Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ tư, 07/10/2020 18:13 (GMT+7)

Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ

Chỉ thị 42-CT/TW, ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” được ban hành, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bến Tre đã tham mưu cho Tỉnh ủy chỉ đạo cụ thể hóa và triển khai thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW sâu, rộng trong cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các cấp trong tỉnh; Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh với các huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

UBND tỉnh đã ra quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa Liên hiệp Hội với các hội thành viên; các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre; ra Quyết định Phê duyệt Điều lệ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh nhiệm kỳ 2012-2017; kiện toàn về biên chế tổ chức và tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, kinh phí cho Liên hiệp Hội và các hội thành viên triển khai những hoạt động. Liên hiệp Hội và các cơ quan đã giúp cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức họp mặt trí thức tiêu biểu đầu xuân, mỗi năm một chủ đề gắn với nhiệm vụ chính trị trọng yếu của tỉnh.

Ông Nguyễn Huy Phục - Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Bến Tre

Ông Nguyễn Huy Phục - Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội cho biết, Liên hiệp Hội đã phối hợp với các ngành hữu quan tổ chức cho đội ngũ trí thức tham gia nghiên cứu, quán triệt đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; đóng góp ý kiến các văn kiện của Đảng, văn bản luật của Nhà nước. Mời trí thức trong và ngoài tỉnh tham gia tổ chuyên gia hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Đề nghị Liên hiệp Hội Việt Nam tôn vinh trí thức khoa học công nghệ tiêu biểu của tỉnh.

Về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, theo ông Phục cho hay, Liên hiệp Hội đã giúp UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết việc thực hiện Quyết định số 22/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và triển khai Quyết định số 14/2014/QĐ-TTg ngày 14 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Liên hiệp Hội đã tổ chức phản biện độc lập 19 đề án, dự thảo nghị quyết đạt kết quả tốt, giúp lãnh đạo tỉnh ra quyết định những chủ trương, chính sách quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Hoạt động Nghiên cứu khoa học cũng được đẩy mạnh, Liên hiệp Hội và các Hội thành viên đã nghiên cứu, nghiệm thu và phổ biến ứng dụng 73 đề tài nghiên cứu khoa học, 96 sáng kiến trên nhiều lĩnh vực phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Trong đó, nổi bật là đã xây dựng và triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học “Đề xuất các giải pháp chủ yếu xây dựng xã nông thôn mới theo bộ tiêu chí của tỉnh trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2012- 2014”. Tư vấn cho việc thực hiện Đề án xây dựng huyện Chợ Lách đạt chuẩn huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh, phục vụ thiết thực việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Đề tài về “Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020); Cung cấp luận cứ, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp góp phần xây dựng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025)”. Tham gia đóng góp ý kiến vào các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Chủ trì biên soạn 03 quyển sách: Tái bản sách về Nhà thơ yêu nước Phan Văn Trị; Bến Tre - Sự kiện và nhân vật; Bến Tre - Ấn tượng 45 năm (1975-2020).

Truyền thông phổ biến kiến thức luôn được chỉ đạo đẩy mạnh thông qua các loại hình như: Xuất bản Bản tin Khoa học và Đời sống của Liên hiệp Hội tỉnh, từ 02 số năm, lên 04 số/năm. Trong đó, đã mở nhiều chuyên trang, chuyên mục với những tin, bài phản ánh trên các lĩnh vực, tập trung chủ đề phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật và công nghệ, nhất là tin, bài ứng dụng những thành tựu khoa học công nghệ trong sản xuất và đời sống; hoạt động của Liên hiệp Hội và các Hội thành viên.

Cùng với xuất bản Bản tin, tháng 1/2018 website Liên hiệp Hội Bến Tre đã chính thức đi vào hoạt động đã góp phần cho công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức ở địa phương có thêm kênh thông tin mới đến với bạn đọc. Tuy mới hoạt động nhưng website đã được cộng tác viên tích cực gởi tin, bài cộng tác và đã thu hút được nhiều bạn đọc truy cập.

Phối hợp với Hội nhà Báo và Sở KH&CN tỉnh Bến Tre tổ chức Giải báo chí về KH&CN. Qua 3 năm tổ chức (2017, 2018, 2019) đã nhận hàng trăm tác phẩm của các tác giả chuyên và không chuyên gởi dự giải. Tuy còn có những hạn chế nhất định, song hầu hết các tin, bài gửi dự giải tác giả đều giới thiệu được nhiều mô hình, quy trình ứng dụng có kết quả những tiến bộ KH&CN trong sản xuất và thực tiển đời sống. Việc tổ chức giải góp phần vào hoạt động  tuyên truyền phổ biến kiến thức, đa dạng và phong phú hơn. Đã triển khai phát động giải báo chí về KH&CN lần thứ 4 năm 2020.

Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bến tre

Ngoài ra, còn phối hợp với các sở, ngành có liên quan tham mưu giúp UBND tỉnh tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng. Qua 05 năm tổ Cuộc thi điểm nổi bật là sản phẩm dự thi năm sau cao hơn năm trước. Năm 2015, năm đầu tiên tỉnh tổ chức phát động Cuộc thi, toàn tỉnh chỉ có 158 sản phẩm dự thi; đến năm 2019 có 3.054 sản phẩm, so với năm so với năm 2015 tăng 18,32 lần (3.054/158). Chất lượng sản phẩm cũng từng bước được nâng lên góp phần bồi dưỡng, khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy, năng lực sáng tạo trong thanh, thiếu niên, nhi đồng, giúp các em tìm kiếm những ý tưởng mới, trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo, gắn kết những kiến thức được học tập trong nhà trường với những vấn đề thực tiễn đặt ra trong dạy và học, trong đời sống xã hội.

Các hoạt động tham gia phát triển cộng đồng, xóa đói giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe nhân dân và các hoạt động xã hội khác cũng có những chuyển biến tích cực. Đã xây dựng triển khai thực hiện tốt kế hoạch liên ngành với Sở Y tế và bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, Hoàn Mỹ Cửu Long Cần Thơ về khám tầm soát phát hiện, hỗ trợ điều trị, phẫu thuật cho bệnh nhân mắc bệnh tim tại tỉnh Bến Tre giai đoạn 2014-2017 và giai đoạn 2018-2020. Kết quả, đã khám tầm soát 4.100 bệnh nhân, chỉ định phẫu thuật 86 ca, đã tài trợ mổ cho 58 bệnh nhân. Ngoài ra, còn vận động xây dựng nhà tình nghĩa, nghĩa tình đồng đội tặng quà cho hộ nghèo, học sinh nghèo...

Và trong năm 2020, chúng tôi sẽ tổ chức lấy ý kiến trí thức đóng góp dự thảo Văn kiện Đại hội XI Đảng bộ tỉnh. Tổ chức Diễn đàn Trí thức Đồng bằng Sông Cửu Long năm 2020 với Chủ đề: “Vượt qua thách thức - Phát triển thịnh vượng”. Xây dựng kế hoạch tổ chức hội thảo về tiêu chí 17 trong xây dựng xã nông thôn mới. Tổ chức chấm, tổng kết và trao giải cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bến Tre năm 2020 và phát động cuộc thi năm 2021, ông Phục cho biết.

Bài: HT

Xem Thêm

Quảng Ngãi: Góp ý tư vấn và phản biện Công viên Quảng trường biển
Ngày 29/9/2023, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi tổ chức tổ chức tọa đàm tư vấn, phản biện: Đề xuất Chủ trương đầu tư dự án Công viên Quảng trường biển, kết hợp Khu đô thị - Dịch vụ sinh thái thành phố Quảng Ngãi Ông Huỳnh Văn Tố, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp Hội chủ trì buổi tọa đàm.
Đắk Lắk: Nghiên cứu thành lập Liên hiệp hội cấp huyện
Vừa qua, Đảng đoàn Liên hiệp Hội Đắk Lắk đã cử đoàn công tác đến làm việc với Thành ủy thành phố Buôn Ma Thuột, Thị ủy thị xã Buôn Hồ, Huyện ủy huyện Cư Mgar và Huyện ủy huyện Krông Pắk để khảo sát, nghiên cứu thành lập Liên hiệp hội cấp huyện.
Bình Phước: Tìm giải pháp ứng dụng công nghệ mới nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp
Sáng 28/9, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Phước phối hợp cùng Sở Khoa học và Công nghệ, Viện Khoa học Vật liệu ứng dụng thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học “Giải pháp ứng dụng vật liệu mới và kỹ thuật, công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp”.
Phú Yên: Hội Làm vườn nỗ lực không ngừng góp phần xây dựng nông thôn mới
Là tổ chức xã hội nghề nghiệp của người nông dân, hoạt động trong phạm vi địa bàn toàn tỉnh. Trong những năm qua, với sự nỗ lực không ngừng, Hội đã bám sát chức năng nhiệm vụ và căn cứ điều kiện cụ thể, cùng với cách tiếp cận phù hợp, đổi mới, sáng tạo, từng bước xây dựng tổ chức Hội ngày càng phát triển.
Đổi mới và sáng tạo hoạt động truyền thông, phổ biến kiến thức khoa học công nghệ
Truyền thông và phổ biến kiến thức khoa học & công nghệ là nhiệm vụ quan trọng và cũng là thế mạnh của Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên, nơi tập hợp đông đảo đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, các chuyên gia giỏi, giàu kinh nghiệm và tâm huyết trong việc truyền bá kiến thức cho cộng đồng, người dân và xã hội.
6 đề xuất của Việt Nam tại Hội nghị thượng đỉnh P4G 2023
Tại Diễn đàn cấp cao Đối tác vì tăng trưởng xanh và Mục tiêu toàn cầu 2030 (P4G), Việt Nam đề xuất thúc đẩy 6 ưu tiên hợp tác đối tác, đóng góp tích cực vào nỗ lực chung của toàn cầu tại Phiên bế mạc tại thành phố Bogota, Colombia, ngày 23/9/2023.

Tin mới

Quảng Ngãi: Góp ý tư vấn và phản biện Công viên Quảng trường biển
Ngày 29/9/2023, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi tổ chức tổ chức tọa đàm tư vấn, phản biện: Đề xuất Chủ trương đầu tư dự án Công viên Quảng trường biển, kết hợp Khu đô thị - Dịch vụ sinh thái thành phố Quảng Ngãi Ông Huỳnh Văn Tố, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp Hội chủ trì buổi tọa đàm.
Thúc đẩy khoa học, công nghệ vì một Việt Nam thịnh vượng, phát triển bền vững
Với sự bùng nổ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, một trong những nhiệm vụ quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội chính là thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm tạo bứt phá nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.
Bình Phước: Tìm giải pháp ứng dụng công nghệ mới nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp
Sáng 28/9, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Phước phối hợp cùng Sở Khoa học và Công nghệ, Viện Khoa học Vật liệu ứng dụng thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học “Giải pháp ứng dụng vật liệu mới và kỹ thuật, công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp”.
Phú Yên: Hội Làm vườn nỗ lực không ngừng góp phần xây dựng nông thôn mới
Là tổ chức xã hội nghề nghiệp của người nông dân, hoạt động trong phạm vi địa bàn toàn tỉnh. Trong những năm qua, với sự nỗ lực không ngừng, Hội đã bám sát chức năng nhiệm vụ và căn cứ điều kiện cụ thể, cùng với cách tiếp cận phù hợp, đổi mới, sáng tạo, từng bước xây dựng tổ chức Hội ngày càng phát triển.
Tham vấn ý kiến các nhà khoa học về Dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)
Ngày 27/9, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt nam tổ chức Hội thảo Góp ý Dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi). Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Thị Lệ Thủy đồng chủ trì hội thảo.
Đêm hội trăng rằm - Ấm tình Vusta
Ngày 26/9, Công đoàn và Chi đoàn cơ quan Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã phối hợp tổ chức chương trình vui Tết Trung thu “Đêm hội Trăng rằm - Ấm tình Vusta” cho các cháu thiếu niên, nhi đồng là con em của cán bộ, công nhân viên cơ quan.
Đổi mới và sáng tạo hoạt động truyền thông, phổ biến kiến thức khoa học công nghệ
Truyền thông và phổ biến kiến thức khoa học & công nghệ là nhiệm vụ quan trọng và cũng là thế mạnh của Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên, nơi tập hợp đông đảo đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, các chuyên gia giỏi, giàu kinh nghiệm và tâm huyết trong việc truyền bá kiến thức cho cộng đồng, người dân và xã hội.
Người đam mê những sáng kiến kỹ thuật môi trường từ rác thải
Tại vòng chung khảo Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Phú Yên lần thứ 10 (2022-2023) tổ chức ngày 3/8 vừa qua, tôi đặc biệt chú ý tới giải pháp “Thiết bị ủ rác thải hữu cơ dễ phân hủy sinh học cụm dân cư” là 1/41 giải pháp được chọn vào Chung khảo và đã đạt giải Ba, thuộc lĩnh vực: Nông-Lâm-Ngư nghiệp,Tài nguyên và Môi trường của TS Võ Anh Khuê và cộng sự.
Cần đa dạng hình thức phổ biến khoa học cho giới trẻ
Tại Hội thảo chuyên đề: “Tạo môi trường tốt cho các nhà khoa học tham gia phổ biến khoa học” trong khuôn khổ Hội nghị phố biến kiến thức khoa học 2023 được diễn ra tại Công viên Shougang, thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc. Nhiều diễn giả đã đưa ra các mô hình, giải pháp để nâng cao trình độ hiểu biết về khoa học cho giới trẻ.