Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ năm, 28/07/2022 14:43 (GMT+7)

Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2022

Ngày 28/7, Đảng ủy Liên hiệp Hội thuật Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Đồng chí Phạm Quang Thao – Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam và đồng chí Phạm Hữu Duệ - Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Tổ chức và chính sách Hội, Liên hiệp Hội Việt Nam chủ trì hội nghị.

tm-img-alt

Đồng chí Phạm Hữu Duệ - Phó Bí thư Đảng ủy, Liên hiệp Hội Việt Nam trình bày báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Hữu Duệ - Phó Bí thư Đảng ủy, Liên hiệp Hội Việt Nam cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Đảng ủy Khối, cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm bằng việc ban hành Quy chế làm việc; chương trình làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy. Tập trung phối hợp với Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam quán triệt, triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và Đảng ủy Khối. Qua đó đã góp phần tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức của lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của các cơ quan hội ngành toàn quốc, tổ chức về vị trí, vai trò của Liên hiệp Hội Việt Nam trong công tác đoàn kết, tập hợp và phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ. Nhờ vậy, việc đưa nghị quyết và chỉ thị của Đảng vào cuộc sống trong Liên hiệp Hội Việt Nam thuận lợi và đạt kết quả tốt. Sự quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện của các bộ, ban, ngành Trung ương đã tháo gỡ nhiều khó khăn và tạo điều kiện cho hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam trong thời gian qua.

Tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, hội viên và người lao động trong Đảng bộ cơ bản ổn định, giữ vững lập trường tư tưởng và thấy rõ trách nhiệm của bản thân đối với đất nước, dân tộc, hăng hái tham gia các hoạt động do Liên hiệp Hội tổ chức và trở thành lực lượng quan trọng tham gia tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị trong thời gian qua.

Tuy nhiên, đồng chí Duệ cho biết thêm, công tác xây dựng đảng còn một số hạn chế đó là, một số cấp ủy chưa quan tâm đúng mức công tác xây dựng đảng, chưa làm tốt công tác phát triển đảng viên, chưa thực hiện đúng quy định công tác đảng vụ, chưa quyết tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, do vậy công tác phối hợp giữa cấp ủy với lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng có nơi hiệu quả chưa cao.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá kết quả, làm rõ ưu điểm, khuyết điểm trong tiến hành hoạt động công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2022. Các ý kiến đề xuất, bổ sung một số giải pháp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác đảng trong thời gian tới, như đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025; Triển khai, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; các kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương khóa XIII tới cán bộ, đảng viên, hội viên và người lao động trong toàn Đảng bộ cũng như hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam; Đẩy mạnh chương trình công tác Tuyên giáo năm 2022; Triển khai nghiêm túc việc tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong toàn đảng bộ theo chỉ đạo của Đảng và Đảng ủy Khối; Phối hợp với Đảng đoàn và Đoàn Chủ tịch đẩy mạnh việc thực hiện Kết luận số 93-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Quang Thao – Bí thư Đảng ủy, Phó chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam đánh giá cao những kết quả đạt được về hoạt động công tác Đảng của toàn Liên hiệp Hội trong 6 tháng đầu năm 2022, đồng thời đề nghị 6 tháng cuối năm 2022, các Đảng bộ cần tập trung nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình tư tưởng, kỷ luật, công tác thông tin tuyên truyền định hướng dư luận, chấp hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, hướng dẫn của trên về công tác xây dựng Đảng; kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

tm-img-alt

Quang cảnh hội nghị

Để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kế hoạch, tổng hợp về công tác Đảng, các Đảng bộ cần tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc các quy chế, quy định, hướng dẫn. Thường xuyên quan tâm bồi dưỡng, tập huấn, kiện toàn đội ngũ cán bộ chính trị đảm nhiệm công tác kế hoạch, tổng hợp ở các cấp, đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, tổng hợp, tham mưu đề xuất về hoạt động công tác Đảng trong cơ quan.

Xem Thêm

Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam làm việc với Tỉnh ủy Đắk Nông
Ngày 17/11/2022 tại TP Gia Nghĩa, Đoàn công tác của Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) do Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông về công tác tập hợp, phát triển đội ngũ trí thức và sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động của Liên hiệp Hội tỉnh Đắk Nông.
Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam làm việc với Tỉnh ủy Lâm Đồng
Ngày 28/10/2022 tại TP Đà Lạt, Đoàn công tác của Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) do Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng về công tác tập hợp, phát triển đội ngũ trí thức và sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động của Liên hiệp Hội tỉnh Lâm Đồng.
Tuổi trẻ Liên Hiệp Hội Việt Nam hướng tới Đại hội đại biểu Đoàn Khối các cơ quan Trung ươnglần IV, nhiệm kỳ 2022-2027
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan Trung ương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027 sẽ diễn ra trong 02 ngày 10, 11/10/2022 tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, số 135 đường Nguyễn Phong Sắc, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội của tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương.
Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam làm việc với Tỉnh uỷ Ninh Thuận
Ngày 21/9, Đoàn công tác của Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) do TSKH. Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tỉnh uỷ tỉnh Ninh Thuận về công tác tập hợp, phát triển đội ngũ trí thức và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ đối với hoạt động của Liên hiệp Hội tỉnh Ninh Thuận.

Tin mới

Kỳ vọng đột phá về quản lý tài nguyên nước
Việc bảo đảm tính nhất quán và toàn diện trong quy hoạch, quản lý, phát triển tài nguyên nước và phòng tránh giảm nhẹ thiên tai là rất cần thiết, đặc biệt trong điều kiện biến đổi khí hậu, vì vậy nên thống nhất về một đầu mối. Điều này cũng phù hợp Kết luận số 36-KL/TW của Bộ Chính trị.
Lào Cai: Trao giải Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng lần thứ 17
Là một tỉnh vùng cao, biên giới điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn xong trong những năm qua hoạt động tuyên truyền và tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lào Cai thực hiện đã đạt được những kết quả rất ấn tượng.
Thừa Thiên Huế: Những vấn đề Hậu Covid và Chủng ngừa Covid-19
Ngày 30/11/2022, tại thành phố Huế, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Sở Y tế, bệnh viện Trung ương Huế, Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế tổ chức hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Cập nhật những vấn đề Hậu Covid và Chủng ngừa Covid-19”.
Liên hiệp Hội Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ
Đây là ý kiến của UVTW Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà tại buổi làm việc của Đoàn công tác Ban chỉ đạo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23 ngày 12/3/2003 của BCH TW khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh (NQ23).
Yên Bái: Tập huấn nâng cao hoạt động phổ biến kiến thức KHCN
Ngày 29/11, Liên Hiệp Hội tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực hoạt động phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ (KHCN) cho hội viên trực thuộc các Hội thành viên, đơn vị trực thuộc và cán bộ làm công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức, biên tập, tổ chức xuất bản bản tin, thông tin nội bộ, duy trì các trang website... tại các tổ chức hội, đoàn thể, ngành, địa phương.
Phát triển nhà ở xã hội: Cần bổ sung cụ thể vào Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi)
Trong tờ trình về dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) gửi Thủ tướng Chính phủ mới đây, Bộ Xây dựng cho biết, nhiều năm qua, việc chăm lo giải quyết nhà ở cho người dân luôn được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm quan tâm và xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Nuôi dưỡng đam mê, thắp sáng ước mơ trở thành những nhà khoa học
Ngày 27-11, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (LHHVN) phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Ðoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức tổng kết và trao giải thưởng Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 18.
Trao Giải thưởng Cuộc thi sáng tạo của thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 18
Ngày 27-11 tại Nhà hát lớn Hà Nội, Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) - Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức tổng kết và trao giải thưởng Cuộc thi sáng tạo của thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 18 (Cuộc thi).
Phát triển đội ngũ trí thức KH&CN tỉnh Vĩnh Phúc
Tại buổi làm việc của Đảng đoàn VUSTA với tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng đề nghị tỉnh Vĩnh Phúc tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.