấp nhận, rất trực diện, thăng thắn, nhưng chứa đựng những luận cứ chắc chắn, hàm chứa những giá trị khoa học mang tình chuyên môn sâu, không deẽ nhận ra ngay, ông Thanh cho hay.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến và thảo luận như có kế hoạch và biện pháp thu hút tập hợp đông đảo hơn nữa các nhà trí thức cả trong ngoài nước tham gia hoạt động của Liên hiệp Hội và các Hội thành viên.

Cần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân. Cần quan tâm xây dựng đội ngũ trí thức có chất lượng, có năng lực sáng tạo; xây dựng đội ngũ doanh nhân có tinh thần dân tộc, có văn hóa, đạo đức, có khát vọng lam giàu, có năng lực kinh doanh và quản trị kinh doanh.

Cần nhận thức đầy đủ vai trò vị trí, trách nhiệm và sự đóng góp của độ ngũ trí thức, đội ngũ doanh nhân vào đổi mới mô hình tăng trưởng, đổi mới cơ cấu kinh tế. Trong không ít trường hợp, các nhà trí thức cũng đồng thời là doanh nhân, ngược lại các doanh nhân, doanh nhân trong nhiều nghề nghiệp cũng là những trí thức có tâm thế và năng lực nghiên cứu sáng tạo.

  Quang cảnh buổi tọa đàm

Liên hiệp Hội chủ động kiến nghị với Nhà nước cần hoàn thiện hơn nữa chính sách sử dụng, đãi ngộ và tôn vinh trí thức, tôn vinh các doanh nhân, các nhà công thương. Trong kinh tế thị trường ở Việt nam, các nhà trí thức, các nhà công thương không chỉ sáng tạo ra sản phẩm trí tuệ, sản phẩm vật chất cho xã hội, biết làm giàu, mà còn góp phần tích cực kiến quốc và thực hiệ các trách nhiệm xã hội. Cơ chế, chính sách của nhà nước cần hoàn thiện, đổi mới để đội ngũ trí thức, đội ngũ doanh nhân có thể sống, hoạt động và phát triển nghề nghiệp, phát triển năng lực sáng tạo bằng chính công sức, lao động, trình độ, tài năng, phẩm chất và uy tín của mình và tổ chức khoa học, tổ chức nghề nghiệp.

HT

Xem Thêm

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài làm việc với Liên hiệp Hội Việt Nam
Sáng ngày 6/7 tại trụ sở Liện hiệp Hội Việt Nam (LHHVN) 53 Nguyễn Du, Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng,Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài dẫn đầu đoàn công tác đã đến làm việc với LHHVN để khảo sát Đề án Nghiên cứu chức năng nhiệm vụ,mô hinh,tổ chức của các hội quần chúng do Đảng, Nhà nhước giao nhiệm vụ (gọi tắt là Đề án 103)
Báo Nhân dân chúc mừng Liên hiệp hội Việt Nam
Nhân Ngày Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam, sáng 18-5, đồng chí Đỗ Trung Hiếu, Vụ trưởng, Trưởng Ban Khoa giáo, Báo Nhân Dân dẫn đầu đoàn cán bộ Ban Khoa giáo đến thăm và chúc mừng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.
Vấn đề đặt ra về công tác tập hợp trí thức của Liên hiệp Hội Việt Nam
Ngay từ khi thành lập, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) đã đề ra mục tiêu trong công tác vận động, tập hợp trí thức là phải xây dựng được một đội ngũ cán bộ làm công tác vận động trí thức là những người có uy tín, am hiểu và có tâm huyết với công tác vận động trí thức.
Trí thức khoa học và tiếng nói phản biện
Trong bất cứ xã hội nào, bộ phận có học vấn luôn đóng vai trò quan trọng hàng đầu đối với mọi lĩnh vực. Số phận của trí thức luôn gắn liền với số phận của những cộng đồng, quốc gia cụ thể, nơi họ là thành viên.

Tin mới

Hội thảo Quốc gia bàn giải pháp cải tạo sông Tô Lịch thành công viên lịch sử - văn hóa - tâm linh
Ngày 7-7 tại Hà Nội, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) phối hợp với UBND TP Hà Nội, Công ty cổ phần Tập đoàn môi trường Nhật Việt (JVE Group) và Trung tâm dịch thuật, dịch vụ văn hóa và khoa học - công nghệ (Đơn vị trực thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam)
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài làm việc với Liên hiệp Hội Việt Nam
Sáng ngày 6/7 tại trụ sở Liện hiệp Hội Việt Nam (LHHVN) 53 Nguyễn Du, Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng,Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài dẫn đầu đoàn công tác đã đến làm việc với LHHVN để khảo sát Đề án Nghiên cứu chức năng nhiệm vụ,mô hinh,tổ chức của các hội quần chúng do Đảng, Nhà nhước giao nhiệm vụ (gọi tắt là Đề án 103)
Yên Bái: Hội nghị tổng kết Dự án “Hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu số thực hiện các dự án khởi nghiệp, sáng kiến xã hội”
Ngày 29/6, Trung tâm Phát triển khoa học công nghệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng Yên Bái đã tổ chức Hội nghị tổng kết Dự án “Hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu số thực hiện các dự án khởi nghiệp, sáng kiến xã hội” sau 18 tháng triển khai thực hiện.