Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ tư, 29/10/2014 05:49 (GMT+7)

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Nam Định

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Nam Định

Khoá III, nhiệm kỳ 2020-2025

Địa chỉ: số 1A Trần Tế Xương, tp Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại:0228-3844196  

Email: lienhiephoi.nd@gmail.com

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại, Email

1

Mai Thanh Long

CT

0913.565.037

maithanhlongnd@gmail.com

2

Trần Huy Quang

PCT

0978.122.217

quangtranhuy2000@yahoo.com

3

Nguyễn Sinh Tiến

PCT

0983.202.256

4

Nguyễn Thanh Thuỷ

TTK

0913.872.968

nguyenthanhthuyskhcnnd@gmail.com

5

Vũ Đại An

CVP

0913.747.909

vudaian@gmail.com

Tin mới