Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ hai, 27/11/2023 16:19 (GMT+7)

Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra của Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên

Ngày 27/11 tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội thảo Giải pháp Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra của Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên trong thời gian tới.

PGS.TS Phạm Quang Thao – Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam và GS. TS, Thiếu tướng Nguyễn Đình Được - Ủy viên Ủy ban Ban kiểm tra Liên hiệp Hội Việt Nam, Viện trưởng Viện Khoa học nghiên cứu nhân tài, nhân lực đồng chủ trì hội thảo.

tm-img-alt

Đồng chí Phạm Quang Thao – Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam

Phát biểu khai mạc tại hội thảo, đồng chí Phạm Quang Thao – Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam cho biết, từ thực tiễn triển khai các hoạt động kiểm tra của các hội thành viên sẽ là nguồn dữ liệu thực tế quan trọng để phân tích và đưa ra một số các giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra của Liên hiệp Hội Việt Nam và của các hội thành viên. Và từ nguồn dữ liệu thu được tại Hội thảo Giải pháp Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra của Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên trong thời gian tới, cùng với nguồn dữ liệu thu thập được từ các hội thành viên trên toàn quốc, Ủy ban Kiểm tra Liên hiệp Hội Việt Nam sẽ tổng hợp, phân tích để có được bức tranh toàn cảnh về công tác kiểm tra, về những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội cũng như là thách thức trong công tác kiểm tra của toàn hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam.

tm-img-alt

Đồng chí Ngô Thanh Quý – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Liên hiệp Hội Việt Nam

Trình bày báo cáo đề dẫn, đồng chí Ngô Thanh Quý – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Liên hiệp Hội Việt Nam cho biết, các hội thành viên đều chấp hành tốt nghị quyết đại hội, điều lệ và quy chế hoạt động hội, không có dấu hiệu vi phạm. Các đồng chí lãnh đạo hội đều có ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm cao trong công việc, luôn nêu gương và nhận được tín nhiệm cao từ cán bộ, viên chức, người lao động và hội viên; không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; không để xảy ra vấn đề vi phạm đến tài chính, tài sản công; chưa có biểu hiện tiêu cực, tham ô, lãng phí.

Với sự năng động, sáng tạo, nhiệt tình, tâm huyết, cố gắng nỗ lực của Ủy ban Kiểm tra Liên hiệp Hội Việt Nam và nhiều Ban Kiểm tra của các hội thành viên, công tác kiểm tra của Liên hiệp Hội Việt Nam đã được chú trọng, triển khai nghiêm túc, đúng quy định, nhất là việc chủ động xây dựng chương trình công tác kiểm tra từ đầu năm.

Tuy nhiên, theo đồng chí Ngô Thanh Quý, công tác kiểm tra còn một số hạn chế như: công tác kiểm tra của một số hội thành viên nhìn chung chưa mang tính chuyên nghiệp, chưa đi vào chiều sâu, nhiều cuộc kiểm tra còn lồng ghép với các hoạt động khác, nhiều khi chỉ mang tính hình thức, vì thế hiệu quả hoạt động chưa cao; một số hội chưa tham mưu kịp thời trong xây dựng kế hoạch kiểm tra hàng năm; chưa thực hiện được đầy đủ kế hoạch kiểm tra đặt ra từ đầu năm và gửi báo cáo kết quả kiểm tra chưa đúng thời gian quy định.

Sự phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra/các Ban Kiểm tra với các hội thành viên chưa thường xuyên, chặt chẽ và chưa đồng bộ; việc hỗ trợ các hội thành viên hoạt động chưa thường xuyên, có lúc, có nơi thiếu sâu sát; một số hội thành viên chưa quy định nộp báo cáo định kỳ đối với các Ban kiểm tra của các hội chuyên ngành.

Phần lớn Ủy viên Ủy ban kiểm tra đều là kiêm nhiệm, một số ủy viên còn đương chức, một số tuổi cao, thời gian dành cho công tác kiểm tra ít; một số hội nhân sự kiểm tra chậm được kiện toàn; nghiệp vụ chuyên môn về công tác kiểm tra chưa sâu, hoạt động của các thành viên kiểm tra chủ yếu dựa vào năng lực và nhiệt tình công tác nên đôi khi còn lúng túng về nghiệp vụ và quy trình thực hiện.

 Kinh phí và điều kiện đảm bảo cho công tác kiểm tra còn nhiều hạn chế, vì vậy, một số hội thành viên không có điều kiện thực hiện lập đoàn kiểm tra riêng. Một số hội có các hội thành viên phân bố rải rác khắp nước nên công tác kiểm tra hội gặp nhiều khó khăn, nhất là về kinh phí cho hoạt động này.

tm-img-alt

Đồng chíNguyễn Hữu Giới,Ủy viênỦy ban Kiểm traLiên hiệp Hội Việt Nam,Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam

Theo Ủy viên Ủy ban kiểm tra Liên hiệp Hội Việt Nam, Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam Nguyễn Hữu Giới, cho biết, công tác kiểm tra, giám sát là một công tác đặc thù, phức tạp và rất quan trọng của Liên hiệp Hội Việt Nam; công tác này đòi hỏi nhân sự có tố chất, phẩm chất và năng lực chuyên môn cao phù hợp cho công việc. Liên hiệp Hội Việt Nam và các Hội thành viên cần chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên của các hội thành viên về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát. Hoạt động kiểm tra, giám sát cần bám sát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Điều lệ, Nghị quyết Đại hội và Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm tra Liên hiệp Hội Việt Nam, Ban Kiểm tra của các tổ chức hội để chủ động tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình công tác, nội dung trọng tâm công tác kiểm tra trong năm và cả nhiệm kỳ nhằm giúp cho cơ quan, đơn vị trong hệ thống Liên hiệp hội Việt Nam luôn luôn ổn định, đoàn kết và phát triển.

tm-img-alt

Ủy viênỦy ban Kiểm traLiên hiệp Hội Việt Namtrình bày báo cáo tại hội thảo

Tại hội thảo, các đại biểu cũng đã đưa ra các ý kiến đề nghị Liên hiệp hội Việt Nam hàng năm cần tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo chuyên đề về công tác kiểm tra để kết nối và chia sẻ kinh nghiệm giữa các hội chuyên ngành toàn quốc với các Liên hiệp hội địa phương, các tổng hội, các doanh nghiệp khoa học công nghệ; Tổ chức tập huấn về công tác kiểm tra cho các hội thành viên; Tổ chức Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm hoạt động kiểm tra của những Hội thành viên điển hình trực thuộc …

tm-img-alt

Quang cảnh hội thảo

Xem Thêm

Hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ - sau một năm nhìn lại
Hiện nay Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (LHHVN) có 580 tổ chức khoa học và công nghệ (KH &CN). Các tổ chức KH&CN trực thuộc này được thành lập và hoạt động trên cơ sở các quy định của Luật Khoa học và công nghệ và Nghị định của Chính phủ, điều lệ của Liên hiệp Hội Việt Nam.
LHHVN tăng cường công tác chỉ đạo, định hướng hỗ trợ các tổ chức KH&CN trực thuộc
Ngày 21/12, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc. TSKH Phan Xuân Dũng – Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam và PGS.TS Phạm Quang Thao – Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam đồng chủ trì hội nghị.
Chủ tịch Phan Xuân Dũng chúc mừng Nhà xuất bản Tri thức
Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam, sáng 10/10, TSKH Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam); Tổng Thư ký Nguyễn Quyết Chiến; cùng đoàn cán bộ lãnh đạo đã đến chúc mừng và tặng hoa cán bộ, nhân viên, người lao động của Nhà xuất bản (NXB) Tri thức.
Nâng cao công tác kiểm tra cho các Liên hiệp hội địa phương
Sáng ngày 20/9, tại Quảng Ngãi, Ủy ban Kiểm tra Liên hiệp Hội Việt Nam chủ trì phối hợp với Liên hiệp hội tỉnh Quảng Ngãi tổ chức hội nghị tập huấn “Nâng cao năng lực công tác kiểm tra, giám sát cho các Liên hiệp hội các tỉnh, thành phố miền Trung”.
Một sinh hoạt tư tưởng ý nghĩa của Tạp chí Việt Nam hội nhập
Hướng tới kỷ niệm 98 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2023), Ngày 8/6, Cấp Ủy và Lãnh đạo Viện Chính sách, Pháp luật và Quản lý, Tạp chí Việt Nam Hội nhập tổ chức Lễ báo công và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lễ biểu dương Trí thức – Doanh nhân làm theo lời Bác.

Tin mới

Phú Yên: Liên hiệp Hội tham gia phản biện độc lập Đề án ngành nuôi trồng thủy sản
Theo đề xuất của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Yên (Liên hiệp Hội Phú Yên) về việc đề nghị Liên hiệp Hội Phú Yên được tham gia phản biện độc lập Đề án tổng thể phát triển ngành nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.
Lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam, Cục Xuất bản và Vụ Báo chí - XB (Ban Tuyên giáo Trung ương) làm việc với NXB Tri thức
Ngày 26/2/2024, tại trụ sở Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, TSKH Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch LHHVN đã chủ trì buổi làm việc với Nhà xuất bản Tri thức. Cùng tham dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch Phạm Ngọc Linh, Tổng thư ký Nguyễn Quyết Chiến, các đồng chí lãnh đạo các phòng ban và toàn thể cán bộ, người lao động của Nhà xuất bản Tri thức.
Bình Định: Tổ chức 02 Hội thảo Tư vấn phản biện về lĩnh vực giao thông
Ngày 20/02, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Bình Định (Liên hiệp Hội) đã tổ chức 2 cuộc Hội thảo tư vấn phản biện về phương án đề xuất đầu tư dự án “Nút giao thông khác mức tại khu vực ngã 5 Đống Đa – Hoa Lư” và dự án “Tuyến đường nối từ Lê Thanh Nghị về Cảng Quy Nhơn”.
Chủ tịch danh dự VUSTA–GS, TSKH Đặng Vũ Minh cùng 5 nhà khoa học Việt Nam được vinh danh là Viện sĩ Viện Hàn Lâm KH Nga
Theo đài Sputnik, tháng 2/2024, Viện Hàn lâm khoa học Nga (RAS) kỷ niệm 300 năm thành lập. Trong số các Viện sĩ-thành viên nước ngoài của RAS có 6 Viện sĩ của Việt Nam: Trần Đại Nghĩa, Nguyễn Khánh Toàn, Nguyễn Duy Qúy, Nguyễn Văn Hiệu, Đặng Vũ Minh, Trần Đình Long