Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ ba, 27/06/2023 16:15 (GMT+7)

Thông báo đơn vị Cụm trưởng, Cụm phó Cụm thi đua

Theo công văn số 447/LHHVN-TCCSH, ngày 26/06/2023 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

- Nội dung công văn

Xem Thêm

Tin mới