Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ ba, 12/03/2024 08:22 (GMT+7)

Phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức KH&CN trong nghiên cứu khoa học

Nhiều năm qua, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Định và các hội thành viên luôn chú trọng công tác tập hợp, phát huy, khơi dậy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức thông qua các hoạt động nghiên cứu khoa học và triển khai các tiến bộ công nghệ vào sản xuất và đời sống.

Trao đổi với Trang tin vusta.vn về hoạt động của Liên hiệp Hội tỉnh trong thời gian qua, Chủ tịch Liên hiệp Hội Khoa tỉnh Bình Định - Nguyễn Thị Thanh Bình cho biết: Liên hiệp Hội tỉnh Bình Định đã chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan nhằm tổ chức tốt Lễ trao giải Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Bình Định lần X (2023), Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật lần thứ XIII (năm 2022 - 2023); Tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình, đề tài, dự án được giao theo đúng tiến độ; Triển khai các thủ tục thực hiện Thông báo số 934-TB/TU ngày 21/4/2023 của Tỉnh ủy Bình Định về việc thống nhất chủ trương biên soạn tập sách truyền thống “Liên hiệp các hội khoa học- kỹ thuật tỉnh Bình Định 30 năm xây dựng và phát triển( 1995-2025)” nhằm hướng đến kỷ niệm 30 năm ngày thành lập (6/5/1995- 6/5/2025) và Đại hội Liên hiệp hội tỉnh lần thứ VII; Chuẩn bị nội dung báo cáo đánh giá tổng kết thực hiện nhiệm vụ 5 năm 2018-2023 và định hướng hoạt động phù hợp với việc kéo dài thời gian Đại hội đến năm 2025; Phối hợp với một số hội thành viên tổ chức “Hội thảo chuyển đổi số trong hoạt động xây dựng - Ứng dụng CNTT trong công tác lập, thẩm tra dự toán công trình xây dựng” và “Tập huấn về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi cho nhân viên y tế thôn và chuyên trách dân số cấp xã thuộc Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn năm 2023”; Xuất bản và phát hành Bản tin Khoa học và Kỹ thuật số 56,57,58/2023; Tích cực tham gia thực hiện các hoạt động chuyên môn, công tác hội do Liên hiệp Hội Việt Nam hướng dẫn, tổ chức.

tm-img-alt

Bà Nguyễn Thị Thanh Bình - Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh Bình Định

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Bình, Liên hiệp Hội Bình Định đã hoàn thành 17/19 nhiệm vụ được UBND tỉnh giao về nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng, phổ biến kiến thức, tiến bộ khoa học công nghệ vào đời sống, sản xuất; trong đó có 14 lớp tập huấn kỹ thuật và 03 Hội thảo chuyên đề với hơn 800 lượt người dân, hội viên các Hội thành viên tham dự; Thường trực Liên hiệp Hội tham gia đoàn giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, tham gia với các ban của HĐND tỉnh thẩm định các tờ trình, chương trình, dự án quan trọng của tỉnh; trực tiếp góp ý nhiều dự thảo chương trình, đề án, chính sách... do các Sở ban ngành đề nghị và tích cực tham gia công tác hội thẩm nhân dân với cơ quan Tòa án; Liên hiệp Hội đã phát hành 3 kỳ bản tin Khoa học và Kỹ thuật (53, 54, 55) với 2.100 bản. Bản tin và Trang thông tin điện tử bidiusta.binhdinh.gov.vn truyền tải khối lượng thông tin tương đối lớn, được độc giả đón nhận và có phản hồi tích cực.

Về nhiệm vụ chính trị - xã hội, củng cố tổ chức cũng được Liên hiệp Hội quan tâm triển khai thực hiện tốt, điển hình: tham gia 10 bài dự thi “Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba, năm 2023”; tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 6 của Chi bộ và Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng đối với chi ủy, chi bộ cơ sở nhằm đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ gắn với chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XX. Xác định tư vấn, phản biện và giám định xã hội là hoạt động trọng tâm, Liên hiệp Hội tỉnh trong thời gian qua đã tích cực, chủ động trong hoạt động tư vấn phản biện đối với nhiều chương trình, dự án, qui hoạch phát triển KT-XH của tỉnh, tham gia hoạt động giám sát, tư vấn phản biện xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh, Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội, góp ý các chương trình, đề án của các sở ngành...

tm-img-alt

Họp ban tổ chức, ban giám khảo xét giải hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Định lần thứ XIII (2022-2023)

Liên hiệp Hội đã phối hợp với Trung tâm Khuyến nông, Chi cục Bảo vệ thực vật, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp, Phòng Tài nguyên môi trường và UBND các xã xây dựng kế hoạch và tổ chức 30 lớp tập huấn kỹ thuật, phổ biến kiến thức tại các địa phương trong tỉnh. Người dân tham dự các lớp tập huấn được các cán bộ kỹ thuật theo từng lĩnh vực chuyên môn hướng dẫn chi tiết về kỹ thuật canh tác, cách quản lý sâu bệnh, dịch hại, cách bón phân phù hợp cho một số loại cây trồng, rau, hoa màu, cách phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt hàng ngày bằng chế phẩm vi sinh… đồng thời được định hướng cho đầu ra của sản phẩm nông nghiệp trên thị trường tiêu thụ, phát triển sản phẩm OCOP cũng như bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Các hội thành viên Liên hiệp Hội cũng có nhiều hoạt động sôi nổi, đặc biệt trong công tác NCKH, chuyển giao công nghệ, điển hình như: Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ, Trường Cao đẳng Cơ điện – Xây dựng và Nông lâm Trung bộ, Hội Địa lý, Hội Hóa học… Hội Khoa học Lịch sử tham gia biên soạn Địa chí thị xã An Nhơn, Hiệp hội Thủy sản với dự án “Nâng cao năng lực của các tổ chức cộng đồng địa phương gắn với giao quyền quản lý, bảo vệ hệ sinh thái rạn san hô vùng biển ven bờ vịnh Quy Nhơn”. Ngoài ra, Liên hiệp Hội tỉnh đã triển khai việc viết tập sách “Lịch sử Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Định giai đoạn 1995-2025” với sự tham gia của các hội thành viên.

Nhằm tập hợp, phát huy hơn nữa trí tuệ, “chất xám” đội ngũ trí thức, chuyên gia trong các lĩnh vực kinh tế, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội nhân văn, Liên hiệp Hội tỉnh đã có nhiều hoạt động thúc đẩy đội ngũ trí thức, nhà khoa học tiếp tục đồng hành vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực hơn nữa, phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, đưa khoa học công nghệ thực sự trở thành động lực cho sự phát triển. Liên hiệp Hội đã bình chọn và giới thiệu trí thức tiêu biểu của tỉnh để hưởng ứng phong trào thi đua của trí thức cả nước, tham dự Lễ tôn vinh trí thức KH&CN tiêu biểu toàn quốc năm 2022 (21/5/2022) do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức. Trong tổng số 106 trí thức được tôn vinh, tỉnh Bình Định vinh dự có 02 trí thức (Anh hùng lao động Lê Văn Dư - Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Việt Nam, Tổng giám đốc Công ty TNHH Giống gia cầm Minh Dư và TS. Nguyễn Thị Như Tú - Chủ tịch Hội Điều dưỡng Bình Định).

Về những hoạt động trọng tâm trong thời gian tới, Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh Bình Định - Nguyễn Thị Thanh Bình chia sẻ: “Chúng tôi sẽ tiếp tục chủ trì, phối hợp với một số hội thành viên tổ chức các Hội thảo, tập huấn với các nội dung tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, tuyên truyền và vận động các trí thức tham gia phong trào phát triển khoa học và công nghệ; Chủ động phối hợp với các sở ngành liên quan tổ chức tốt Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Bình Định lần X (2023), Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật lần thứ XIII (năm 2022 - 2023) và các nhiệm vụ tư vấn, phản biện và chương trình, đề tài, dự án...”.

Xem Thêm

Thanh Hóa: Triển khai Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam
Ngày 06/6/2024, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa (Liên hiệp hội) đã tổ chức các hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Thanh Hóa lần thứ 14 (2024 - 2025) và Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam năm 2024. Đồng chí Nguyễn Văn Phát - Chủ tịch Liên hiệp hội, Trưởng Ban Tổ chức, chủ trì các hội nghị.
47 công trình xuất sắc đoạt Giải thưởng VIFOTEC năm 2023
Tối 30/5, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Qũy Hỗ trợ Sáng tạo Việt Nam (VIFOTEC thuộc VUSTA) đã phối hợp với Bộ KH&CN, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức lễ tổng kết và trao Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam năm 2023 (Giải thưởng VIFOTEC).
Tiền Giang: Tổng kết và trao giải Cuộc thi lần thứ XVI
Sáng ngày 23/5, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tiền Giang (Liên hiệp hội) đã tổ chức Hội nghị tổng kết và trao giải Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh, thiếu niên và nhi đồng tỉnh Tiền Giang lần thứ XVI, năm 2023 – 2024 (Cuộc thi).
Việt Nam đoạt 3 Huy chương vàng tại Triển lãm Sáng tạo Quốc tế (ITEX) 2024
Được lựa chọn từ những công trình đoạt giải thưởng trong Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 19 năm 2023, 5 công trình khoa học của Việt Nam đã được Quỹ Sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) trưng bày tại Triển lãm công nghệ và phát minh, sáng tạo Quốc tế (ITEX) 2024.
Khai thác những cơ hội mới trong việc ứng dụng công nghệ vào y tế
Trong hai ngày 09-10/5 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội, Diễn đàn quốc tế Y dược thông minh Việt Nam - Smart Health VietNam 2024 đã được tổ chức với chủ đề "Công nghệ chuyển đổi số ngành y tế". Phó Chủ tịch VUSTA Phạm Ngọc Linh đã tham dự và có phát biểu tổng kết tại diễn đàn toàn thể sự kiện.

Tin mới

Lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam thăm và chúc mừng Tạp chí điện tử Văn hoá và Phát triển
Đồng chí Phạm Ngọc Linh - Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), đồng chí Lê Thanh Tùng - Trưởng Ban Truyền thông và Phổ biến kiến thức đã đến thăm và chúc mừng Tạp chí điện tử Văn hoá và Phát triển.
Sự đoàn kết, đồng lòng là mấu chốt để báo chí Vusta đi đến thành công
Một trong những thế mạnh của báo chí trong hệ Liên hiệp Hội Việt Nam (Vusta) là thông tin về KH&CN, truyền thông phổ biến kiến thức KH&CN, thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu KH, ứng dụng và chuyển giao CN, các hoạt độngTVPB và giám định xã hội, các hoạt động tôn vinh trí thức KH&CN Việt Nam... Sự đoàn kết, đồng lòng là mấu chốt, mắt xích không thể thiếu để báo chí Vusta đi đến thành công.
THÔNG BÁO: Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi tuyển nhân sự vào biên chế Cơ quan TW VUSTA
Căn cứ Quyết định số 469/QĐ-LHHVN ngày 31/5/2024 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự kỳ thi tuyển nhân sự vào biên chế Cơ quan Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam năm 2024, Hội đồng tuyển dụng thông báo:
Bản tin Khoa học - Góp phần vào sự phát triển của Báo chí VUSTA
Hệ thống báo chí của Liên HiệpHội Việt Nam (VUSTA) đóng vai trò quan trọng trong việc truyền tải thông tin khoa học và kỹ thuật đến cộng đồng. Trong đó, các Bản tin khoa học của các Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật ở các tỉnh, thành phố (Liên hiệp Hội địa phương) không chỉ giúp lan tỏa tri thức khoa học mà còn góp phần quan trọng trong việc phát triểncủng cố hệ thống báo chí của VUSTA.
Sơn La: Thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Ngày 14/6/2024, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Sơn La phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Tỉnh đoàn Sơn La tổ chức Hội thảo tư vấn “Giải pháp thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo để tạo việc làm cho thanh niên trên địa bàn tỉnh Sơn La”.
Diễn đàn Đối tác EU năm 2024
Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên minh Châu Âu (EU) tháng 10 năm 1990, Đến nay, Việt Nam đã trở thành một trong những đối tác chính của Liên minh châu Âu trong khu vực, với số lượng thỏa thuận cao nhất so với bất kỳ quốc gia nào ở Đông Nam Á (bao gồm EVFTA và JETP).
Thanh Hóa: Triển khai Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam
Ngày 06/6/2024, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa (Liên hiệp hội) đã tổ chức các hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Thanh Hóa lần thứ 14 (2024 - 2025) và Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam năm 2024. Đồng chí Nguyễn Văn Phát - Chủ tịch Liên hiệp hội, Trưởng Ban Tổ chức, chủ trì các hội nghị.
Tiền Giang: Hiệu quả ứng dụng của giải pháp “Phần mềm hỗ trợ người khiếm thị”
Với mong muốn giúp người khiếm thị có phương tiện hỗ trợ trong sinh hoạt, học tập, thuận lợi trong giao tiếp và tiếp cận thông tin được nhanh chóng, kịp thời, ThS Lê Trung Kính(GV Trường THPT Chuyên Tiền Giang) đã nghiên cứu tạo ra giải pháp “Phần mềm hỗ trợ người khiếm thị(Smart eye)” rất tiện dụng. Giải pháp này đạt giải Ba, Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Tiền Giang lần thứ XV(2022 – 2023).