Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ hai, 28/02/2005 20:56 (GMT+7)

Một năm hoạt động của trang Web http://www.vusta.org.vn/ và bản “Tin hoạt động các hội khoa học và kỹ thuật”

I - Giới thiệu chung về http://www.vusta.org.vn/ và bản "Tin hoạt động các hội khoa học và kỹ thuật"

1 - Các nhiệm vụ của trang web và bản tin:

Trang web http://www.vusta.org.vn/ (sau đây gọi là trang web) và bản "Tin hoạt động các hội khoa học và kỹ thuật" (sau đây gọi là bản tin) ra đời được một năm, quá trình ra đời như sau:
Ngày 20/11/2001 Đoàn Chủ tịch Hội đồng trung ương Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp hội) ra Quyết định thành lập Ban biên tập trang web và bản tin (sau đây gọi là Ban biêntập).

Ngày 20/01/2002 ra số bản tin đầu tiên, giấy phép số 1162/VHTT-BC của Bộ Văn hoá Thông tin,

Ngày 28/01/2002 thiết lập trang web với tên miền http://www.vusta.org.vn/, giấy phép số 160/GP-BVHTT của Bộ Văn hoá Thông tin,

Các nhiệm vụ chính của trang web và bản tin:

Giới thiệu Liên hiệp hội, các hội thành viên và các đơn vị trực thuộc với toàn xã hội, trong nước và ngoài nước.

Thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước ta, của Lãnh đạo Liên hiệp hội về khoa học và công nghệ nói chung và về xây dựng và phát triển Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật ViệtNam,

Thông tin về các hoạt động của Liên hiệp hội, các hội thành viên và các đơn vị trực thuộc,

Đảm bảo thông tin cho Liên hiệp hội tập hợp và đoàn kết, điều hoà và phối hợp, các hoạt động của các hội thành viên. Thông tin cho nghiên cứu khoa học và công nghệ; tư vấn, phản biện và giám định xãhội; phát triển cộng đồng và xoá đói giảm nghèo, . . .
Trang web gồm có trang tiếng Việt (UNICODE) và trang tiếng Anh.

2 - Cấu trúc nội dung của trang web:

Các nội dung chính trên trang web tiếng Việt:

- Tin tức Sự kiện: Các tin tức, sự kiện hoạt động mới nhất của Liên hiệp hội,

- Giới thiệu Liên hiệp hội: Cơ cấu tổ chức của Liên hiệp hội; Giới thiệu Cơ quan trung ương Liên hiệp hội, các hội thành viên và các đơn vị trực thuộc; Văn kiện các kỳ đại hội; . . .

- Các nhà khoa học Việt Nam: Giới thiệu các nhà khoa học tiêu biểu của Việt Nam. Hiện nay, chúng tôi đang giới thiệu các nhà khoa học được giải thưởng Hồ Chí Minh,

- Thông tin KH&CN: Thông tin về các thành tựu KH&CN trong và ngoài nước,

- Nghiên cứu Trao đổi: Các bài viết mang tính nghiên cứu hoặc ý kiến trao đổi về xây dựng và phát triển Liên hiệp hội,

- Các văn bản của Đảng, Nhà nước và của Lãnh đạo Liên hiệp hội về khoa học và công nghệ và về xây dựng và phát triển Liên hiệp hội,

- Các liên kết đến các cơ sở dữ liệu về KH&CN; đến các trang web trong và ngoài nước giúp khai thác thông tin,

- Các tiện ích: 1)Thông báo: Các hội thành viên và các đơn vị trực thuộc có thể đưa các thông báo của mình lên internet; 2)E-mail: Đường liên kết đến các hộp thưđiện tử miễn phí như Vol.vnn.vn, hotmail.com, yahoo.com; 3)Góp ý: Bạn đọc có thể góp ý cho trang web hoặc bản tin.

Các nội dung chính trên trang web tiếng Anh (đang thiết kế):

- Welcoming massage: Lời chào mừng của Chủ tịch Liên hiệp hội nhân dịp khai trương trang web tiếng Anh,

- General introduction: Bài giới thiệu chung về Liên hiệp hội.

- The Presidents of VUSTA: Giới thiệu các Chủ tịch Liên hiệp hội,

- VUSTA"s Organization"s Structure: Cơ cấu tổ chức của Liên hiệp hội; Giới thiệu Cơ quan trung ương Liên hiệp hội, các hội thành viên và các đơn vị trực thuộc; . . .

- News & Events: Các tin tức hoặc sự kiện tiêu biểu của Liên hiệp hội có thể công khai với nước ngoài,

- Vietnamese Scientists: Các nhà khoa học tiêu biểu của Việt Nam,

- Một số ít các văn bản của Nhà nước và của Liên hiệp hội về KH&CN và về xây dựng và phát triển Liên hiệp hội có thể công khai và có tác dụng tuyên truyền cho các hoạt động của Liên hiệp hội ranước ngoài,

- Symposium&Conference: Giới thiệu các hội nghị & hội thảo quốc tế do Liên hiệp hội tổ chức,

- Weblinks: Các liên kết đến các trang web trong và ngoài nước về khoa học và công nghệ.

II - Các hoạt động thông tin của Liên hiệp hội trên trang web và bản tin:

Trong một năm qua, Ban biên tập nhận được sự hợp tác tích cực của Cơ quan thường trực Liên hiệp hội, trên 40 hội thành viên và 2 đơn vị trực thuộc.

Các hội hoặc đơn vị có từ 3 tin hoạt động trở lên:

Cơ quan thường trực Liên hiệp hội: 49; Hội KHKT Xây dựng Việt Nam: 27; Hội Luật gia Việt Nam: 10; Liên hiệp các hội KHKT tỉnh Cần Thơ: 10; Hội khoa học lịch sử Việt Nam: 9; Liên hiệp các hội KHKTtỉnh Thanh Hoá: 9; Hội ngôn ngữ học Việt Nam: 7; Hội kế toán Việt Nam: 5; Liên hiệp các hội KHKT tỉnh Bình Định: 4; Liên hiệp các hội KHKT tỉnh Hải Dương: 4; Liên hiệp các hội KHKT tỉnh Nghệ An: 4;Liên hiệp các hội KHKT tỉnh Quảng Ngãi: 4; Hội KHKT địa chất Việt Nam: 3; Hội Chăn nuôi Việt Nam: 3; Liên hiệp các hội KHKT TP.Hồ Chí Minh: 35 hội và đơn vị trực thuộc có 2 tin được đưa trên bản tin:Hội KHKT nhiệt Việt Nam; Hội hoá học Việt Nam; Liên hiệp các hội KHKT tỉnh Hà Tĩnh; Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người, Trung tâm tư vấn công nghệ môi trường.

23 hội thành viên và đơn vị trực thuộc có 01 tin trên bản tin: Hội các ngành sinh học Việt Nam; Hội những người làm vườn Việt Nam; Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam; Hội tin học Việt Nam;Tổng hội y-dược học Việt Nam; Hội vật lý Việt Nam; Hội cơ học Việt nam; Hội KHCN tự động hoá Việt Nam; Hội KHCN mỏ Việt Nam; Hội Kinh tế Việt Nam; Hội đo lường Việt Nam; Hội gan mật học Việt Nam;Liên hiệp các hội KHKT Quảng Trị; Liên hiệp các hội KHKT tỉnh Quảng Nam; Liên hiệp các hội KHKT tỉnh Phú Thọ; Liên hiệp các hội KHKT TP. Hải Phòng; Liên hiệp các hội KHKT Hà Nội; Liên hiệp các hộiKHKT Đà Nẵng; Liên hiệp ứng dụng khoa học, công nghệ; trung tâm vì sự phát triển miền núi (Hội địa chất Việt Nam); Trung tâm nghiên cứu, giáo dục môi trường và phát triển; Viện kinh tế sinh thái (HộiBVTNMTVN); Trung tâm phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững;

Tổng số tin hoạt động của Liên hiệp hội được đăng trong bản tin là 184 tin.

Để tìm hiểu dư luận xã hội và để có thêm thông tin về hoạt động của Liên hiệp hội, các hội thành viên và các đơn vị trực thuộc, trong năm qua, Ban biên tập chúng tôi đã thực hiện việc quét 130 đầutên báo (ngoài hệ thống Liên hiệp hội) ở trung ương và địa phương (trong đó có 29 báo địa phương) thu thập được 250 bài báo phản ánh các hoạt động của Liên hiệp hội, sau khi lựa chọn và xử lý sốlượng các bài báo trên, Ban biên tập đã đăng trên bản tin tóm tắt của 161 bài báo.

III Ý kiến của các hội thành viên và đơn vị trực thuộc:

Tháng 12/2002, Ban biên tập đã tiến hành điều tra bằng phiếu hỏi (gửi 200 phiếu, nhận về 60 phiếu),

Ý kiến chung:

- Liên hiệp hội ra bản tin và trang web là cần thiết và đáp ứng yêu cầu về thông tin của các hội thành viên và đơn vị trực thuộc,

- Cần tăng thêm các tin hoạt động của Liên hiệp hội các tỉnh/thành phố và của các đơn vị trực thuộc,

- Cần tăng thêm bài cho mục thư giãn,

- Nhà khoa học lấy từ "Từ điển bách khoa Việt Nam" thông tin rất khô khan, có ít thông tin về các công trình nghiên cứu. Cần đưa thêm các nhà khoa học nổi tiếng của thế giới.

- Về hình thức: Bản tin in và đóng cẩn thận đáp ứng được yêu cầu lưu trữ lâu dài nhưng trình bày còn chưa đẹp, chưa hợp lý, Cần đưa thêm ảnh, đồ thị minh hoạ vào các bài.

Các mục được đánh giá tốt: Tin tức Sự kiện; Báo chí Việt Nam viết về Liên hiệp hội; Các tổ chức phi chính phủ; Nhà khoa học Việt Nam; Trang tin học.

Các mục cần lưu ý: Nghiên cứu - Trao đổi: cần đăng tải nhiều hơn nữa các bài mang tính nghiên cứu về những vấn đề thời sự của Liên hiệp hôị; Thông tin KH&CN: nội dung cần sát với thực tế Việt Namvà gần với các công nghệ cụ thể hơn, cần giới thiệu nhiều hơn về các KQNC và các dự án của Liên hiệp hội; Văn bản quan trọng: Cần đưa nhiều hơn các văn bản của Đảng và Nhà nước về KH&CN.

Xem Thêm

Cao Bằng: Đẩy mạnh hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội
Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội có vai trò quan trọng nhằm bổ sung thêm những luận cứ khoa học, cơ sở thực tiễn một cách khách quan, tạo ra sự đồng thuận giữa các cơ quan quản lý, đối tượng quản lý và cộng đồng xã hội, đồng thời tạo ra tính khả thi, hiệu quả khi kết quả tư vấn, phản biện được áp dụng vào thực tiễn đời sống.
Dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô phải minh bạch phương án tài chính
Khẳng định đầu tư theo phương thức đối tác công tư(PPP) đối với dự án thành phần 3 đầu tư xây dựng đường cao tốc thuộc DA Đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội là cần thiết, chuyên gia lưu ý, Nhà nước phải minh bạch phương án tài chính, có phương án tổ chức giao thông rõ ràng, nhất là đối với các phương tiện liên tỉnh bắt buộc phải đi qua Vành đai 4 để bảo đảm quyền lợi nhà đầu tư.
Các nhà khoa học góp ý cho Dự án Vành đai 4 – Vùng Thủ đô
Ngày 12/9, Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam (LHHVN) phối hợp với Tổng hội Xây dựng Việt Nam và Hội Khoa học và kỹ thuật Cầu đường Việt Nam tổ chức Hội thảo "Tác động của việc xây dựng Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc theo phương thức đối tác công tư thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội".
Nâng cao hiệu quả công tác tư vấn phản biện của Liên hiệp hội Việt Nam
Thời gian qua Liên hiệp Hội Việt Nam (LHHVN) đã chủ trì tổ chức thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội (TV, PB &GĐXH) rất sôi nổi. Rất nhiều cuộc toạ đàm, hội thảo đã được tổ chức, các hội thành viên, các tổ chức trực thuộc đã đóng góp được những ý kiến rất phong phú, bổ ích.
Phát huy hiệu quả hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội
Hoạt động TVPB&GĐ XH là hoạt động mang tính xã hội, độc lập, khách quan, do trí thức đóng góp trí tuệ, cung cấp cơ sở khoa học, cơ sở thực tiễn cho Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền làm cơ sở đánh giá, phân tích và quyết định các vấn đề về đường lối, chủ trương, chính sách quan trọng và những chương trình, dự án lớn có liên quan về KH&CN, GD&ĐT và chính sách xây dựng đội ngũ trí thức.
Liên hiệp Hội Sơn La: Đẩy mạnh hoạt động tư vấn phản biện
Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội có vai trò quan trọng nhằm bổ sung thêm những luận cứ khoa học, cơ sở thực tiễn một cách hiện thực, khách quan, tạo ra sự đồng thuận giữa các cơ quan quản lý, đối tượng quản lý và cộng đồng xã hội, tạo ra tính khả thi, hiệu quả khi áp dụng vào thực tiễn đời sống.
Phát triển nhà ở xã hội: Cần bổ sung cụ thể vào Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi)
Trong tờ trình về dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) gửi Thủ tướng Chính phủ mới đây, Bộ Xây dựng cho biết, nhiều năm qua, việc chăm lo giải quyết nhà ở cho người dân luôn được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm quan tâm và xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tin mới

Chủ tịch danh dự VUSTA–GS, TSKH Đặng Vũ Minh cùng 5 nhà khoa học Việt Nam được vinh danh là Viện sĩ Viện Hàn Lâm KH Nga
Theo đài Sputnik, tháng 2/2024, Viện Hàn lâm khoa học Nga (RAS) kỷ niệm 300 năm thành lập. Trong số các Viện sĩ-thành viên nước ngoài của RAS có 6 Viện sĩ của Việt Nam: Trần Đại Nghĩa, Nguyễn Khánh Toàn, Nguyễn Duy Qúy, Nguyễn Văn Hiệu, Đặng Vũ Minh, Trần Đình Long
Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức gặp mặt cán bộ, viên chức, người lao động nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024
Sáng 15/2, Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam, Nhà xuất bản Tri thức, Qũy hỗ trợ Sáng tạo Việt Nam (Vifotec), Dự án Quỹ Toàn cầu phòng chống HIV/AIDS nhân dịp đầu xuân Giáp Thìn 2024.