Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ sáu, 02/07/2021 21:40 (GMT+7)

Hội Nghiên cứu biên tập công trình khoa học công nghệ Việt Nam

Hội Nghiên cứu biên tập công trình khoa học công nghệ Việt Nam

Khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021

Địa chỉ: 104 C10 đại học Bách khoa Hà Nội, số 1 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại:024.6230225

Email: vanchien.dinh@gmail.com

Website: http://www.vase.com.vn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Bành Tiến Long

CT

0903.463.737

long.banhtien@hust.edu.vn

btlong@moet.edu.vn

2

Đinh Văn Chiến

PCT-TTK

0913.214.028

vanchien.dinh@gmail.com

3

Nguyễn Thị Hồng Minh

PCTTT

0982.837.465

4

Nguyễn Đức Toàn

PCT

0988.693.047

5

Đinh Văn Phong

PCT

0903.200.960

6

Trần Trung

PCT

0904.187.316

7

Nguyễn Minh Hồng

PCT

0913.505.737

8

Phan Văn Hiếu

CVP

0914.568.333

9

Nguyễn Hữu Quang

PCVP

0942.167.123

10

Hoàng Long

PCVP

0912.369.972

Xem Thêm

Tin mới