Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ tư, 01/09/2021 21:10 (GMT+7)

Liên hiệp Hội Việt Nam - một tổ chức thành viên tích cực và có trách nhiệm của Mặt trân Tổ quốc Việt Nam

Là tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, thành viên tích cực và có trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN), Liên hiệp Hội Việt Nam đã có sự phát triển mạnh mẽ về tổ chức với hệ thống từ Trung ương đến các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đến nay, Liên hiệp Hội Việt Nam đã tập hợp được trên 3,7 triệu hội viên hoạt động trong 152 hội thành viên, trong đó có 89 Hội khoa học và kỹ thuật ngành toàn quốc, 63 Liên hiệp hội ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cùng với gần 1.000 tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc.

Về công tác vận động trí thức, trong nhiệm kỳ qua, Liên hiệp Hội Việt Nam đã thực hiện nhiều hình thức phù hợp và có hiệu quả: tuyên truyền, gặp gỡ, thăm hỏi, động viên trí thức KH&CN; tổ chức tặng quà của Ban Bí thư theo Kết luận số 59-KL/TW ngày 09/4/2013 cho 1.280 lượt trí thức tiêu biểu có khó khăn trong cuộc sống với tổng kinh phí trên 20 tỷ đồng (từ 2016 - 2020); tổ chức các đợt trao Huy hiệu 70, 65, 60, 55, 50, 45, 40, 30 năm tuổi Đảng cho 345 đảng viên thuộc Đảng bộ Liên hiệp Hội Việt Nam. Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5 hàng năm, nhiều Liên hiệp hội tỉnh, thành phố, các Hội ngành toàn quốc đã tổ chức hội thảo, tọa đàm về KH&CN; tham mưu cho lãnh đạo địa phương tổ chức gặp mặt, tôn vinh các trí thức tiêu biểu của địa phương; tạo điều kiện để trí thức trực tiếp trao đổi, bày tỏ suy nghĩ, nguyện vọng và hiến kế đóng góp cho sự nghiệp phát triển đất nước.

Chủ tịch LHHVN Phan Xuân Dũng cùng đoàn lãnh đạo LHHVN trao số tiền ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 đến Ông Nguyễn Hữu Dũng -Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam (6/2021)

Từ năm 2015 đến nay, Liên hiệp Hội Việt Nam đã 3 lần tổ chức tôn vinh và trao biểu trưng Trí thức KH&CN tiêu biểu cho 445 trí thức thuộc hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam; nhiều đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước đã tham dự và phát biểu chỉ đạo, động viên khích lệ đội ngũ trí thức KH&CN nước nhà. Hội nghị tôn vinh trí thức do Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức được các đồng chí lãnh đạo Đảng và nhà nước đánh giá cao, các Ban của Đảng (Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương) và Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương ghi nhận, được đội ngũ trí thức trong cả nước và các hội thành viên Liên hiệp Hội Việt Nam đồng tình, ủng hộ.

Công tác tập hợp, đoàn kết và phát huy vai trò sáng tạo của đội ngũ trí thức KH&CN đã được Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam luôn quan tâm, chỉ đạo. Liên hiệp Hội Việt Nam đã phát huy tốt vai trò cầu nối giữa trí thức với Đảng và giữa Đảng với trí thức. Công tác chính trị - tư tưởng, việc bồi đắp, khơi dậy lòng yêu nước và tự tôn dân tộc, tinh thần cộng đồng, tính trung thực và đạo đức nghề nghiệp trong đội ngũ trí thức luôn được coi trọng.

Phát huy vai trò thành viên của MTTQVN, Liên hiệp Hội ở Trung ương, địa phương đã tham gia tích cực và có trách nhiệm các phong trào của Mặt trận. Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN đánh giá cao sự tham gia của Liên hiệp Hội Việt Nam trong các chương trình và kế hoạch hoạt động của Mặt trận như: hưởng ứng, tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ và MTTQVN phát động.

Liên hiệp Hội ở Trung ương và địa phương đã lựa chọn và tiến cử các nhà khoa học có uy tín tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. (Toàn hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam có 21 đại biểu Quốc hội khóa XIV; Chỉ tính riêng cấp Trung ương đã có 05 đại biểu Quốc hội khóa XV). Các đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh, thành phố đã phát huy được vai trò là người đại biểu của nhân dân, nói lên tiếng nói của đội ngũ trí thức KH&CN đóng góp ý kiến và tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, khẳng định được tài năng và bản lĩnh của mình, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của đội ngũ trí thức KH&CN trong hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Các đại biểu Quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân đại diện cho đội ngũ trí thức KH&CN do MTTQVN các cấp giới thiệu đã tham gia vào các hoạt động của Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố với tinh thần trách nhiệm cao. Năm năm qua, Liên hiệp Hội Việt Nam là thành viên tích cực thực hiện việc đánh giá, lựa chọn 365 công trình khoa học tiêu biểu, xuất sắc và tham gia tổ chức Lễ công bố Sách vàng sáng tạo Việt Nam hàng năm do MTTQVN chủ trì.

Thực hiện vai trò thành viên tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giám sát và phản biện xã hội, Liên hiệp Hội Việt Nam đã tham gia ký kết một số chương trình phối hợp giám sát do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì như: Chương trình phối hợp giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) về phát triển khoa học, công nghệ và Luật Khoa học và Công nghệ; Chương trình phối hợp Giám sát việc thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Chương trình phối hợp giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; cử đại diện tham gia đoàn giám sát thực hiện Nghị quyết TW6 về phát triển khoa học và công nghệ tại các địa phương (bình quân mỗi năm 2 đợt, mỗi đợt 2 tỉnh); tham gia xây dựng kế hoạch và giám sát về giáo dục, về bảo vệ môi trường. Nhiều hội thành viên của Liên hiệp Hội Việt Nam tham gia chủ trì hoặc là đơn vị nòng cốt trong các đoàn giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Liên hiệp Hội ở Trung ương, địa phương và các hội ngành thành viên đã tích cực đẩy mạnh hoạt động truyền thông và phổ biến kiến thức trong nhân dân; đã chủ động tham mưu, đề xuất cho Đảng, Nhà nước trong việc xây dựng nhiều chủ trương, đường lối, chính sách; tổ chức tốt nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội khách quan, khoa học nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến chủ trương, chính sách, nhiều đề án, dự án quan trọng có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; tham gia tích cực vào công tác nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ; tham gia các hoạt động về giáo dục và đào tạo, bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe nhân dân, xóa đói, giảm nghèo và phát triển cộng đồng; đã chủ trì, phối hợp với MTTQVN, các Ban, Bộ, ngành đẩy mạnh phong trào sáng tạo KH&CN của các tầng lớp nhân dân; tôn vinh trí thức, các gương điển hình tiên tiến trong hoạt động sáng tạo KH&CN, khơi dậy tiềm năng và khát vọng đổi mới sáng tạo trong quần chúng nhân dân, nhất là trong đội ngũ trí thức KH&CN.

Đối với hoạt động nhân đạo từ thiện, Liên hiệp Hội Việt Nam đã tham gia rất tích cực vào các đợt vận động, quyên góp do MTTQVN phát động như cứu trợ đồng bào bị lũ lụt, tham gia ủng hộ phòng chống dịch Coovid – 19. Năm 2020, Liên hiệp Hội Việt Nam và doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đã ủng hộ, giúp đỡ đồng bào Miền Trung bị thiệt hại sớm khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống với số tiền hơn 5 tỷ đồng. Năm 2021, Liên hiệp Hội Việt Nam đã tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid – 19 với số tiền là 866,312,239 đồng và 1.800 chai nước sát khuẩn; 310.000 khẩu trang. Liên hiệp Hộp đã phối hợp với Liên hiệp Hội và MTTQVN các cấp trao tặng cho các các đơn vị và đồng bào với phương châm thiết thực - kịp thời - công khai - minh bạch. Cán bộ, nhân viên Liên hiệp Hội Việt Nam cũng đã kịp thời tham gia hiến hàng trăm đơn vị máu cho Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, kịp thời cứu giúp người bệnh.

Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu trở thành một tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh, Liên hiệp Hội Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2020 - 2025) sẽ tập trung vào một số nội dung chủ yếu:

Liên hiệp Hội Việt Nam sẽ chủ động, tích cực hơn nữa trong việc quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển KH&CN, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII. Tích cực tham gia thực hiện mục tiêu phát triển KH&CN lên tầm cao mới, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thu hút trọng dụng nhân tài, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng các thành tựu KH&CN, ứng dụng các thành tựu khoa học của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, tạo động lực mới, phát triển nhanh và bền vững đất nước, làm cho KH&CN thực sự trở thành động lực quan trọng nhất để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, kinh tế trí thức, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức mạnh, sức cạnh tranh của nền kinh tế, bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh, quốc phòng.

Liên hiệp Hội Việt Nam sẽ thực sự là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong xây dựng đội ngũ trí thức Việt Nam; tập hợp, đoàn kết trí thức ở trong nước và trí thức người Việt Nam ở nước ngoài, đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng để đội ngũ trí KH&CN thức nhận thức sâu sắc trách nhiệm đối với đất nước, dân tộc; phát huy tinh thần yêu nước, các giá trị cốt lõi, tốt đẹp của dân tộc, chủ động nâng cao chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ trí thức, tôn vinh những người có đóng góp tích cực và hiệu quả, làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ gắn bó giữa trí thức với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh công nhân - nông dân, trí thức.

Tập hợp đội ngũ, tập trung nguồn lực để đề xuất, tham mưu cho Đảng và Nhà nước những vấn đề quan trọng về đường lối, chủ trương, chính sách phát triển đất nước. Liên hiệp Hội Việt Nam thực sự trở thành bộ phận tham mưu tin cậy của Đảng và Nhà nước, nhất là công tác vận động, khơi dậy tinh thần sáng tạo, cống hiến trong đội ngũ trí thức, tiếp tục chú trọng thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội, tổ chức tốt các diễn đàn khoa học, chủ động tham mưu, đề xuất các cơ quan có thẩm quyền trong việc xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, phát huy hiệu quả tiềm lực của đội ngũ trí thức nước nhà.

Phấn đấu xây dựng Liên hiệp Hội Việt Nam thành một tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh, giữ vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết và phát huy năng lực sáng tạo của đội ngũ trí thức, đại diện cho tiếng nói của đội ngũ những người làm KH&CN cả nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp và hỗ trợ nhu cầu phát triển của các thành viên trong hệ thống. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy của Liên hiệp Hội Việt Nam từ trung ương tới địa phương và các hội ngành thành viên.

Liên hiệp Hội Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy tốt vai trò tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức KH&CN, truyền thống đoàn kết và những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, triển khai thực hiện thắng lợi các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng góp phần tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước trong sạch, vững mạnh, đồng thời tiếp tục phát huy vai trò thành viên tích cực của MTTQVN.

Lê Công Lương

Xem Thêm

Tin mới