Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ hai, 20/06/2022 15:35 (GMT+7)

Phú Thọ: Tổ chức Hội thảo tư vấn, phản biện “Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”

Ngày 16/6, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Thọ phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội thảo tư vấn, phản biện Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

tm-img-alt

Th.s Hoàng Văn Tuyển – Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh Phú Thọ cùng, TS  Trịnh Thế Truyền – TUV, Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư đồng chủ trì Hội thảo

Dự Hội thảo có một số trí thức, nhà khoa học, các chuyên gia ở Trung ương: TS. Đặng Huy Đông - Nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; PGS.TS Nguyễn Văn Thạo, nguyên trợ lý Chủ tịch nước, nguyên Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng; PGS.TS. Trần Kim Chung – nguyên Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương; GS.TS. Đỗ Năng Vịnh - Nguyên Phó Viện trưởng Viện di truyền Nông nghiệp Việt Nam; TS. Phan Huy Thông - Nguyên Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia; PGS.TS. Mai Quang Vinh - Viện trưởng Viện Công nghệ xanh.v.v. cùng một số giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài tỉnh.

Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 đã được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo nghiên cứu xây dựng với quan điểm đây là một văn kiện rất lớn, vừa có tính chính trị, vừa có tính pháp lý cao để xác định hướng đi, tầm nhìn, mục tiêu phát triển và các nhiệm vụ chủ yếu của tỉnh trong thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Để nhanh chóng hoàn thành việc lập quy hoạch phát triển của tỉnh theo yêu cầu mới, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã giao cho các ngành chức năng phối hợp với các cơ quan có liên quan tích cực chuẩn bị và đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 490/QĐ-TTg, ngày 09/04/2020 phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Việc xây dựng quy hoạch không chỉ là thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mà còn để thực hiện Luật Quy hoạch, Nghị định 37/2019/NĐ-CP của Chính phủ, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại hội nghị, PSG.TS Ngô Phúc Hạnh – Viện trưởng viện kinh tế và phát triển bền vững đại diện liên danh đơn vị tư vấn đã trình bày các nội dung chính của Quy hoạch gồm: Khái quát thực trạng phát triển kinh tế - xã hội, hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng hệ thống đô thị và nông thôn của tỉnh giai đoạn 2011-2020; những tồn tại, hạn chế cần giải quyết, phân tích đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội thách thức; quan điểm, mục tiêu, phương án phát triển, các đột phá và nhiệm vụ trọng tâm phát triển thời kỳ 2021-2030; phương án phát triển ngành, lĩnh vực quan trọng, tổ chức không gian kinh tế; giải pháp, nguồn lực thực hiện quy hoạch. Việc lập quy hoạch nhằm cụ thể hóa quy hoạch tổng thể Quốc gia, quy hoạch vùng về phân bố không gian các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, hệ thống đô thị và nông thôn, kết cấu hạ tầng, phân bố đất đai, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường. Lập quy hoạch trên nguyên tắc đảm bảo tính ổn định liên tục, kế thừa, khả thi, phù hợp với khả năng thực tế và khả năng huy động nguồn lực trong thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; xây dựng các phương án, định hướng phát triển đảm bảo phát huy được vai trò, vị thế và tiềm năng của tỉnh Phú Thọ, phù hợp với xu thế phát triển và vận động của bối cảnh trong, ngoài nước, thích ứng với biến đổi khí hậu.

tm-img-alt

PGS.TS Nguyễn Văn Thạo, nguyên trợ lý Chủ tịch nước,nguyên Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng phát biểu ý kiến tại hội thảo

Thảo luận tại hội thảo, các đại biểu đã đóng góp ý kiến tâm huyết, chất lượng và có tính lý luận, thực tiễn cao với các nội dung: Báo cáo Quy hoạch khá toàn diện, đã tích hợp đồng bộ của các quy hoạch, phương án phát triển của từng ngành, lĩnh vực đảm tính liên kết với các Chiến lược và Quy hoạch phát triển cấp Quốc gia và cấp Vùng đồng thời đảm bảo tính cụ thể, rõ ràng trong định hướng phát triển sắp xếp không gian và phân bổ nguồn lực cho các hoạt động KT – XH. Tuy nhiên cần nhấn mạnh hơn nguy cơ tụt hậu của Phú Thọ so với tiềm năng lợi thế và so sánh với các tỉnh khu vực Trung du như Hòa Bình, Thái Nguyên và Bắc Giang; các yếu tố của vùng, quốc gia và quốc tế tác động với tỉnh; Phương hướng phát triển các ngành và lĩnh vực quan trọng cần bổ sung nội dung về phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, tái cơ cấu nền kinh tế, phát triển dịch vụ nông nghiệp, nông thôn để gia tăng giá trị sản phẩm, tăng thu nhâp cho chuỗi giá trị nông sản và phát triển nông thôn mới văn minh, hiện đại; trong phương hướng phát triển ngành cần nhấn mạnh xây dựng Phú Thọ thành Trung tâm chế biến nông lâm sản chất lượng cao của Vùng Tây Bắc; Bên cạnh phát triển kinh tế cần coi trọng phát huy văn hóa truyền thống, bản sắc của tỉnh trong các công trình kiến trúc; vấn đề an sinh xã hội, đời sống người dân và bảo vệ môi trường phải được nâng cao; Mục tiêu, chỉ tiêu đưa ra cần sát thực trên cơ sở đề xuất các ngành, lĩnh vực, lợi thế của tỉnh, từ đó có giải pháp phù hợp cho từng ngành, lĩnh vực; Quy hoạch tỉnh cần đưa ra các giải pháp và định hướng phát triển xuyên suốt 3 trụ cột chính: Phát triển kinh tế, phát triển xã hội và bảo vệ môi trường. Tối ưu hóa quy hoạch sử dụng đất, cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hội hiện đại, thu hút mạnh mẽ đầu tư, sử dụng nguồn vốn một cách chiến lược và hợp lý; danh mục các dự án ưu tiên và ưu tiên thực hiện cần được cụ thể hóa, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên; giải pháp đưa ra cần trên cơ sở dự báo về nguồn vốn, đất đai, nhân lực cho thực hiện Quy hoạch.v.v.

tm-img-alt

TS Nguyễn Ngọc Hải – Nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ phát biểu tại hội thảo

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu, chuyên gia, nhà khoa học sẽ được ban tổ chức Hội thảo tổng hợp đầy đủ, chính xác, khách quan và gửi đến cơ quan chủ trì tham mưu xây dựng Quy hoạch, các cấp có thẩm quyền xem xét, nghiên cứu, góp phần xây dựng Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo yêu cầu đặt ra.

Xem Thêm

Kỳ vọng đột phá về quản lý tài nguyên nước
Việc bảo đảm tính nhất quán và toàn diện trong quy hoạch, quản lý, phát triển tài nguyên nước và phòng tránh giảm nhẹ thiên tai là rất cần thiết, đặc biệt trong điều kiện biến đổi khí hậu, vì vậy nên thống nhất về một đầu mối. Điều này cũng phù hợp Kết luận số 36-KL/TW của Bộ Chính trị.
Bình Thuận: Phản biện dự án lập khu bảo tồn biển Phú Quý
Chiều ngày 29/11/2022, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức họp hội đồng phản biện dự án, chủ đầu tư và đơn vị tư vấn để thống nhất nội dung báo cáo phản biện Dự án Lập Khu bảo tồn biển Phú Quý, huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận.
Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo
Ngày 24/11, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp với Hội Hóa học Việt Nam tổ chức Hội thảo “Việc thực hiện Nghị quyết số 29-NĐ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 Khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”.
Thái Bình: 6 bài học rút ra khi triển khai mô hình xử lý rác thải
Câu chuyện "quá tải rác" gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, xảy ra trong nhiều năm qua ở các địa phương vẫn luôn là vấn đề nhức nhối. Để giải quyết tình trạng trên, một trong những biện pháp khả thi được áp dụng là phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn.

Tin mới

Kỳ vọng đột phá về quản lý tài nguyên nước
Việc bảo đảm tính nhất quán và toàn diện trong quy hoạch, quản lý, phát triển tài nguyên nước và phòng tránh giảm nhẹ thiên tai là rất cần thiết, đặc biệt trong điều kiện biến đổi khí hậu, vì vậy nên thống nhất về một đầu mối. Điều này cũng phù hợp Kết luận số 36-KL/TW của Bộ Chính trị.
Lào Cai: Trao giải Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng lần thứ 17
Là một tỉnh vùng cao, biên giới điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn xong trong những năm qua hoạt động tuyên truyền và tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lào Cai thực hiện đã đạt được những kết quả rất ấn tượng.
Thừa Thiên Huế: Những vấn đề Hậu Covid và Chủng ngừa Covid-19
Ngày 30/11/2022, tại thành phố Huế, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Sở Y tế, bệnh viện Trung ương Huế, Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế tổ chức hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Cập nhật những vấn đề Hậu Covid và Chủng ngừa Covid-19”.
Liên hiệp Hội Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ
Đây là ý kiến của UVTW Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà tại buổi làm việc của Đoàn công tác Ban chỉ đạo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23 ngày 12/3/2003 của BCH TW khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh (NQ23).
Yên Bái: Tập huấn nâng cao hoạt động phổ biến kiến thức KHCN
Ngày 29/11, Liên Hiệp Hội tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực hoạt động phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ (KHCN) cho hội viên trực thuộc các Hội thành viên, đơn vị trực thuộc và cán bộ làm công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức, biên tập, tổ chức xuất bản bản tin, thông tin nội bộ, duy trì các trang website... tại các tổ chức hội, đoàn thể, ngành, địa phương.
Phát triển nhà ở xã hội: Cần bổ sung cụ thể vào Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi)
Trong tờ trình về dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) gửi Thủ tướng Chính phủ mới đây, Bộ Xây dựng cho biết, nhiều năm qua, việc chăm lo giải quyết nhà ở cho người dân luôn được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm quan tâm và xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Nuôi dưỡng đam mê, thắp sáng ước mơ trở thành những nhà khoa học
Ngày 27-11, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (LHHVN) phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Ðoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức tổng kết và trao giải thưởng Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 18.
Trao Giải thưởng Cuộc thi sáng tạo của thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 18
Ngày 27-11 tại Nhà hát lớn Hà Nội, Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) - Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức tổng kết và trao giải thưởng Cuộc thi sáng tạo của thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 18 (Cuộc thi).
Phát triển đội ngũ trí thức KH&CN tỉnh Vĩnh Phúc
Tại buổi làm việc của Đảng đoàn VUSTA với tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng đề nghị tỉnh Vĩnh Phúc tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.