Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ sáu, 16/09/2022 11:05 (GMT+7)

Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam làm việc với Tỉnh ủy Thanh Hóa

Sáng ngày 15/9, Đoàn công tác của Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) do đồng chí Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy và lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa về công tác trí thức trên địa bàn tỉnh.

Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa. Cùng tham dự buổi làm việc có các đồng chí Lãnh đạo đại diện Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Dân vận Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương cùng đại diện lãnh đạo các ban chuyên môn của Liên hiệp Hội Việt Nam và lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh Thanh Hóa.

tm-img-alt

Quang cảnh buổi làm việc

Buổi làm việc tập trung trao đổi về việc thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam với các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, công tác tập hợp, phát huy vai trò đội ngũ trí thức trên địa bàn tỉnh trong thực hiện tư vấn, phản biện chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, phổ biến kiến thức, đẩy mạnh sáng tạo kỹ thuật, tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp hội tỉnh Thanh Hóa góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tại buổi làm việc, đồng chí Đào Xuân Yên, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã trình bày báo cáo về kết quả thực hiện Kết luận số 93-KL/TW, ngày 20-11-2020 của Ban Bí thư và Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 16-4-2010 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Theo báo cáo, trong những năm qua Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” theo tinh thần Nghị quyết số 27 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X), qua đó tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của các ngành, các cấp, khẳng định những chủ trương, giải pháp đúng đắn, phù hợp của Đảng và Nhà nước đối với đội ngũ trí thức nói chung, trong đó có đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ.

Tỉnh đã ban hành nhiều chính sách trọng dụng, đãi ngộ, tôn vinh, động viên, khen thưởng trí thức, góp phần phát huy tinh thần khởi nghiệp và sáng tạo của trí thức trong phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường sự gắn bó vững chắc giữa các cấp ủy Đảng, chính quyền với trí thức, tạo nên khối đại đoàn kết thống nhất.

Công tác tập hợp, đoàn kết và vận động đội ngũ trí thức được cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm, thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Trong đó, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thanh Hóa đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm là tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong tỉnh, thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với đội ngũ trí thức, tập hợp được cán bộ, hội viên từ tỉnh đến cơ sở.

Hiện nay, toàn tỉnh Thanh Hóa có 78.642 cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có 66.608 người có trình độ đại học trở lên. Giai đoạn 2017-2022, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ tăng mạnh, tăng thêm 3.234 người so với trước năm 2017. Đội ngũ trí thức của tỉnh cơ bản đáp ứng được nhiệm vụ, yêu cầu trong tình hình mới. Năm 2022, Liên hiệp Hội tỉnh Thanh Hóa có 34 hội thành viên (trong đó có 32 Hội chuyên ngành cấp tỉnh và 02 hội khoa học kỹ thuật cấp huyện), 04 trung tâm KH&CN trực thuộc, tập hợp trí thức hầu hết các ngành trong tỉnh với gần 25.000 cán bộ, hội viên.

tm-img-alt

Đồng chí Nguyễn Văn Phát, Chủ tịch Liên hiệp hội tỉnh Thanh Hóa phát biểu

Đồng chí Nguyễn Văn Phát, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh Thanh Hóa đã thay mặt Liên hiệp hội tỉnh đã chia sẻ, cám ơn sự quan tâm của Lãnh đạo tỉnh trong thời gian qua đã tạo điều kiện thuận lợi trên nhiều mặt đối với các hoạt động của Liên hiệp hội và đội ngũ trí thức trong tỉnh, đồng thời đồng chí cũng bày tỏ mong muốn các đồng chí lãnh đạo có những chỉ đạo mạnh mẽ hơn nữa trong việc thúc đẩy tập hợp vai trò đội ngũ trí thức thực hiện phổ biến kiến thức KH&CN, tư vấn, phản biện, giám định xã hội. Liên hiệp hội là tổ chức có Đảng đoàn, có tính chất rất khác so với các tổ chức hội khác, chính vì vậy, cần có những chính sách phù hợp, phát huy được sự chủ động, tạo sự yên tâm đối với đội ngũ trí thức.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lại Thế Nguyên đã đánh giá cao vai trò của đội ngũ trí thức và Liên hiệp hội tỉnh. Đội ngũ trí thức tỉnh Thanh Hóa đã phát huy được tính chủ động, sáng tạo, tâm huyết trong nghiên cứu và đề xuất những giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thông qua các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, đồng thời là lực lượng nòng cốt đi đầu trong sự nghiệp giáo dục - đào tạo, y tế, khoa học, công nghệ góp phần vào việc nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa luôn coi trọng trí thức, coi hiền tài là nguyên khí quốc gia, quan tâm đến khoa học, giáo dục, quán triệt trong lãnh đạo chỉ đạo. Ban Thường vụ tỉnh ủy, hội đồng nhân dân đã ban hành nhiều văn bản tạo hành lang pháp lý và cơ chế chính sách tốt nhất cho đội ngũ trí thức tỉnh hoạt động, đóp góp và cống hiến. Hoạt động của Liên hiệp hội tỉnh ngày ngày có hiệu quả, nhiều mô hình sản phẩm thiết thực. Tuy vậy, thực tế cũng đặt ra nhiều thách thức: làm thế nào để trí thức tỉnh nhà có nhiều nghiên cứu phục vụ sản xuất, phát triển kinh tế đời sống; làm thế nào để có nhiều đơn đặt hàng của Nhà nước để phản biện; làm thế nào để các doanh nghiệp có đơn đặt hàng phản biện đối với sự phát triển của doanh nghiệp, đồng chí chia sẻ.

Đồng chí Phó Bí Thư thường trực tỉnh ủy Thanh Hóa cũng khẳng định rằng, trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục lãnh đạo Đảng đoàn Liên hiệp hội tỉnh nâng cao vai trò, thực hiện công tác tập hợp tốt nhất vai trò của đội ngũ trí thức ở tất cả các ngành các nghề. Liên hiệp hội và đội ngũ trí thức tỉnh nhà phải hết sức coi trọng triển khai việc ứng dụng các thành tựu khoa học - kỹ thuật, công nghệ mới để giải quyết những vấn để đặt ra trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội và đời sống của người dân. Trong đó, Liên hiệp hội và đội ngũ trí thức tỉnh cần tham gia vào chuyển giao khoa học - kỹ thuật và sản xuất gắn với chế biến trong sản xuất nông nghiệp; tham gia xây dựng cơ cấu cây trồng hợp lý ở các huyện miền núi; tham gia tổng kết để kiến nghị các giải pháp phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; đề xuất các giải pháp để giảm thiểu ô nhiễm môi trường ở khu vực nông thôn, sản xuất nông nghiệp; tham gia vào tổng kết thực tiễn công tác xây dựng Đảng, luân chuyển cán bộ; đội ngũ trí thức tỉnh nhà cần đóng góp trí tuệ trong phản biện quy hoạch chung của tỉnh, quy hoạch đô thị, quy hoạch khu, cụm công nghiệp; phản biện các cơ chế, chính sách, đề xuất các cơ chế, chính sách.

UBND, HĐND tỉnh sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhất để đội ngũ trí thức đem hết trí tuệ, tài năng, nhiệt huyết để đóng góp vào sự phát triển tỉnh nhà. Liên hiệp hội tỉnh cần phải tăng cường tập hợp lực lượng, phát huy sức mạnh của đội ngũ trí thức trong tỉnh, phối hợp, tranh thủ sự hỗ trợ và phối hợp với các ngành để hoàn thành nhiệm vụ.

tm-img-alt

Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam tặng tranh kỷ niệm cho UBND tỉnh Thanh Hóa

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam bày tỏ niềm vui mừng trước những kết quả đạt được của tỉnh Thanh Hóa và sự quan tâm đặc biệt của Lãnh đạo tỉnh tới đội ngũ trí thức nói chung và Liên hiệp hội tỉnh nói riêng. Chủ tịch Phan Xuân Dũng cũng nhất trí các nội dung được trao đổi tại buổi họp của lãnh đạo tỉnh ủy, sở ban ngành tỉnh Thanh Hóa cũng như các ý kiến của đại diện các ban đảng, các đơn vị chuyên môn của Liên hiệp Hội Việt Nam xung quanh, nhất là các vấn đề về chính sách đối với Liên hiệp hội, đối với hội đặc thù, tình hình bồi dưỡng, đào tạo nhân lực của tỉnh, đồng thời bày tỏ mong muốn Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa tiếp tục quan tâm, tin tưởng giao các nhiệm vụ về tư vấn, phản biện, truyền thông, phổ biến kiến thức, tôn vinh trí thức cũng như tiếp tục hoàn thiện các chủ trương, chính sách để tạo điều kiện hơn nữa cho đội ngũ trí thức KH&CN cũng như Liên hiệp hội tỉnh đóng cho sự phát triển của địa phương. Đồng chí nhấn mạnh rằng, Thanh Hóa là mảnh đất anh hùng, địa linh nhân kiệt, đã đạt được rất nhiều thành tựu, đặc biệt là sự tăng tưởng kinh tế và sự phát triển các ngành nghề, là mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, đồng chí tin tưởng rằng, với sự đóng góp, cống hiến sức lực và trí tuệ của Liên hiệp hội tỉnh và đội ngũ trí thức, tỉnh Thanh Hóa sẽ ngày càng phát triển về mọi mặt trong thời gian tới.

Xem Thêm

Xuân gắn kết, Tết yêu thương
Ngày 12/1, tại Trường tiểu học Chu Văn An Hà Nội, Đoàn Thanh niên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ Thuật Việt Nam đã tham gia chuỗi sự kiện chương trình “Xuân gắn kết, Tết yêu thương”. Đây là năm thứ 8 chuỗi chương trình “Xuân gắn kết, Tết yêu thương” được tổ chức với sự tham gia chia sẻ tới nhiều hoàn cảnh các em nhỏ khó khăn trong mỗi dịp Tết đến Xuân về.
Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam làm việc với Tỉnh ủy Bến Tre
Chiều ngày 20/12, Đoàn công tác của Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) do đồng chí Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy và lãnh đạo tỉnh Bến Tre về công tác trí thức trên địa bàn tỉnh.
Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam làm việc với Tỉnh ủy Yên Bái
Ngày 16/12, Đoàn công tác của Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) do đồng chí Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy và lãnh đạo tỉnh Yên Bái về công tác trí thức trên địa bàn tỉnh.
Phát huy sức trẻ trong công cuộc chuyển đổi số
Ngày 16/12, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội thảo “Giải pháp tham gia vào quá trình chuyển đổi số quốc gia của Đoàn Thanh niên Liên hiệp Hội Việt Nam".
Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam làm việc với Tỉnh ủy Hòa Bình
Sáng ngày 13/5, Đoàn công tác của Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) do đồng chí Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy và lãnh đạo tỉnh Hòa Bình về công tác trí thức trên địa bàn tỉnh.
Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam làm việc với Tỉnh ủy Đắk Nông
Ngày 17/11/2022 tại TP Gia Nghĩa, Đoàn công tác của Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) do Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông về công tác tập hợp, phát triển đội ngũ trí thức và sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động của Liên hiệp Hội tỉnh Đắk Nông.
Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam làm việc với Tỉnh ủy Lâm Đồng
Ngày 28/10/2022 tại TP Đà Lạt, Đoàn công tác của Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) do Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng về công tác tập hợp, phát triển đội ngũ trí thức và sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động của Liên hiệp Hội tỉnh Lâm Đồng.

Tin mới

Chủ tịch Phan Xuân Dũng chúc mừng năm mới cán bộ, công nhân viên Liên hiệp Hội Việt Nam
Sáng 27/01 tại Hà Nội, nhân dịp ngày đầu Xuân mới Qúy Mão 2023, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng cùng lãnh đạo Thường trực Liên hiệp Hội Việt Nam đã chúc mừng năm mới cán bộ, công nhân viên thuộc Cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam, Nhà Xuất bản Tri thức và Qũy Hỗ trợ Sáng tạo Việt Nam Vifotec.
Thái Bình: Thường trực Liên hiệp Hội thăm và chúc tết các doanh nghiệp tích cực ứng dụng KHCN trên địa bàn tỉnh
Nhân dịp tết đến, xuân về, từ ngày 12/1 đến ngày 16/1/2023, Thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã đến thăm và chúc tết tại các doanh nghiệp có nhiều giải pháp trong sản xuất, tích cực ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.
Hồn quê: Tác phẩm tranh xuất sắc làm từ bẹ chuối
Tranh làm từ bẹ chuối là ý tưởng sáng tạo độc đáo của em Phan Tuấn Khang, Trường THPT Nguyễn Văn Côn (huyện Gò Công Đông). Sản phẩm vừa đoạt giải Ba Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên và nhi đồng tỉnh Tiền Giang lần thứ XIV (2021 – 2022), vừa giải Ba Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên và nhi đồng toàn quốc.
Xuân gắn kết, Tết yêu thương
Ngày 12/1, tại Trường tiểu học Chu Văn An Hà Nội, Đoàn Thanh niên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ Thuật Việt Nam đã tham gia chuỗi sự kiện chương trình “Xuân gắn kết, Tết yêu thương”. Đây là năm thứ 8 chuỗi chương trình “Xuân gắn kết, Tết yêu thương” được tổ chức với sự tham gia chia sẻ tới nhiều hoàn cảnh các em nhỏ khó khăn trong mỗi dịp Tết đến Xuân về.
Đắk Lắk: Tổng kết năm 2022 và sinh hoạt Câu lạc bộ Trí thức KHKT tỉnh
Ngày 11/01/2023, Liên hiệp hội tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2022 kết hợp sinh hoạt định kỳ Câu lạc bộ Trí thức KHKT tỉnh với chủ đề “Kết quả đóng góp và định hướng, giải pháp để đội ngũ trí thức phát huy trí tuệ, sức sáng tạo, đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh Đắk Lắk”.
Chủ tịch Phan Xuân Dũng thăm, chúc Tết tại Ninh Thuận
Ngày 11/1, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam, Đại biểu QH khóa XV (Đơn vị tỉnh Ninh Thuận) Phan Xuân Dũng, đã đến thăm, chúc Tết các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh. Cùng đi có Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận Đàng Thị Mỹ Hương.
Thái Bình: Phản biện Đề án Phát triển hệ thống Y tế dự phòng
Ngày 09/01/2023, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thái Bình đã tổ chức Hội thảo tư vấn, phản biện Đề án Phát triển hệ thống Y tế dự phòng tỉnh Thái Bình. Tham dự Hội thảo có hơn 20 chuyên gia, đại biểu đại diện cho các sở, ngành của tỉnh. TS. Nguyễn Ngọc Dư, Chủ tịch Liên hiệp Hội chủ trì hội thảo.
Phát triển Liên hiệp Hội Việt Nam vững mạnh
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam hiện có 93 Hội ngành toàn quốc, 63 Liên hiệp Hội tỉnh, thành phố; 607 tổ chức KH&CN trực thuộc; 03 đơn vị thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam, ông Phạm Quang Thao – Phó chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam cho biết tại Hội nghị Hội đồng Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ 5 (khóa VIII).