Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ năm, 11/11/2021 18:24 (GMT+7)

Đẩy mạnh, đổi mới phương thức hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam

Ngày 11/11, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội thảo “Đề xuất đổi mới phương thức hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời gian tới”. Ông Phạm Hữu Duệ - Trưởng ban Tổ chức và Chính sách Hội, Liên hiệp Hội Việt Nam và ông Phạm Văn Tân – nguyên Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký, Liên hiệp Hội Việt Nam chủ trì hội thảo.

Ông Phạm Văn Tân – nguyên Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký, Liên hiệp Hội Việt Nam

Theo báo cáo đề xuất phương thức hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam, ông Phạm Hữu Duệ - Trưởng ban Tổ chức và Chính sách Hội cho biết, Liên hiệp Hội Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội hoạt động rộng khắp cả nước, gồm 63 Liên hiệp Hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 90 hội ngành toàn quốc, hơn 600 tổ chức KH&CN trực thuộc và với 3,7 triệu hội viên, trong đó có 2,2 triệu là trí thức, bằng 32,5% trí thức cả nước.

Ông Phạm Hữu Duệ - Trưởng ban Tổ chức và Chính sách Hội, Liên hiệp Hội Việt Nam

Để đạt được những thành tựu về phát triển tổ chức cũng như kết quả hoạt động như ngày nay là sự nỗ lực của toàn hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam trong việc tổ chức triển khai hiệu quả các nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao. Các nhiệm vụ này thường xuyên được điều chỉnh, bổ sung qua các nhiệm kỳ Đại hội phù hợp với sự phát triển của Liên hiệp Hội, phù hợp với quan điểm của Đảng về xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức trong từng thời kỳ. Theo đó, phương thức hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam có sự thay đổi phù hợp qua các giai đoạn phát triển khác nhau của đất nước nói chung và Liên hiệp Hội nói riêng.

Theo ông Duệ cho biết, nhằm đánh giá các phương thức hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam trong giai đoạn 2015-2020, tại hội thảo này mong các đại biểu sẽ đưa ra nhiều ý kiến đóng góp từ 3 góc độ: Phương thức lãnh đạo; Phương thức quản lý; Phương thức triển khai thực hiện.

Ngoài ra theo ông Duệ, trong giai đoạn 2015-2020, các phương thức này đã phù hợp, hiệu quả hay chưa? Những điểm mạnh, điểm hạn chế của các phương thức và nguyên nhân của hạn chế, khó khăn khi thực hiện các phương thức đó?

Theo ý kiến của ông Hoàng Văn Kể - Chủ tịch Liên hiệp Hội Hải Phòng cho rằng, Liên hiệp Hội Việt Nam cần xây dựng Đề án số hóa các hoạt động trong hệ thống Liên hiệp Hội đề nghị Nhà nước và các tỉnh, thành để đầu tư trang thiết bị và đào tạo nhân lực cho việc vận hành thực hiện trong thời gian tới;

Ở tầm trung ương và cả nước đề nghị Đảng đoàn và Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam nắm chắc định hướng, xu hướng phát triển của đất nước trong các lĩnh vực trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội, khoa học - công nghệ, bảo vệ môi trường, phóng chống thiên tai, dịch bệnh, chủ động tổ chức công tác tư vấn phản biện kịp thời, đón đầu các chủ trương, chính sách, các chương trình đề án, dự án trọng điểm cấp quốc gia để tham mưu, tư vấn với Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, nâng tầm vị thế chính trị của Liên hiệp Hội.

Ông Hoàng Văn Tuyển – Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh Phú thọ

Còn đối với ý kiến của ông Hoàng Văn Tuyển – Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh Phú thọ cho biết, Liên hiệp Hội Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các Ban, Bộ ngành Trung ương hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan đến Liên hiệp Hội ở Trung ương và địa phương;

Củng cố, phát triển các hội thành viên theo hướng nâng cao hiệu quả hoạt động và tính chuyên nghiệp; thu hút được nhiều trí thức trẻ, trí thức trong các cơ quan, doanh nghiệp; vận động kết nạp hội viên tập thể đối với các tổ chức khoa học, đào tạo có đông trí thức trình độ cao.

Và theo ông Tuyển cần đổi mới nội dung hoạt động, không ngừng nâng cao chất lượng các nội dung hoạt động của hệ thống Liên hiệp Hội cả nước; Tổ chức chặt chẽ việc thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Liên hiệp Hội Việt Nam, cụ thể hóa vào việc ban hành nghị quyết Ban chấp hành, Ban Thường vụ Liên hiệp Hội địa phương và Hội ngành toàn quốc hằng năm và 6 tháng; lãnh đạo tổ chức thực hiện,có đánh giá hàng năm và 6 tháng.

Còn đối ý kiến của ông Trương Quang Hải – Chủ tịch Liên hiệp Hội Bắc Giang cho rằng, Liên hiệp Hội Việt Nam cần đổi mới việc tổ chức Diễn đàn khoa học chuyên nghiệp và hội thảo khoa học; chú trọng trong việc lựa chọn nội dung cấp thiết, tập trung nghiên cứu, đề xuất các giải pháp giải quyết những vấn đề lớn, khó khăn của đất nước đang đặt ra; tư vấn những giải pháp đột phá phát triển các lĩnh vực, các chiến lược phát triển đất nước. Sau diễn đàn và hội thảo khoa học, cần có báo cáo kết quả và đề xuất được những nội dung cụ thể với Đảng, Chính phủ trong lãnh đạo, chỉ đạo. Đây cũng là khâu đột phá trong đổi mới phương thức hoạt động cần quan tâm thực hiện được để nâng cao được vai trò, vị thế của Liên hiệp hội.

Cần tích cực tham gia hoạt động lập pháp, xây dựng các dự thảo Luật; tư vấn với Quốc hội đặt hàng Liên hiệp hội Việt Nam cử chuyên gia và tổ chức các hội thảo khoa học hoàn thiện dự thảo Luật, nhằm tập hợp, khai thác trí tuệ của đội ngũ chuyên gia đầu ngành của Liên hiệp hội tham gia tích cực vào hoạt động lập pháp của Quốc hội.

Các đại biểu đưa ra nhiều ý kiến tại hội thảo

Tại hội thảo, các đại biểu đã trao đổi và đưa ra nhiều ý kiến Đảng đoàn Liên hiệp hội Trung ương, Đoàn chủ tịch Liên hiệp hội Việt Nam tăng cường hơn nữa mối quan hệ với các cơ quan Đảng, Nhà nước của các tỉnh, thành phố để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho các Hiệp hội địa phương, đặc biệt là địa vị pháp lý đầy đủ của Liên hiệp hội cấp tỉnh trong hệ thống chính trị của địa phương.

Cơ quan Trung ương Liên hiệp hội chủ động hỗ trợ các Liên hiệp hội địa phương kết nối, hợp tác với các hội chuyên ngành ở Trung ương trong công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội cũng như hợp tác nghiên cứu triển khai nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới vào địa phương.

Tăng cường giao ban theo khu vực, tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ủy viên hội đồng Trung ương, cán bộ làm công tác vận động trí thức cho toàn hệ thống trong Liên hiệp hội.

Quang cảnh hội thảo

Đề nghị Ban Bí thư sớm xem xét thông qua “Đề án về tổ chức bộ máy, hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam” tạo điều kiện cho tổ chức bộ máy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật các tỉnh thành phố ổn định, thống nhất theo mô hình chung để hoạt động có hiệu quả hơn.

HT

Xem Thêm

Liên hiệp Hội Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ
Đây là ý kiến của UVTW Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà tại buổi làm việc của Đoàn công tác Ban chỉ đạo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23 ngày 12/3/2003 của BCH TW khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh (NQ23).
Ra mắt Bài hát TỰ HÀO LIÊN HIỆP HỘI VIỆT NAM
Nhằm hướng tới Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) (1983-2023), Lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam đã chỉ đạo sáng tác và cho ra mắt ca khúc TỰ HÀO LIÊN HIỆP HỘI VIỆT NAM. Bài hát là khúc hùng ca, là tiếng lòng của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ nước nhà.
Góp ý Dự thảo Đề án 103 của Ban Dân Vận Trung ương
Sáng 03/11 tại trụ sở Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) đã tổ chức hội thảo “Góp ý dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của các hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương (gọi tắt là Đề án 103).
Nhiều ý kiến đóng góp cho Dự thảo Quy chế làm việc của Cơ quan Vusta
Ngày 6.10 tại Trụ sở 53 Nguyễn Du, Hà Nội, Cơ quan Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam (Vusta) đã tổ chức hội thảo Góp ý Dự thảo Quy chế làm việc của Cơ quan Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam. Hội thảo dưới sự chủ trì của Tổng Thư kí, Thủ trưởng cơ quan Vusta Nguyễn Quyết Chiến.
Khánh thành trụ sở mới Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
Ngày 30-9, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (LHHVN) chính thức khai trương trụ sở mới tại Lô D20, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt, đại diện lãnh đạo một số cơ quan bộ ngành Trung ương và Hà Nội, lãnh đạo LHHVN qua các thời kỳ... đã tham dự buổi lễ.
Liên hiệp Hội Việt Nam trao quyết định điều động cán bộ
Ngày 31/8, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức trao quyết định điều động cán bộ lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam. Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng chủ trì buổi công bố và trao quyết định.

Tin mới

Kỳ vọng đột phá về quản lý tài nguyên nước
Việc bảo đảm tính nhất quán và toàn diện trong quy hoạch, quản lý, phát triển tài nguyên nước và phòng tránh giảm nhẹ thiên tai là rất cần thiết, đặc biệt trong điều kiện biến đổi khí hậu, vì vậy nên thống nhất về một đầu mối. Điều này cũng phù hợp Kết luận số 36-KL/TW của Bộ Chính trị.
Lào Cai: Trao giải Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng lần thứ 17
Là một tỉnh vùng cao, biên giới điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn xong trong những năm qua hoạt động tuyên truyền và tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lào Cai thực hiện đã đạt được những kết quả rất ấn tượng.
Thừa Thiên Huế: Những vấn đề Hậu Covid và Chủng ngừa Covid-19
Ngày 30/11/2022, tại thành phố Huế, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Sở Y tế, bệnh viện Trung ương Huế, Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế tổ chức hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Cập nhật những vấn đề Hậu Covid và Chủng ngừa Covid-19”.
Liên hiệp Hội Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ
Đây là ý kiến của UVTW Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà tại buổi làm việc của Đoàn công tác Ban chỉ đạo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23 ngày 12/3/2003 của BCH TW khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh (NQ23).
Yên Bái: Tập huấn nâng cao hoạt động phổ biến kiến thức KHCN
Ngày 29/11, Liên Hiệp Hội tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực hoạt động phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ (KHCN) cho hội viên trực thuộc các Hội thành viên, đơn vị trực thuộc và cán bộ làm công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức, biên tập, tổ chức xuất bản bản tin, thông tin nội bộ, duy trì các trang website... tại các tổ chức hội, đoàn thể, ngành, địa phương.
Phát triển nhà ở xã hội: Cần bổ sung cụ thể vào Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi)
Trong tờ trình về dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) gửi Thủ tướng Chính phủ mới đây, Bộ Xây dựng cho biết, nhiều năm qua, việc chăm lo giải quyết nhà ở cho người dân luôn được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm quan tâm và xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Nuôi dưỡng đam mê, thắp sáng ước mơ trở thành những nhà khoa học
Ngày 27-11, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (LHHVN) phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Ðoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức tổng kết và trao giải thưởng Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 18.
Trao Giải thưởng Cuộc thi sáng tạo của thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 18
Ngày 27-11 tại Nhà hát lớn Hà Nội, Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) - Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức tổng kết và trao giải thưởng Cuộc thi sáng tạo của thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 18 (Cuộc thi).
Phát triển đội ngũ trí thức KH&CN tỉnh Vĩnh Phúc
Tại buổi làm việc của Đảng đoàn VUSTA với tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng đề nghị tỉnh Vĩnh Phúc tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.