Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ hai, 30/09/2019 09:57 (GMT+7)

LHH Hà Tĩnh: Dấu ấn một nhiệm kỳ

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (Liên hiệp Hội) được thành lập lập năm 1995, sau gần 30 năm thành lập đến nay Liên hiệp Hội đã không ngừng được củng cố và phát triển, vị thế tổ chức chính trị – xã hội của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ ngày càng được khẳng định, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh tỉnh nhà.


Ban chấp hành Liên hiệp hội hà Tĩnh tham quan, tìm hiểu các hoạt động sản xuất, công nghệ tại Khu công nghiệp Formusa Hà Tĩnh

Xác định vận động, tập hợp trí thức, xây dựng, phát triển tổ chức vững mạnh là nhiệm vụ trọng tâm, trong nhiệm kỳ qua, Liên hiệp Hội đã tìm kiếm cách làm, tranh thủ sự giúp đỡ của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, các ban, ngành liên quan, các cơ quan khoa học ở Trung ương và các tỉnh bạn để làm tốt công tác tập hợp trí thức, xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức. Đến nay, Liên hiệp Hội có 34 tổ chức thành viên, gồm 20 hội chuyên ngành cấp tỉnh, 12 Liên hiệp Hội cấp huyện, 2 trung tâm trực thuộc. Đội ngũ trí thức Hà Tĩnh hiện có trên 35.000, trong đó có hơn 17.000 thạc sỹ, 61 tiến sỹ, 05 giáo sư và phó giáo sư, 04 nhà giáo Nhân dân, 5 thầy thuốc Nhân dân, 79 nhà giáo ưu tú, 74 thầy thuốc ưu tú.

Trong năm năm qua Liên hiệp hội và các tổ chức thành viên đã tham gia phản biện, góp ý cho hơn 400 chương trình, đề án, dự án của địa phương. Trong đó nhiều chương trình, đề án, dự án lớn của tỉnh có đóng góp của Liên hiệp hiệp hội như: “Quy hoạch phát triển sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chủ lực vùng ven biển và vùng đồi, rừng tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, định hướng 2030”; “Rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH đến năm 2020, lập quy hoạch giai đoạn 2021-2030”;  “Rà soát điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng ở các huyện Lộc Hà, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh”; Đề án hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; góp ý Bộ tiêu chí đánh giá xếp hạng và quy chế quản lý chất lượng sản phẩm OCOP Hà Tĩnh… Đặc biệt năm 2017, Liên hiệp hội đã khâu nối để Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp với tỉnh thực hiện chương trình tư vấn Dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê, kết quả nghiên cứu là cơ sở khoa học quan trọng để tỉnh đề xuất với các bộ, chính phủ ngừng dự án.

Song song với hoạt động tư vấn phản biện, Liên hiệp Hội cũng đã đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền phổ biến kiến thức thông qua các lớp tập huấn, hội thảo, xuất bản các ấn phẩm và truyền thông qua trang thông tin điện tử. Trong nhiệm kỳ, Liên hiệp hội và các tổ chức thành viên đã tổ chức hơn 1300 khóa tập huấn, hội thảo, nâng cao chất lượng và phát hành  67 số Thông tin Khoa học và Cuộc sống và bản tin Khoa học công nghệ với nông nghiệp nông thôn tới 262 xã phường trong tỉnh.

Các hoạt động tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật của Liên hiệp hội và các tổ chức thành viên đã thiết thực, giúp người dân ứng dụng tốt các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, đời sống. Nhiều chương trình đào tạo tập huấn đã góp phần nâng cao hiểu biết, ý thức bảo vệ môi trường, hỗ trợ về tư vấn pháp luật trợ giúp pháp lý, xây dựng mô hình phát triển kinh tế của cộng đồng tại các địa phương.

Với vai trò là cơ quan thường trực Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật, Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng Liên hiệp hội đã phối hợp các ngành tổ chức tốt hội thi, cuộc thi thu hút được người dân tham gia tạo nên phong trào thi đua lao động sáng tạo. Trong 5 năm qua tổ chức 3 lần đối với Hội thi, 5 lần Cuộc thi cấp tỉnh với hơn 700 đề tài, giải pháp tham dự trong đó có 226 giải pháp đạt giải tỉnh, 32/142 giải pháp đạt giải quốc gia. Nhiều giải pháp đạt giải đã được ứng dụng chuyển giao vào sản xuất, đời sống hiệu quả, tiêu biểu như  giải pháp “Máy đóng gạch không nung” của tác giả Trần Văn Lộc được sản xuất chuyển giao sang nước bạn Lào; công trình “Nghiên cứu áp dụng kỹ thuật đo áp lực nội sọ qua Catheter não thất ở bệnh nhân xuất huyết não tiên phát” của nhóm tác giả Hoàng Quang Trung và cộng sự, đạt giải Ba toàn quốc được ứng dụng hiệu quả tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, “Chân rô bốt hỗ trợ người khuyết tật” của tác giả Nguyễn Nhật Lâm.

Từ các hoạt động đóng góp của Hội thi, Cuộc thi đã góp phần thúc đẩy phong trào thi đua lao động sáng tạo của đội ngũ trí thức, cán bộ, công chức, người lao động, tuổi trẻ toàn tỉnh. Tạo sân chơi bổ ích, nơi hội tụ tài năng sáng tạo ở mọi lứa tuổi, mọi thành phần kinh tế, mọi lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất, góp phần đưa những sáng tạo có giá trị về kinh tế và ý nghĩa về xã hội phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá của tỉnh.

Hoạt động ứng dụng chuyển giao khoa học kỹ thuật được Liên hiệp hội và các tổ chức thành viên đặc biệt chú trọng thông qua đẩy mạnh hợp tác chuyển giao các tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất và đời sống, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Các hoạt động đã hướng tới giải quyết những vấn đề cấp bách như chọn tạo giống cây, con, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ sức khỏe cộng đồng... Đến nay nhiều mô hình đã được Liên hiệp hội và các tổ chức thành viên chuyển giao ứng dụng thành công như mô hình sản xuất nước mắm bằng năng lượng mặt trời cho xã Cẩm Nhượng , Ứng dụng công nghệ sinh học sản xuất phân hữu cơ vi sinh bằng chế phẩm sinh học, xây dựng mô hình vườn mẫu, mô hình sản xuất cung ứng sản phẩm gắn mã vạch hỗ trợ truy xuất nguồn gốc….

Bên cạnh các hoạt động chuyên môn, Liên hiệp hội và các tổ chức thành viên cũng đã tham gia và hợp tác với các tổ chức quốc tế để triển khai các dự án phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường, thích ứng với biển đổi khí hậu như GEF SGP, UNDP, GIZ ... Trong năm năm qua Liên hiệp hội đã hợp tác với các tổ chức phi chính phủ triển khai 6 cuộc khảo sát về rừng, 4 chương trình về thích ứng bảo vệ môi trường, triển khai hoàn thành 1 dự án với tổng kinh phí hơn 3 tỉ đồng.

Để tạo hành lang pháp lý cũng như cụ thể hóa các chủ trương chính sách, Liên hiệp hội đã tham mưu giúp chính quyền ban hành các chính sách liên quan đến hoạt động của tổ chức Liên hiệp Hội. Trong đó Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định 781 về Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng đoàn Liên hiệp Hội với các  huyện, thành, thị uỷ, đảng uỷ trực thuộc;  UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 343 về thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến kiến thức; Quyết định 50/2016 về việc ban hành quy định thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội, HĐND tỉnh ban hành Quyết định 126/2018 về mức chi giải thưởng Hội thi, cuộc thi sáng tạo...

Mặc dù đạt được những kết quả toàn diện nhưng hoạt động của Liên hiệp hội vẫn còn hạn chế như chưa phát huy hết vai trò, trí tuệ của đội ngũ trí thức, đặc biệt là chưa tận dụng tối đa nguồn lực từ đội ngũ trí thức bậc cao hướng về quê hương. Hoạt động của một số tổ chức ở cấp huyện và hội chuyên ngành cấp tỉnh còn lúng túng, mang tính hình thức, chưa có chiều sâu, tổ chức hội thiếu tính hệ thống, lỏng trong cơ chế hoạt động...

Trước yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn phát triển mới của tỉnh, Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Tĩnh, đội ngũ trí thức toàn tỉnh tiếp tục phát huy vai trò, tiềm năng trí tuệ của đội ngũ trí thức, lao động sáng tạo vì sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá quê hương. Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của một tổ chức chính trị-xã hội; đoàn kết, hợp tác, năng động, sáng tạo, tiến quân mạnh mẽ vào các lĩnh vực phát triển khoa học kỹ thuật; nhanh nhạy tiếp cận, tổng kết thực tiễn, giải đáp thoả đáng, kịp thời những vấn đề thực tiễn sản xuất và đời sống đặt ra. Không ngừng nâng cao chất lượng công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội; cung cấp cho cấp uỷ đảng, chính quyền các luận cứ khoa học xác đáng trong việc hoạch định các chủ trương, chính sách, giải pháp phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đi đầu trong việc tuyên truyền, phổ biến tri thức khoa học cho cán bộ, nhân dân; nghiên cứu, tìm ra những cách làm thiết thực, có hiệu quả trong việc ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ mới vào sản xuất, đời sống, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Tác giả bài viết: N.T.S

Xem Thêm

Đẩy mạnh hoạt động tư vấn phản biện
Tư vấn, phản biện là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Liên Hiệp Hội Việt Nam và Liên hiệp Hội các tỉnh thành. Với ý thức trách nhiệm, tinh thần khách quan khoa học, hoạt động Tư vấn, phản biện phản khách quan ý kiến của đội ngũ trí thức đóng góp vào việc xây dựng chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật và thực hiện có hiệu quả các đề án, dự án kinh tế – xã hội quan trọng của đất nước.
Cao Bằng: Đẩy mạnh hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội
Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội có vai trò quan trọng nhằm bổ sung thêm những luận cứ khoa học, cơ sở thực tiễn một cách khách quan, tạo ra sự đồng thuận giữa các cơ quan quản lý, đối tượng quản lý và cộng đồng xã hội, đồng thời tạo ra tính khả thi, hiệu quả khi kết quả tư vấn, phản biện được áp dụng vào thực tiễn đời sống.
Dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô phải minh bạch phương án tài chính
Khẳng định đầu tư theo phương thức đối tác công tư(PPP) đối với dự án thành phần 3 đầu tư xây dựng đường cao tốc thuộc DA Đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội là cần thiết, chuyên gia lưu ý, Nhà nước phải minh bạch phương án tài chính, có phương án tổ chức giao thông rõ ràng, nhất là đối với các phương tiện liên tỉnh bắt buộc phải đi qua Vành đai 4 để bảo đảm quyền lợi nhà đầu tư.
Các nhà khoa học góp ý cho Dự án Vành đai 4 – Vùng Thủ đô
Ngày 12/9, Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam (LHHVN) phối hợp với Tổng hội Xây dựng Việt Nam và Hội Khoa học và kỹ thuật Cầu đường Việt Nam tổ chức Hội thảo "Tác động của việc xây dựng Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc theo phương thức đối tác công tư thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội".
Nâng cao hiệu quả công tác tư vấn phản biện của Liên hiệp hội Việt Nam
Thời gian qua Liên hiệp Hội Việt Nam (LHHVN) đã chủ trì tổ chức thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội (TV, PB &GĐXH) rất sôi nổi. Rất nhiều cuộc toạ đàm, hội thảo đã được tổ chức, các hội thành viên, các tổ chức trực thuộc đã đóng góp được những ý kiến rất phong phú, bổ ích.
Phát huy hiệu quả hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội
Hoạt động TVPB&GĐ XH là hoạt động mang tính xã hội, độc lập, khách quan, do trí thức đóng góp trí tuệ, cung cấp cơ sở khoa học, cơ sở thực tiễn cho Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền làm cơ sở đánh giá, phân tích và quyết định các vấn đề về đường lối, chủ trương, chính sách quan trọng và những chương trình, dự án lớn có liên quan về KH&CN, GD&ĐT và chính sách xây dựng đội ngũ trí thức.
Liên hiệp Hội Sơn La: Đẩy mạnh hoạt động tư vấn phản biện
Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội có vai trò quan trọng nhằm bổ sung thêm những luận cứ khoa học, cơ sở thực tiễn một cách hiện thực, khách quan, tạo ra sự đồng thuận giữa các cơ quan quản lý, đối tượng quản lý và cộng đồng xã hội, tạo ra tính khả thi, hiệu quả khi áp dụng vào thực tiễn đời sống.
Phát triển nhà ở xã hội: Cần bổ sung cụ thể vào Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi)
Trong tờ trình về dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) gửi Thủ tướng Chính phủ mới đây, Bộ Xây dựng cho biết, nhiều năm qua, việc chăm lo giải quyết nhà ở cho người dân luôn được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm quan tâm và xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tin mới

Diễn đàn Đối tác EU năm 2024
Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên minh Châu Âu (EU) tháng 10 năm 1990, Đến nay, Việt Nam đã trở thành một trong những đối tác chính của Liên minh châu Âu trong khu vực, với số lượng thỏa thuận cao nhất so với bất kỳ quốc gia nào ở Đông Nam Á (bao gồm EVFTA và JETP).
Thanh Hóa: Triển khai Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam
Ngày 06/6/2024, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa (Liên hiệp hội) đã tổ chức các hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Thanh Hóa lần thứ 14 (2024 - 2025) và Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam năm 2024. Đồng chí Nguyễn Văn Phát - Chủ tịch Liên hiệp hội, Trưởng Ban Tổ chức, chủ trì các hội nghị.
Tiền Giang: Hiệu quả ứng dụng của giải pháp “Phần mềm hỗ trợ người khiếm thị”
Với mong muốn giúp người khiếm thị có phương tiện hỗ trợ trong sinh hoạt, học tập, thuận lợi trong giao tiếp và tiếp cận thông tin được nhanh chóng, kịp thời, ThS Lê Trung Kính(GV Trường THPT Chuyên Tiền Giang) đã nghiên cứu tạo ra giải pháp “Phần mềm hỗ trợ người khiếm thị(Smart eye)” rất tiện dụng. Giải pháp này đạt giải Ba, Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Tiền Giang lần thứ XV(2022 – 2023).
Cần Thơ: Giải pháp và cơ hội giảm phát thải khí nhà kính
Ngày 7/6, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Cần Thơ phối hợp với Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hiệp hội Trang trại và Doanh nghiệp Nông nghiệp - Văn phòng đại điện vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã tổ chức hội thảo khoa học “Giải pháp và cơ hội giảm phát thải khí nhà kính từ đề án 1 triệu hécta lúa chất lượng cao vùng đồng bằng sông Cửu Long”.
Đắk Lắk: Điều chế viên nén bao phim chứa cao chiết toàn cây đinh lăng
Giải pháp “Điều chế viên nén bao phim chứa cao chiết toàn cây Đinh lăng (Polyscias fruticosa (L.) Harms) trồng tại Đắk Lắk” của ThS. Lê Trung Khoảng và cộng sự đã được Hội đồng khoa học Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) đánh giá cao và trao giải Khuyến khích Giải thưởng Sáng tạo Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2023.
Đẩy mạnh hoạt động tư vấn phản biện
Tư vấn, phản biện là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Liên Hiệp Hội Việt Nam và Liên hiệp Hội các tỉnh thành. Với ý thức trách nhiệm, tinh thần khách quan khoa học, hoạt động Tư vấn, phản biện phản khách quan ý kiến của đội ngũ trí thức đóng góp vào việc xây dựng chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật và thực hiện có hiệu quả các đề án, dự án kinh tế – xã hội quan trọng của đất nước.
Tiết kiệm năng lượng, thích ứng biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường
Thời gian qua Liên hiệp cá Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Vĩnh Long và các tổ chức thành viên đã luôn chủ động tập hợp lực lượng, nguồn lực để triển khai các hoạt động truyền thông và phổ biến kiến thức có nhiều bước tiến, đạt kết quả đáng ghi nhận, ông Hà Văn Sơn – Chủ tịch Liên hiệp Hội Vĩnh Long cho biết.
Chủ tịch Phan Xuân Dũng: 25 xây dựng và phát triển LHH Thái Bình đạt nhiều thành tựu đáng ghi nhận
Sáng ngày 7/6, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thái Bình (Liên hiệp Hội) đã tổ chức kỷ niệm 25 năm ngày thành lập (7/6/1999 – 7/6/2024) và gặp mặt đại biểu trí thức tiêu biểu tỉnh Thái Bình năm 2024. TSKH Phan Xuân Dũng – Chủ tịch VUSTA đã đến dự, phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho Liên hiệp Hội trong thời gian tới.
Đắk Lắk: Dự thảo Quyết định Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về khuyến nông
Ngày 04/6/2024, Liên hiệp hội Đắk Lắk đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn, phản biện, góp ý Dự thảo Quyết định Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về khuyến nông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. TS. Vương Hữu Nhi – Chủ tịch Liên hiệp hội tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng.
Phú Thọ: Sơ kết 6 tháng đầu năm 2024
Ngày 05/6/2024, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Thọ, Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy Văn hóa Dân tộc tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024.
Điểm sáng về phát triển cộng đồng, bảo bệ môi trường
Với đội ngũ cán bộ có chuyên môn cao, nhiệt tình, năng động, Trung tâm Nghiên cứu Quản trị tài nguyên vùng cao (CEGORN) đã kêu gọi các nguồn lực và hỗ trợ thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và quản trị tài nguyên, bảo tồn thiên nhiên tại khu vực miền Trung,