Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ năm, 11/01/2024 08:54 (GMT+7)

Sơn La: Bảo tồn các giá trị văn hóa phi vật thể dân tộc thiểu số

Ngày 05/01/2024, tại Thành phố Sơn La, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật phối hợp với Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tổ chức hội nghị tổng kết dự án: “Thúc đẩy quản lý hiệu quả các khu rừng cộng đồng, gắn với bảo tồn các giá trị văn hóa phi vật thể dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La”.

Bà Nguyễn Thị Thu Huyền - Điều phối viên quốc gia văn phòng UNDP/GEF/SGP Việt Nam; Ông Nguyễn Thành Công – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La; Bà Phạm Thị Hà – Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Trưởng Ban Điều hành dự án đồng chủ trì Hội nghị.

Qua hơn 01 năm triển khai thực hiện dự án Ban điều hành, nhóm chuyên gia và cán bộ hiện trường dự án đã phối hợp với chính quyền các địa phương triển khai 58 hoạt động dự án gồm: tổ chức 02 Hội thảo, hỗ trợ tổ chức 01 Lễ hội, phục dựng 01 Lễ cúng, 33 lớp tập huấn, 21 cuộc họp tại 04 xã Ngọc Chiến, Long Hẹ, Suối Bàng, Mường Sang.

Dự án đã đào tạo, nâng cao năng lực cho các bên liên quan với số lượng là: 1215 lượt người, trong đó nữ 340 người chiếm 28%.

Xây dựng được 36 bộ quy chế tại các bản thí điểm xây dựng bộ quy ước quản lý, sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng cho quản lý, bảo vệ rừng và nâng cao đời sống người dân.

Báo cáo tại hội nghị PGS TS Trịnh Văn Tùng - Viện Lãnh đạo học và Chính sách công, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, trưởng đoàn đánh giá độc lập nhận định đây là dự án có khối lượng công việc đồ sộ được triển khai trên địa bàn rất rộng, các kết quả đạt được cũng rất đáng ghi nhận, đặc biệt là những lợi ích mà người dân được thụ hưởng. Dự án đã cho thấy sự đồng thuận và vào cuộc một cách tích cực, chủ động của người dân vùng dự án và các bên có liên quan, dự án đã, đang và sẽ tiếp tục tác động lâu dài đến nhận thức của chính quyền địa phương và người dân trong việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá gắn với bảo vệ rừng và phát triển sinh kế bền vững tại địa phương. Nói cách khác, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống chính là bảo tồn và phát huy sự khác biệt, sự đa dạng về văn hóa dân tộc đặc biệt của các dân tộc thiểu số trong và ngoài vùng dự án. Chính quyền địa phương đã và đang coi người dân là chủ thể chính trong việc bảo vệ rừng, phát triển sinh kế gắn với phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Đây là những cơ sở rất quan trọng để chính quyền địa phương sẽ tiếp tục hỗ trợ người dân nhiều hơn bằng cách khơi dậy những tiềm năng và tiềm lực của người dân nói chung và của cộng đồng nói riêng.

 Bà Nguyễn Thị Thu Huyền ghi nhận và đánh giá cao các kết quả đã đạt được của dự án đồng thời đề nghị Ban điều hành tiếp tục phối hợp với cấp uỷ, chính quyền các địa phương để triển khai nhân rộng các kết quả, đặc biệt là Quy chế quản lý sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng của cộng đồng và mô hình quỹ tiết kiệm tự quản. Tiếp tục đề xuất ý tưởng triển khai thực hiện giai đoạn tiếp theo để kịp thời đề xuất với Hội đồng Quốc gia Quỹ môi trường toàn cầu thời gian tới.

tm-img-alt

Nhân dịp này, Ban Điều hành dự án đã tặng Giấy khen cho 9 cá nhân đã tích cực tham gia các hoạt động của dự án.

Xem Thêm

Góp ý dự thảo các đề cương báo cáo của Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIV
Chiều ngày 28/3 tại Hà Nội, Đảng đoàn phối hợp với Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo Đề cương Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng (2011 - 2025), Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII.
Thanh Hoá: Phản biện quy định chi phí tham gia chương trình đào tạo
Sáng ngày 19/3, Liên hiệp hội tỉnh tổ chức hội thảo “Quy định mức chi phí đào tạo, mức hỗ trợ đào tạo đối với từng nhóm đối tượng tham gia chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa” (Quy định) do Sở Lao động, Thương binh và Xã hội soạn thảo.
Thanh Hoá: Phản biện đề án về chuyển đổi cơ cấu cây trồng
Sáng ngày 15/3, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa tỉnh (Liên hiệp hội) đã tổ chức hội thảo “Đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng gắn với tích tụ, tập trung đất đai, sản xuất công nghệ cao, chuyển đổi số trong nông nghiệp tại huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa” (Đề án) do UBND huyện Thạch Thành phụ trách.
Thanh Hoá: Phản biện quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông
Ngày 05/3/2024, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa (Liên hiệp hội) tổ chức Hội thảo phản biện “Quy định Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, thực hiện từ năm 2024 - 2025” do Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa phụ trách soạn thảo.

Tin mới